Kort väntetid

Hög kompetens

Urinblåsa och urinvägar

I de bästa händer

Symtom från urinblåsan och vattenkastningsbesvär är vanligt. I de flesta fall är det helt ofarligt men kan vara av varierande besvärsgrad. Vi är specialiserade på att diagnostisera och behandla olika typer av tillstånd inom detta område.

Blod i urinen

Synligt blod i urinen behöver alltid utredas med inspektion av urinblåsan genom cystoskopi samt skiktröntgen av njurar och urinledare. Detta görs i första hand för att undersöka om det föreligger någon tumör i urinvägarna.

Enligt standardiserade vårdförlopp, behöver blod i urinen dock alltid som första steg utredas via din vårdcentral. Du som patient har rätt att önska att remissen därefter går till oss på CMedical.

Vattenkastningsbesvär

Vattenkastningsbesvär är vanligt och förekommer både hos kvinnor och män. Orsakerna kan vara flera. Vi gör en individualiserad bedömning av dina besvär.

Som led i utredningen ingår ofta symtomformulär och urinmätningslistor, ultraljud av prostata, cystoskopi samt urinflödesmätning. Ibland behöver man göra en så kallad cystometri.

Om man uteslutit allvarliga orsaker till besvären som cancer finns olika nivåer av behandling:

 • Expektans innebär att man avvaktar med behandling om symtomen inte är så besvärande.
 • Mediciner finns av olika slag och anpassas efter dina behov.
 • Operation: TURP, Rezum, Robotassisterad adenomenukleation.
Vad innebär uroterapi?

Begreppet uroterapi innebär behandling av besvär i nedre urinvägarna. Uroterapi är en beteendeterapeutisk behandling som med hjälp av kunskaper om blås- och tarmfunktionsproblem ger patienten ökad motivation för att ändra vanor och genomföra behandlingsprogram.

Till CMedicals urologimottagningar kan både män och kvinnor som har besvär med urinläckage, underlivssmärtor, impotens eller svårigheter att tömma blåsan söka sig för utredning, kartläggning och behandling.

Målet med uroterapin är att du som patient ska uppnå kontinens, normaliserad eller förbättrad blås- och tarmfunktion, få individualiserade hjälpmedel och en ökad livskvalitet.

Behandling av besvär i nedre urinvägarna

En uroterapeut börjar med att kartlägga ditt problem för att skräddarsy en behandling som passar just dig. De behandlingar som uroterapeuterna utför eller ger instruktioner om kan bestå av bland annat:

 • blåsträning och bäckenbottenträning
 • lokal östrogenbehandling
 • läkemedelsbehandling
 • utprövning av andra hjälpmedel
 • urinrörsbehandlingar
 • emsellabehandling
Cystometri

Cystometri innebär tryckmätning av urinblåsan för att bedöma dess funktion, för att till exempel kunna diagnosticera inkontinens eller något avflödeshinder så som förstorad prostata.

 • Först får du försöka kissa.
 • Sedan förs tunna slangar (katetrar) in i urinrör och ändtarm för vidare undersökning.
 • Genom katetrarna mäts trycket i blåsan medan den långsamt fylls med ljummet vatten tills du blir kissnödig igen.

Undersökningen tar cirka en timme. I anslutning till behandlingen får du antibiotika i förebyggande syfte mot infektion. Du har sällan besvär efter undersökningen, men kan ha lite sveda och blodblandad urin under något dygn.

Cystoskopi

Cystoskopi innebär att man med ett tunt vanligtvis böjligt instrument inspekterar urinröret och urinblåsan. Inför undersökningen får du en lokalbedövande gel i urinröret som minskar obehaget.

Undersökningen tar i regel några minuter och du får direkt besked av din läkare om resultatet av undersökningen. Cystoskopi gör bland annat vid utredning av vattenkastningsbesvär eller vid utredning av blod i urinen.

I viss fall ordineras du ett antibiotikum som förebyggande mot infektion i samband med undersökningen.

Tillgängligt på följande kliniker

Uretrotomi

Uretrastriktur är en förträngning i urinröret. Vanliga orsaker är infektion eller trauma. Oftast finner man ingen förklaring varför uretrastrikturen utvecklas.

