Kort väntetid

Hög kompetens

Robotkirurgi

I de bästa händer

En stor del av våra operationer utförs med hjälp av en operationsrobot. Det är en form av kontrollerad titthålskirurgi där kirurgen styr varje rörelse.

Fördelar med denna teknik, jämfört med traditionell öppen kirurgi med stora snitt, är minskad blodförlust, 10 gångers förstoring av synfältet, högre precision, snabbare återhämtning och mindre ärrbildning.

Våra robotkirurger har utfört 1000-tals robotoperationer och har dokumenterat goda resultat.

Robotoperation vid prostatacancer RALP

Behandling av prostatacancer
När du gjort en prostataundersökning och fått besked om prostatacancer är det dags att välja strategi för behandling. Det finns flera alternativ. Om din prostatacancer inte är aggressiv är regelbundna kontroller hos oss en möjlighet eftersom denna typ av tumör är långsam och sällan utvecklas till sjukdom. Är tumören behandlingskrävande finns prostataoperation eller strålning som alternativ.

Robotoperation (RALP)
Robotassisterad prostatektomi med titthålsteknik är idag den dominerande behandlingsformen vid operation för prostatacancer. Möjligheten till en bra livskvalitet efter operation är helt beroende på kirurgens vana och skicklighet. CMedical har några av Europas mest erfarna robotkirurger med mycket goda medicinska resultat.

Hur går en robotoperation till?
Under operationen är man sövd. Via små titthål förs robotinstrument in i buken och de styrs helt och hållet av kirurgen. Prostata och sädesblåsorna tas bort i sin helhet eftersom prostatacancer kan finnas på flera platser i prostata.

En ny förbindelse mellan urinblåsa och urinrör skapas med en tunn söm. I vissa fall avlägsnas också lymfkörtlar i området för analys. Ofta kan en nervsparande teknik användas för att på bästa sätt minska risken för impotens efter operationen.

Hur lång tid tar operationen?
Operationstiden vid RALP ligger vanligen mellan 2–3 timmar och innefattar då samtliga moment i operationen. Normalt kan man börja äta och dricka operationsdagens kväll och även komma upp och gå.

Om inga komplikationer uppstår så hemskrivs man påföljande dag. Katetertiden är lika lång som vid konventionell operation, cirka 8 dagar.

Sjukskrivningstiden för män med kontorsarbete är vanligen 2 veckor och lite längre för män med fysiskt tyngre arbete.

Komplikationer?
Långtidskomplikationerna vid RALP är de samma som vid RRP dvs inkontinens och impotens. Risken för bestående besvärande inkontinens är såsom vid RRP idag mycket låg. I vår kvalitetsuppföljning så ligger risken för besvärande inkontinens på 1,6 %.

Impotens dvs en förmåga att få tillräckligt stånd för att kunna genomföra samlag är en vanligare biverkan. Risken varierar väldigt mycket mellan olika patientgrupper och beror av ålder, hur bra förmågan var innan operationen och hur mycket av potensnerverna man kan spara. Om förmågan var bra innan operationen och man kan spara nerverna på båda sidor är chanson stor att potensen återkommer. Vissa studier antyder att potensen återkommer något snabbare för de som opererats med RALP jämfört med RRP.

Hur vanligt är prostatacancer?
Prostatacancer är Sveriges vanligaste cancerform. Drygt 10 000 män får diagnosen varje år. Sjukdomen drabbar framför allt äldre män – cirka hälften är över 70 år och ett fåtal är under 40 vid diagnos.

Robotoperation vid godartad prostataförstoring

Under operationen är man sövd. Via små titthål förs robotinstrument in i buken och via urinblåsan opereras själva prostataförstoringen bort. Prostatakörtelns hölje lämnas dock kvar.

Efter operationen har du en kateter i urinblåsan i 7-10 dagar under läkningsprocessen. Du kan normalt gå hem efter en övernattning på sjukhuset.

Urinflödet brukar bli markant bättre efter operation och det föreligger inte samma risk för impotens och inkontinens som efter operation för prostatacancer.

Robotoperation vid njurcancer

Cystor kan ibland behövas ta bort och då gör man det primärt med robotassisterad titthålsoperation där endast själva cystan avlägsnas.

Tumör i njure upptäcks ofta genom att man gjort en röntgenundersökning av annan anledning och ser njurtumören av en tillfällighet. Ytterligare utredning med skiktröntgen av buk och thorax görs i samband med detta. Din urolog gör sedan en bedömning av hur just din tumör ska behandlas. Om det bedöms möjligt tas endast själva tumören bort och resterande del av njuren sparas. Ibland behöver hela njuren tas bort beroende på tumörens läge.

