Prostatacancer

Kort väntetid

Hög kompetens

Prostatacancer

I de bästa händer

Varje dag får cirka 25 män i Sverige veta att de har prostatacancer. Detta gör prostatacancer till landets vanligaste cancersjukdom. Prostatacancer är en tumörsjukdom som framför allt drabbar äldre män. Knappt hälften av dem som insjuknar i prostatacancer i Sverige är över 70 år. Det är mycket ovanligt att drabbas om man är under 50 år.

Prostatakörteln sitter under urinblåsan, runt urinrörets övre del, därför kan symtomen visa sig i urinvägarna över tid. Det är ofta oklart varför sjukdomen uppstår, men livsstil och ärftlighet är kända riskfaktorer. Det finns olika typer av behandling som kan bromsa förloppet och i bästa fall bota cancern.

Symtom på prostatacancer

De flesta män har inga symptom alls utan cancern upptäcks då mannen genomgått urologisk utredning efter att han kontrollerat ett sk PSA-prov. Detta blodprov tas vid hälsoundersökning på vårdcentral eller då mannen själv efterfrågar detta. Vissa regioner i Sverige erbjuder idag organiserad prostatacancertestning.

Symtom på avancerad prostatacancer kan dock medföra:

  • Tilltagande skelettsmärtor
  • Snabbt ökande, påtagliga urineringsbesvär
  • Blod i urinen
  • Blodbrist
Hur upptäcker man prostatacancer?

De vanligaste undersökningarna för att upptäcka prostatacancer är:

  • PSA-prov
  • Magnetkamera
  • Biopsi
Sjukdomsförlopp

Man brukar tala om olika stadier av prostatacancer. I det första stadiet växer cancern enbart inuti själva prostatakörteln. I senare stadier växer den även utanför prostatan och kan sprida sig till lymfkörtlar och skelett (metastaser). Spridning till andra organ förekommer, men är sällsynt annat än i sena skeden av sjukdomen.

Hur behandlas prostatacancer?

Behandling av prostatacancer planeras alltid individuellt utifrån sjukdomens egenskaper. Valet av behandling beror på eventuella andra sjukdomar, eventuella tecken på prostatacancer med hög risk, resultaten av spridningsundersökningarna samt förstås patientens egna önskemål.

Många män med sk lågrisk cancer behöver inte behandlas direkt. Dessa följer man med täta kontroller, sk aktiv monitorering. För att bota prostatacancer kan man idag utföra en operation (radikal prostatektomi) eller ge strålbehandling. Vid mer avancerad sjukdom ges vanligen onkologisk behandling, som cytostatika, målinriktade läkemedel och hormonbehandling. Vilken typ av behandling som behövs avgörs individuellt.

Prostatabiopsi

Vid förhöjt PSA eller Stockholm 3-test alternativt om magnetkameraundersökning av prostata visat avvikelser kan det bli aktuellt att ta vävnadsprover från prostata så kallade biopsier. Detta görs antingen genom ändtarmen eller via huden i mellangården. Den senare tekniken är relativt ny och fördelen är att man inte ser någon ökad risk för infektion eller blodförgiftning vid provtagningen.

Vävnadsprover tas i lokalbedövning och tar normalt mellan 15 och 30 minuter beroende på metod och hur många prover som behöver tas. Före biopsierna har alltid en magnetkameraundersökning av prostata gjorts och om avvikelser identifierats så används så kallad fusionsteknik för att säkert träffa de aktuella områdena av intresse.

Det är vanligt med blod i urin och sädesvätska efter provtagningen men det är helt ofarligt. Om du tar blodförtunnande läkemedel ska du meddela detta i förväg.

En mer detaljerad beskrivning av vad du behöver tänka på i samband med provtagningen sänds hem till dig inför besöket eller delas ut på plats.

Tillgängligt på följande kliniker

Ultraljud av prostata (TRUL)

Ultraljud av prostata görs för att bedöma storleken på prostata och undersökningen ger också information om dess struktur. Det är en vanlig undersökning på urologmottagningen och den brukar inte vara smärtsam.

Efter att läkaren känt på prostata med fingret via ändtarmen förs ultraljudsstaven in samma väg för undersökningen som tar ett par minuter

Robotoperation vid prostatacancer (RALP)

På våra kliniker i Stockholm och Göteborg utför vi robotkirurgi. Läs mer om robotoperation vid prostatacancer här.