Ingreppet sker via ett instrument i urinröret. Detta instrument liknar ett cystoskop och är försett med en kniv som skär upp förträngningen i urinröret. Detta utförs i lokalbedövning på våra mottagningar i Halmstad och Varberg. Ingreppet tar endast några minuter. Ibland avslutas ingreppet med att en KAD sätts som blir kvar i 1-2 dagar.

Resektion av cancer i urinblåsan TUR-B

Operationen innebär att man via urinröret för in ett tunt instrument som genom hyvling avlägsnar förändringar i urinblåsans vägg.

Operationen sker i narkos eller ryggbedövning och tar vanligtvis upp till en timme.

Komplikationer efteråt?
Det kan svida i urinröret efter att katetern tagits bort och det kan också läcka urin. Det kan vara svårt att hinna till toaletten när du blir kissnödig. Besvären med trängningar och sveda avtar gradvis och försvinner oftast efter någon vecka.

Även om urinen är klar direkt efter operationen kan den bli lite blodfärgad av och till de första veckorna efter operationen. Det är viktigt att du dricker rikligt, cirka två liter per dygn, tills urinen klarnar igen.

Ibland kommer en spontan blödning cirka två veckor efter operationen när sårskorpan släpper. Om det blir en större blödningar med koagelbildning (klumpar) som kan ge urinstopp ska du uppsöka akutmottagningen på hemorten. Om du får hög feber, frossa eller ökade trängningar kan det vara tecken på urinvägsinfektion och du ska kontakta vården.

De två till tre första veckorna efter operationen är det bra att undvika tung kroppsansträngning som till exempel löpning, cykling, tunga lyft eller samlag eftersom det kan göra att det börjar blöda från såret inne i blåsan.

Tillgängligt på följande kliniker

Robotoperation vid förträngning i urinledare

På våra kliniker i Stockholm och Göteborg utför vi robotkirurgi. Läs mer om robotoperation vid förträngning i urinledare här.

Emsella

Studier visar på att behandlingsstolen Emsella kan hjälpa patienter med urininkontinens, bäckenbottenproblem efter förlossning och/eller nedsatt intim tillfredställelse.

Försvagade bäckenbottenmuskler leder ofta till att inre organ inte stöds fullt ut vilket bidrar till att det kan vara svårt att kontrollera urinblåsan. Emsella är en icke-invasiv behandling som använder elektromagnetisk energi för att levererar tusentals sammandragningar i bäckenbottenmusklerna under en enda behandling på cirka 20 minuter. Under en behandling sitter du fullt påklädd i stolen och kan till exempel läsa en bok eller bara slappna av. Behandlingen upprepas 6 gånger för maximal effekt. Metoden underlättar för patienten att hitta musklerna samt att behandlingen i sig även hjälper mot besvären. Efter Emsella-behandlingen avslutats är det viktigt att patienten själv fortsätter sina behandlingar.

Behandlingen har inga biverkningar.

Metoden hittar du på vår urologklinik i Varberg.

Certifierade uroterapeuter

En uroterapeut är en medicinsk professionell som är specialiserad på urinvägshälsa och funktionsstörningar i bäckenområdet. En uroterapeut har en grundutbildning och legitimation som sjuksköterska/barnmorska, fysioterapeut eller läkare samt en universitetsutbildning inom uroterapi. Deras huvudsakliga uppgift är att diagnostisera och behandla olika typer av urinproblem och dysfunktioner i urinvägarna för att på så vis förbättra livskvaliteten för patienten.

Uroterapeuten:

 • Utvärderar och diagnosticerar urinvägsproblem såsom urininkontinens, urinträngningar, urinretention, och andra liknande problem.
 • Arbetar självständigt och i samarbete med andra specialister för att skapa förståelse för sammanhang mellan orsak och symtom och kartlägger blås-, tarm- och sexualfunktion.
 • Utvecklar och genomför individuella behandlingsplaner för patienter med urinvägsproblem. Detta kan innefatta övningar för bäckenbotten, beteendeterapi, medicinering, eller andra behandlingsmetoder.
 • Motiverar till och instruerar i egenvård som t.ex. självkateterisering och olika träningsprogram (uroterapeutisk behandling).
 • Har professionella kunskaper när det gäller utprovning, förskrivning och utvärdering av hjälpmedel inom området för blås- och tarmfunktion.
 • Undervisar och utbildar om blåsans och tarmens funktion och dysfunktion, men även forskning och utveckling ingår ofta i arbetet.

