Kvinna som håller ett barn

Priser Fertilitet Uppsala

Pris för utredning och rådgivning i Uppsala

Utredning och rådgivning gällande infertilitet är till viss del Regionfinansierad och då gäller ordinarie patientavgifter som inom Region Uppsala samt frikort. Läs mer om kraven för att få regionsfinansierad fertilitetsutredning här.


Ett läkarbesök kostar 260 kr inom Region Uppsala.

Alla är välkomna att söka oavsett var i landet man bor. Ingen remiss behövs.

Fortsatt vård och behandling
Fortsatt vård är i huvudsak privatfinansierad med undantag för ovulationsstimulering med Letrozol.

Ring oss på telefon 018-12 80 17 för mer information eller för att boka tid.

Vår klinik i Uppsala erbjuder olika behandlingar och utredningar. I nedan lista kan du se priser för de tjänster vi tillhandahåller.

Pris för IVF

Konventionell enstaka IVF-behandling
37.000 Kr

Enstaka IVF-behandling med ICSI
37.000 Kr

Som ett komplement kan valet av spermier optimeras genom ZyMot vid ICSI och kostar 3.000 kr, totalt blir då kostnaden 40.000 kr.

Paketpris för 3 IVF-behandlingar
Om kvinnan är yngre än 36 år.
72.000 Kr

Om kvinnan är 36 år och fram till det att hon fyller 42 år.
78.000 Kr

I priset per IVF-behandling ingår information innan uppstart, genomgång av behandling, recept för läkemedel, stimulering, monitorering med ultraljud, utplock av ägg, befruktning med spermier och återförande av embryo samt infrysning och förvaring av eventuellt kvarvarande embryon utan kostnad max ett år. Därefter är frysförvaringskostnaden 1.500 kr/år. Vid paketpris anses behandlingsserien som avslutad om behandlingen givit upphov till ett barn.

Pris för återförande av fryst embryo
19.000 Kr
I priset ingår upptinande av embryot, ultraljudskontroll, recept för ev läkemedel och vid behov monitorering av stimulerad ägglossning. Om inget embryo överlever så att återföring kan göras återbetalas 10.000 kr.

Lätt sedering vid IVF och äggfrys
8.000 Kr

Pris för Donator-IVF

Enstaka IVF-behandling med donerade spermier
48.000 Kr
Kostnad för pregnancy slot tillkommer (se nedan). Det finns god tillgång på donerade spermier, inga väntetider föreligger.

Efterföljande enstaka IVF-behandling med donerade spermier
44.000 Kr

Paketpris för 3 IVF-behandlingar med donerade spermier
Om kvinnan är yngre än 35 år.
91.000 Kr

Om kvinnan är 35 år och fram till det att hon fyller 39 år.
97.000 Kr

Om kvinnan är 39 år och fram till det att hon fyller 42 år.
103.000 Kr

Kostnad för pregnancy slot tillkommer (se nedan). Vid paketpris anses behandlingsserien som avslutad om behandlingen givit upphov till ett barn.

Pris IVF med donerade ägg
94.000 Kr
Alternativa behandlingsupplägg finns och kan anpassas utifrån behov och önskemål. Mer information kan erhållas telefonledes eller i samband med besök hos oss. Kontakta oss för mer information, 018-12 80 17. Det finns god tillgång på donerade ägg.

Familjerätt/pregnancy slot
7.000 Kr
Lagstadgad avgift som utgörs av en engångskostnad vid behandling med donerade spermier, således utgår denna avgift om den redan betalats i samband med tidigare försök. Avgiften är för att försäkra sig om att donatorn inte kommer att ge upphov till fler än sex familjer i Sverige och betalas endast en gång. Om du inte blir gravid återbetalas 5.000 kr.