Dina behov i fokus

CMedical har några av Europas bästa kirurger för operation av prostatacancer.

När våra läkare, i samråd med dig, bestämmer sig för en behandlingsplan tas inte bara hänsyn till själva cancersjukdomen utan också till dina tidigare sjukdomar, ålder och allmänna hälsotillstånd.

I det nationella vårdprogrammet för prostatacancer finns information som är riktad till män med tidig prostatacancer. Informationen kan du få av din kontaktsjuksköterska.

Europas bästa kirurger

CMedical har några av Europas bästa och mest erfarna kirurger för operation av prostatacancer. Våra resultat går att se i svenska kvalitetsregistret NPCR.

Tillgängligt på följande kliniker

Våra kliniker

CMedical är en av Nordens ledande vårdaktörer inom urologi, fertilitet och gynekologi. Hos oss möter du erfarna kirurger, gynekologer, urologer och fertilitetsläkare med högsta kompetens som arbetar tillsammans med tvärprofessionella team. På våra kliniker runt om i Sverige och Norge möts du av värme och expertis. Allt för att skräddarsy en lösning, som passar just dig.

Betalning

Ni kan söka er till oss oavsett var ni bor. Vi tar även emot patienter boende i andra länder. På några av våra kliniker är behandling och utredning regionsfinansierad såväl som privatfinansierad* och med korta väntetider. Du kan också få en behandling eller utredning täckt av din sjukvårdsförsäkring.

*Se vad som gäller för din klinik här.

Delbetalning

Med samarbetspartners har vi tagit fram förmånliga finansieringsmöjligheter för dig som vill betala privat. Kontakta din klinik för mer information.

Att bestämma sig för en fertilitetsbehandling är ett stort steg i livet, inte minst ekonomiskt. För att göra det möjligt för fler ofrivilligt barnlösa par att kunna förverkliga sin dröm erbjuder CMedical Fertilitet i samarbete med Human Finans fördelaktiga villkor för delbetalning av fertilitetsbehandlingar.

Sjukvårdsförsäkring

Har du en sjukvårdsförsäkring? Kontakta ditt försäkringsbolag så bokar de en snabb tid till dig.

Många har idag en sjukvårdsförsäkring via sin arbetsgivare eller sitt fackförbund. Om du har en sjukvårdsförsäkring ska du kontakta ditt försäkringsbolag och be dem boka en tid hos oss. Kontakta ditt försäkringsbolag för mer information.

Här är numret till några försäkringsbolag:

Skandia: 0771-55 55 00
Länförsäkringar: 0771-66 61 15
SEB: 020-11 11 633
Trygg-Hansa: 0771-11 16 70
Euroaccident: 0771-10 50 10
Bliwa: 0771-10 81 08
DKV Hälsa: 0770-45 67 80
Folksam: 0771-96 09 60
IF: 020-62 06 20

Privatbetalande

Vissa av våra kliniker tar emot privatbetalande patienter från Sverige och utlandet. Med samarbetspartners har vi tagit fram förmånliga finansieringsmöjligheter för dig som vill betala privat.
Kontakta din klinik för mer information.

Vanliga frågor

Det ska vara enkelt att vara patient hos oss. Om du inte hittar svar på det du undrar över kontakta gärna någon av våra kliniker.

Krävs en remiss?

Vi har inga remisskrav när det gäller våra gynekolog- och fertilitetsmottagningar. För våra urologmottagningar kan detta variera, kontakta din klinik för mer information.

För att kunna göra en fertilitetsutredning regionsfinansierat krävs det att du uppfyller regionens krav för detta.

Kötider

Vi har korta kötider till våra specialistläkare. Kontakta din klinik för att boka en tid.

Vårdgaranti

Vårdgarantin anger hur länge du som längst ska behöva vänta på att få kontakt med vården. Den anger också hur länge du som längst ska behöva vänta på att få den vård som du behöver.

Läs mer om vårdgaranti på 1177.

Om oss

CMedical är en av Nordens ledande leverantörer av specialistsjukvård och har ett flertal kliniker i Sverige och Norge. Vi erbjuder korta väntetider till några av de bästa specialisterna inom bland annat gynekologi, fertilitet och urologi.

Hantering av persondata