gravid mage

Inga remisskrav

Kort väntetid

IVF

Livets största mirakel

Vid IVF, även kallat provrörsbefruktning, får spermien befrukta ett ägg utanför kvinnans kropp. Den vetenskapliga benämningen är in vitro fertilisering, därav förkortningen IVF (in vitro = i glas och fertilisering = befruktning).

IVF kan användas vid alla former av infertilitet och är idag den mest effektiva formen av assisterad befruktning. Parets egna ägg och spermier kan användas, alternativt kan donerade spermier och/eller ägg nyttjas.

Så går en IVF-behandling till

Vid IVF stimuleras kvinnan först med hormoner för att flera ägg ska mogna. Äggen tas ut från kvinnans äggstockar genom att läkaren, under ledning av ultraljud, för in en tunn nål i äggstocken via vagina. Mannens spermaprov, alternativt de donerade spermierna, prepareras sedan för att isolera de bästa spermierna.

Rörliga spermier och ägg förs därefter samman i en odlingsskål så att befruktning kan ske, alternativt utförs ICSI där spermierna injiceras in i ägget under mikroskop. Efter 2-6 dagar återförs ett embryo till livmodern, övriga embryon fryses ned och kan användas om graviditet inte uppnås eller vid syskonbehandling.

Under behandling

Inför uppstart av en IVF-behandling sker genomgång av behandlingsschemat samt injektionsteknik med en av våra barnmorskor. Injektionerna består av hormoner (FSH) som stimulerar tillväxt av äggblåsor. Behandlingen startas i samband med mens. På femte behandlingsdagen läggs ytterligare en injektion till för att få blåsorna att mogna. Slutligen tas en spruta på angiven tid beräknat efter ultraljudbedömning. Den har till uppgift att sätta igång ägglossningen. Det är olika hur behandlingen upplevs, vissa känner inte av något alls men vissa kan känna av trötthet, huvudvärk och viss svullnad över magen.

Instruktionsfilmer om hur respektive läkemedel tas

Lätt sedering vid IVF och äggfrys

I samband med uttag av ägg erhålles som rutin smärtlindring i form av lugnade medicin, lokal smärtlindring i vaginaltoppen i kombination med smärtlindring som ges intravenöst.

Om så önskas kan möjligheten till ytlig intravenös anestesi ges där narkospersonal hanterar en enklare medicinering för att sova kortvarigt.

Denna åtgärd erbjuds för privatbetalande och innebär en viss merkostnad. Kontakta din klinik för pris.

Metoder för att optimera utfallet av en IVF-behandling

Som ett komplement till den sedvanliga IVF-behandlingen, och för att optimera utfallet, erbjuds även möjligheten att utföra genetiska analyser, så kallad carrier genetic testing, innan påbörjad behandling.

Fördjupade analyser av slemhinnan i livmodern för att bedöma den mest optimala tidpunkten för infästning av ett embryo kan också göras med hjälp av en ERA-analys.

För den som önskar kan även analyser för att prioritera vilket embryo som har bäst möjlighet att fästa in i livmodern och leda till en lyckad graviditet utföras, denna prioritering görs baserat på ett EMBRACE-test. Testet innebär att genetiska analyser av mediet som embryot odlats i utförs. Resultatet av EMBRACE-testet och de laborativa bedömningar och skattningar som görs av embryologen på IVF-laboratoriet leder fram till en föreslagen prioriteringsordning.

ZyMot vid ICSI
För par där upprepat misslyckad befruktning skett eller där avvikande spermaprov föreligger med visat ökad DNA-fragmentering så kan en så kallad ZyMot kammare användas som ett komplement vid det laborativa arbetet i samband med en IVF-behandling.

När avvikande spermier finns används alltid ICSI vid befruktning, det innebär att spermierna vägleds in i ägget under mikroskop. Som ett komplement till det kan valet av spermier optimeras genom att en så kallad ZyMot kammare används. I denna selekteras de spermier fram med bäst kvalitet baserat på rörlighet. Denna metod kan med fördel användas när ökad DNA-fragmentering finns bekräftad men även annars.

Tillgängligt i Uppsala
Dessa tillägg och fördjupade analyser görs på vår klinik i Uppsala.

Hur stor chans är det att bli gravid vid IVF?

Att få barn efter en IVF behandling är beroende av flera olika faktorer framför allt kvinnans ålder och äggreserv samt spermiekvalitén. Upprepade behandlingar ökar möjligheten att uppnå graviditet.

Hur många ägg är normalt vid IVF?

Vid en naturlig ägglossning är det ett (ibland två) ägg som genomgår ägglossning. Vid en stimulerad cykel, som vid IVF, är det önskvärt med flera ägg, gärna kring 10 då inte alla klarar av att fertiliseras, har rätt mognadsgrad eller klarar av en eventuell frysning/upptining.

Hur många ägg som plockas ut beror på antalet ägg i äggstockarna (äggreserven) och dosen av stimulerande hormoner.

Hur många ägg har en kvinna?
Ägganlagen bestäms redan under fosterstadiet. Vid start av puberteten har kvinnan i genomsnitt 400.000 äggceller. Vid klimakteriet har antalet äggceller minskat till ungefär 1 000 äggceller. Under sin fertila period har kvinnan i genomsnitt ägglossat cirka 500 mogna ägg.