Operationen görs i de flesta fall med robotassisterad titthålskirurgi vilken ger en snabbare återhämtning. Vid denna typ av operation blir man alltid sövd. Mer specifik information om vad just du kan förvänta dig får du inför operationen.

Man kan leva ett väsentligen normalt liv även om en njure är bortopererad då den kvarvarande njuren sköter den totala njurfunktionen efter en operation.

Robotoperation vid förträngning i urinledare

Under operationen är man sövd. Via små titthål förs robotinstrument in i buken och de styrs helt och hållet av kirurgen. Om förträngningen sitter i övre delen av urinledaren gör man en så kallad pyleoplastik vilket innebär att tar bort det trånga partiet eller flyttar på urinledaren så att den inte kläms av intilliggande blodkärl.

Om förträngningen sitter längre ner i urinledaren avlägsnas det trånga partiet och urinledaren sys ihop på nytt. Ibland kan man behöva en bit av munslemhinnan eller tarm som extra reparationsvävnad.

I samband med operationen läggs en tunn mjuk slang mellan njure och urinblåsa så att urinens passage säkerställs under läkningsprocessen. Denna slang tas bort efter några veckor på mottagningen i lokalbedövning.

Tillgängligt på följande kliniker

Våra kliniker

CMedical är en av Nordens ledande vårdaktörer inom urologi, fertilitet och gynekologi. Hos oss möter du erfarna kirurger, gynekologer, urologer och fertilitetsläkare med högsta kompetens som arbetar tillsammans med tvärprofessionella team. På våra kliniker runt om i Sverige och Norge möts du av värme och expertis. Allt för att skräddarsy en lösning, som passar just dig.

Betalning

Ni kan söka er till oss oavsett var ni bor. Vi tar även emot patienter boende i andra länder. På några av våra kliniker är behandling och utredning regionsfinansierad såväl som privatfinansierad* och med korta väntetider. Du kan också få en behandling eller utredning täckt av din sjukvårdsförsäkring.

*Se vad som gäller för din klinik här.

Delbetalning

Med samarbetspartners har vi tagit fram förmånliga finansieringsmöjligheter för dig som vill betala privat. Kontakta din klinik för mer information.

Att bestämma sig för en fertilitetsbehandling är ett stort steg i livet, inte minst ekonomiskt. För att göra det möjligt för fler ofrivilligt barnlösa par att kunna förverkliga sin dröm erbjuder CMedical Fertilitet i samarbete med Human Finans fördelaktiga villkor för delbetalning av fertilitetsbehandlingar.

Sjukvårdsförsäkring

Har du en sjukvårdsförsäkring? Kontakta ditt försäkringsbolag så bokar de en snabb tid till dig.

Många har idag en sjukvårdsförsäkring via sin arbetsgivare eller sitt fackförbund. Om du har en sjukvårdsförsäkring ska du kontakta ditt försäkringsbolag och be dem boka en tid hos oss. Kontakta ditt försäkringsbolag för mer information.

Här är numret till några försäkringsbolag:

Skandia: 0771-55 55 00
Länförsäkringar: 0771-66 61 15
SEB: 020-11 11 633
Trygg-Hansa: 0771-11 16 70
Euroaccident: 0771-10 50 10
Bliwa: 0771-10 81 08
DKV Hälsa: 0770-45 67 80
Folksam: 0771-96 09 60
IF: 020-62 06 20

Privatbetalande

Vissa av våra kliniker tar emot privatbetalande patienter från Sverige och utlandet. Med samarbetspartners har vi tagit fram förmånliga finansieringsmöjligheter för dig som vill betala privat.
Kontakta din klinik för mer information.

Vanliga frågor

Det ska vara enkelt att vara patient hos oss. Om du inte hittar svar på det du undrar över kontakta gärna någon av våra kliniker.

Krävs en remiss?

Vi har inga remisskrav när det gäller våra gynekolog- och fertilitetsmottagningar. För våra urologmottagningar kan detta variera, kontakta din klinik för mer information.

För att kunna göra en fertilitetsutredning regionsfinansierat krävs det att du uppfyller regionens krav för detta.

Kötider

Vi har korta kötider till våra specialistläkare. Kontakta din klinik för att boka en tid.

Vårdgaranti

Vårdgarantin anger hur länge du som längst ska behöva vänta på att få kontakt med vården. Den anger också hur länge du som längst ska behöva vänta på att få den vård som du behöver.

Läs mer om vårdgaranti på 1177.

Om oss

CMedical är en av Nordens ledande leverantörer av specialistsjukvård och har ett flertal kliniker i Sverige och Norge. Vi erbjuder korta väntetider till några av de bästa specialisterna inom bland annat gynekologi, fertilitet och urologi.

Hantering av persondata