Pris för äggfrys och spermiefrys

Pris för äggfrys
Enstaka behandling
25.000 Kr
Nytt lägre pris för enstaka behandling, priset gäller tom 2024-05-31
22.500 kr

Paketpris för 3 behandlingar
66.000 Kr

I priset ingår information innan uppstart, genomgång av behandling, recept för läkemedel, stimulering, monitorering med ultraljud, utplock och nedfrysning av ägg. Första årets frysförvaring ingår, därefter är frysförvaringskostnaden 1.500 kr/år inkl moms. De läkemedel som förskrivs inför denna behandling ingår inte i högkostnadsskyddet, vilket innebär att kostnaden för läkemedel tillkommer. Vid IVF med egna ägg som frysts hos oss debiteras 50% av aktuell kostnad för en IVF-behandling.

Pris för spermiefrys
Utredning inför spermiefrys
4.400 Kr
Infrysning av spermier föregås av utredning som består av spermaprov, läkarbesök och lagstadgat blodprov för serologi, vilket utförs på ett och samma besök.

Pris för infrysning av egna spermier (så kallad social freezing eller egendonation)
4.500 Kr
I priset ingår nedfrysning av egna spermier samt frysförvaring under ett års tid. Frysförvaringskostnad per år efter ett år: 1.500 kr. Utredning och spermiefrys blir totalt 8.900 kr.

Pris för spermaprovsanalys och utvidgad spermaprovsanalys

Pris för spermaprovsanalys
1.200 Kr

Utvidgad spermaprovsanalys
Analys av DNA-fragmentering i spermier
7.000 Kr

Spermie aneuploidi test (SAT)
12.000 Kr

Pris för TESA/PESA

Operativt uthämtande av spermier
8.000 Kr

Pris för insemination med parets egna spermier eller donerade spermier

Pris för insemination med parets egna spermier
Insemination i naturlig cykel
4.500 Kr

Insemination i stimulerad cykel
4.500 Kr

I priset ingår rådgivning, information, receptförskrivning vid behov av läkemedel, ultraljud om ägglossning behöver monitoreras samt insemination.

Pris för insemination med donerade spermier
Enstaka insemination
15.000 Kr

Paketpris för 3 inseminationer
40.000 Kr

I priset ingår rådgivning, information, matchning och val av spermier, receptförskrivning vid behov av läkemedel, ultraljud om ägglossning behöver monitoreras samt insemination. 7.000 kr för familjerätt tillkommer.

Familjerätt/pregnancy slot
7.000 Kr
Lagstadgad avgift som utgörs av en engångskostnad vid behandling med donerade spermier, således utgår denna avgift om den redan betalats i samband med tidigare försök. Avgiften är för att försäkra sig om att donatorn inte kommer att ge upphov till fler än sex familjer i Sverige och betalas endast en gång. Om du inte blir gravid återbetalas 5.000 kr.

Pris för utredningar privatbetalande

Pris för enstaka ultraljud vid tex distansstimulering
1.700 Kr

Pris för HSSG - kontroll av äggledarpassage
2.500 Kr

Pris för hysteroskopi
Kontakta kliniken för prisuppgift, beror på indikation.

Pris för genetisk analys-endometriebiopsi

ERA (endometrial receptivity array)
12.500 Kr

EndomeTrio (ERA, EMMA och ALICE)
14.500 Kr

EMMA (inkluderar även ALICE)
8.000 Kr

EMBRACE (prioritering av embryon i odling)
Kontakta kliniken för prisuppgift, beror på behandling och antal embryon.

ERA och EMBRACE kombinerat
Kontakta kliniken för prisuppgift, beror på behandling och antal embryon.

Pris för analys av endometrios - Endotest (salivprov)

Endotest
12.000 Kr
Testet är ett mRNA test och provet som analyseras är ett salivprov.
Läs mer på endometriosguiden.se

Pris för genetiskt anlagsbärartest

Riktad genetisk analys mot enstaka gen
8.000 Kr
Exempelvis riktad screening för Cystisk Fibros (CF), Spinal Muskel Atrofi (SMA), thalassemi och fragilt X.

Genetisk analys av ett flertal recessiva sjukdomar
14.500 Kr
Tas i syfte att hitta bärare av genetisk avvikelse. 519 kvinnliga gener och 455 manliga gener.