Hur många dagar efter ägglossning fäster ägget?
Ett befruktat ägg fäster normalt i livmoderslemhinnan efter cirka en vecka. Vid IVF varierar tiden beroende på hur länge embryot odlats.

Hur många spermier behövs för att befrukta ett ägg?

Det krävs bara en spermie för att befrukta ett ägg. En utlösning brukar normalt innehålla minst 40 miljoner spermier. Vid lågt antal spermier kan man ta hjälp av en metod vid IVF som kallas ICSI då man väljer ut en spermie som injiceras med en tunn nål direkt in i ägget.

Embryoåterföring alla dagar i veckan

När du gör din behandling hos oss behöver du inte oroa dig över vilken dag du får ägglossning. På vår fertilitetskliniker utför vi embryoåterföring alla dagar i veckan.

Emotionellt stöd

Vi på CMedical Fertilitet anser att din mentala hälsa är lika viktig som din fysiska. När du gör din fertilitetsbehandling på vår klinik i Stockholm får du full tillgång till appen Tilly som innehåller verktyg och övningar som är utvecklade för att stötta fertilitetspatienter med de emotionella utmaningar som ofta uppstår.

Med CMedicals unika kod får du tillgång till allt material i appen helt kostnadsfritt. Koden får du vid ditt besök på vår klinik.

Pris

Se priser för vår klinik i Stockholm, priser för vår klinik i Uppsala.

Tillgängligt på följande kliniker

IVF-behandling görs på våra fertilitetskliniker i Stockholm och Uppsala.

Våra kliniker

CMedical är en av Nordens ledande vårdaktörer inom urologi, fertilitet och gynekologi. Hos oss möter du erfarna kirurger, gynekologer, urologer och fertilitetsläkare med högsta kompetens som arbetar tillsammans med tvärprofessionella team. På våra kliniker runt om i Sverige och Norge möts du av värme och expertis. Allt för att skräddarsy en lösning, som passar just dig.

Betalning

Ni kan söka er till oss oavsett var ni bor. Vi tar även emot patienter boende i andra länder. På några av våra kliniker är behandling och utredning regionsfinansierad såväl som privatfinansierad* och med korta väntetider. Du kan också få en behandling eller utredning täckt av din sjukvårdsförsäkring.

*Se vad som gäller för din klinik här.

Delbetalning

Med samarbetspartners har vi tagit fram förmånliga finansieringsmöjligheter för dig som vill betala privat. Kontakta din klinik för mer information.

Att bestämma sig för en fertilitetsbehandling är ett stort steg i livet, inte minst ekonomiskt. För att göra det möjligt för fler ofrivilligt barnlösa par att kunna förverkliga sin dröm erbjuder CMedical Fertilitet i samarbete med Human Finans fördelaktiga villkor för delbetalning av fertilitetsbehandlingar.

Sjukvårdsförsäkring

Har du en sjukvårdsförsäkring? Kontakta ditt försäkringsbolag så bokar de en snabb tid till dig.

Många har idag en sjukvårdsförsäkring via sin arbetsgivare eller sitt fackförbund. Om du har en sjukvårdsförsäkring ska du kontakta ditt försäkringsbolag och be dem boka en tid hos oss. Kontakta ditt försäkringsbolag för mer information.

Här är numret till några försäkringsbolag:

Skandia: 0771-55 55 00
Länförsäkringar: 0771-66 61 15
SEB: 020-11 11 633
Trygg-Hansa: 0771-11 16 70
Euroaccident: 0771-10 50 10
Bliwa: 0771-10 81 08
DKV Hälsa: 0770-45 67 80
Folksam: 0771-96 09 60
IF: 020-62 06 20

Privatbetalande

Vissa av våra kliniker tar emot privatbetalande patienter från Sverige och utlandet. Med samarbetspartners har vi tagit fram förmånliga finansieringsmöjligheter för dig som vill betala privat.
Kontakta din klinik för mer information.

Vanliga frågor

Det ska vara enkelt att vara patient hos oss. Om du inte hittar svar på det du undrar över kontakta gärna någon av våra kliniker.

Krävs en remiss?

Vi har inga remisskrav när det gäller våra gynekolog- och fertilitetsmottagningar. För våra urologmottagningar kan detta variera, kontakta din klinik för mer information.

För att kunna göra en fertilitetsutredning regionsfinansierat krävs det att du uppfyller regionens krav för detta.

Kötider

Vi har korta kötider till våra specialistläkare. Kontakta din klinik för att boka en tid.

Vårdgaranti

Vårdgarantin anger hur länge du som längst ska behöva vänta på att få kontakt med vården. Den anger också hur länge du som längst ska behöva vänta på att få den vård som du behöver.

Läs mer om vårdgaranti på 1177.

Om oss

CMedical är en av Nordens ledande leverantörer av specialistsjukvård och har ett flertal kliniker i Sverige och Norge. Vi erbjuder korta väntetider till några av de bästa specialisterna inom bland annat gynekologi, fertilitet och urologi.

Hantering av persondata