Våra kliniker i Varberg och Halmstad är Sinoba-certifierade. Certifikatet visar på att det på vår mottagning finns goda förutsättningar för ett professionellt och högkvalitativt omhändertagande av patienter med blåsdysfunktion. Läs mer om kraven för certifieringen här.

Tillgängligt på följande kliniker

Våra kliniker

CMedical är en av Nordens ledande vårdaktörer inom urologi, fertilitet och gynekologi. Hos oss möter du erfarna kirurger, gynekologer, urologer och fertilitetsläkare med högsta kompetens som arbetar tillsammans med tvärprofessionella team. På våra kliniker runt om i Sverige och Norge möts du av värme och expertis. Allt för att skräddarsy en lösning, som passar just dig.

Betalning

Ni kan söka er till oss oavsett var ni bor. Vi tar även emot patienter boende i andra länder. På några av våra kliniker är behandling och utredning regionsfinansierad såväl som privatfinansierad* och med korta väntetider. Du kan också få en behandling eller utredning täckt av din sjukvårdsförsäkring.

*Se vad som gäller för din klinik här.

Delbetalning

Med samarbetspartners har vi tagit fram förmånliga finansieringsmöjligheter för dig som vill betala privat. Kontakta din klinik för mer information.

Att bestämma sig för en fertilitetsbehandling är ett stort steg i livet, inte minst ekonomiskt. För att göra det möjligt för fler ofrivilligt barnlösa par att kunna förverkliga sin dröm erbjuder CMedical Fertilitet i samarbete med Human Finans fördelaktiga villkor för delbetalning av fertilitetsbehandlingar.

Sjukvårdsförsäkring

Har du en sjukvårdsförsäkring? Kontakta ditt försäkringsbolag så bokar de en snabb tid till dig.

Många har idag en sjukvårdsförsäkring via sin arbetsgivare eller sitt fackförbund. Om du har en sjukvårdsförsäkring ska du kontakta ditt försäkringsbolag och be dem boka en tid hos oss. Kontakta ditt försäkringsbolag för mer information.

Här är numret till några försäkringsbolag:

Skandia: 0771-55 55 00
Länförsäkringar: 0771-66 61 15
SEB: 020-11 11 633
Trygg-Hansa: 0771-11 16 70
Euroaccident: 0771-10 50 10
Bliwa: 0771-10 81 08
DKV Hälsa: 0770-45 67 80
Folksam: 0771-96 09 60
IF: 020-62 06 20

Privatbetalande

Vissa av våra kliniker tar emot privatbetalande patienter från Sverige och utlandet. Med samarbetspartners har vi tagit fram förmånliga finansieringsmöjligheter för dig som vill betala privat.
Kontakta din klinik för mer information.

Vanliga frågor

Det ska vara enkelt att vara patient hos oss. Om du inte hittar svar på det du undrar över kontakta gärna någon av våra kliniker.

Krävs en remiss?

Vi har inga remisskrav när det gäller våra gynekolog- och fertilitetsmottagningar. För våra urologmottagningar kan detta variera, kontakta din klinik för mer information.

För att kunna göra en fertilitetsutredning regionsfinansierat krävs det att du uppfyller regionens krav för detta.

Kötider

Vi har korta kötider till våra specialistläkare. Kontakta din klinik för att boka en tid.

Vårdgaranti

Vårdgarantin anger hur länge du som längst ska behöva vänta på att få kontakt med vården. Den anger också hur länge du som längst ska behöva vänta på att få den vård som du behöver.

Läs mer om vårdgaranti på 1177.

Om oss

CMedical är en av Nordens ledande leverantörer av specialistsjukvård och har ett flertal kliniker i Sverige och Norge. Vi erbjuder korta väntetider till några av de bästa specialisterna inom bland annat gynekologi, fertilitet och urologi.

Hantering av persondata