Karyotypning (kromosomanalys)
8.000 Kr
Om extra rådgivning och vägledning behövs inför eller efter avslutad genetisk screening kan kontakt med klinisk genetiker ombesörjas via oss.

Innan behandling kan påbörjas görs alltid en individuell bedömning. För de olika åtgärderna finns ofta specifika krav och villkor som måste vara uppfyllda. Rådgivning ges innan beslut om åtgärd tas.

Välkommen att ta kontakt med oss på vår klinik för mer information!

Våra kliniker

CMedical är en av Nordens ledande vårdaktörer inom urologi, fertilitet och gynekologi. Hos oss möter du erfarna kirurger, gynekologer, urologer och fertilitetsläkare med högsta kompetens som arbetar tillsammans med tvärprofessionella team. På våra kliniker runt om i Sverige och Norge möts du av värme och expertis. Allt för att skräddarsy en lösning, som passar just dig.

Betalning

Ni kan söka er till oss oavsett var ni bor. Vi tar även emot patienter boende i andra länder. På några av våra kliniker är behandling och utredning regionsfinansierad såväl som privatfinansierad* och med korta väntetider. Du kan också få en behandling eller utredning täckt av din sjukvårdsförsäkring.

*Se vad som gäller för din klinik här.

Delbetalning

Med samarbetspartners har vi tagit fram förmånliga finansieringsmöjligheter för dig som vill betala privat. Kontakta din klinik för mer information.

Att bestämma sig för en fertilitetsbehandling är ett stort steg i livet, inte minst ekonomiskt. För att göra det möjligt för fler ofrivilligt barnlösa par att kunna förverkliga sin dröm erbjuder CMedical Fertilitet i samarbete med Human Finans fördelaktiga villkor för delbetalning av fertilitetsbehandlingar.

Sjukvårdsförsäkring

Har du en sjukvårdsförsäkring? Kontakta ditt försäkringsbolag så bokar de en snabb tid till dig.

Många har idag en sjukvårdsförsäkring via sin arbetsgivare eller sitt fackförbund. Om du har en sjukvårdsförsäkring ska du kontakta ditt försäkringsbolag och be dem boka en tid hos oss. Kontakta ditt försäkringsbolag för mer information.

Här är numret till några försäkringsbolag:

Skandia: 0771-55 55 00
Länförsäkringar: 0771-66 61 15
SEB: 020-11 11 633
Trygg-Hansa: 0771-11 16 70
Euroaccident: 0771-10 50 10
Bliwa: 0771-10 81 08
DKV Hälsa: 0770-45 67 80
Folksam: 0771-96 09 60
IF: 020-62 06 20

Privatbetalande

Vissa av våra kliniker tar emot privatbetalande patienter från Sverige och utlandet. Med samarbetspartners har vi tagit fram förmånliga finansieringsmöjligheter för dig som vill betala privat.
Kontakta din klinik för mer information.

Vanliga frågor

Det ska vara enkelt att vara patient hos oss. Om du inte hittar svar på det du undrar över kontakta gärna någon av våra kliniker.

Krävs en remiss?

Vi har inga remisskrav när det gäller våra gynekolog- och fertilitetsmottagningar. För våra urologmottagningar kan detta variera, kontakta din klinik för mer information.

För att kunna göra en fertilitetsutredning regionsfinansierat krävs det att du uppfyller regionens krav för detta.

Kötider

Vi har korta kötider till våra specialistläkare. Kontakta din klinik för att boka en tid.

Vårdgaranti

Vårdgarantin anger hur länge du som längst ska behöva vänta på att få kontakt med vården. Den anger också hur länge du som längst ska behöva vänta på att få den vård som du behöver.

Läs mer om vårdgaranti på 1177.

Om oss

CMedical är en av Nordens ledande leverantörer av specialistsjukvård och har ett flertal kliniker i Sverige och Norge. Vi erbjuder korta väntetider till några av de bästa specialisterna inom bland annat gynekologi, fertilitet och urologi.

Hantering av persondata