Nyheter

Artiklar

Urolog på CM Carlanderska disputerar

Nyheter & Artiklar

13.05.2024

Ytterligare en urolog inom specialistvårdkoncernen CMedical avlägger doktorsexamen. I slutet av maj lägger John Åkerlund fram sin avhandling på njurcancerforskning.

Det är inte ovanligt med njursvikt och komplikationer efter operation för njurcancer. John Åkerlund har utforskat riskfaktorerna, och hans avhandling visar bland annat att öppen kirurgi leder till dubbelt så många komplikationer som titthålskirurgi. Dessutom är operation på ett större sjukhus förknippat med ökad risk.

De viktigaste riskfaktorerna för allvarliga komplikationer visade sig vara njursvikt, samsjuklighet, stora tumörer, öppen teknik och kirurgi vid större sjukhus. Allvarlig njursvikt efter njurcancerkirurgi var kopplat till betydligt sämre överlevnad. Olika typer av njursparande kirurgi kommer att vara betydande i framtiden och våra studier kan ge inspiration till vidare forskning på området, berättar John Åkerlund för Göteborgs Universitet.

John Åkerlund, specialist inom urologi på CMedical Carlanderska, lägger fram sin doktorsavhandling ”Komplikationer och njursvikt efter operation för njurcancer” den 24:e maj. Opponent är professor Fredrik Liedberg från Lunds Universitet.

CMedical värderar akademisk kompetens högt och har därför en hög andel specialister med avlagd doktorsexamen för att värna om att patienterna alltid är i de bästa händerna.

Vår ambition är att majoriteten av våra läkare ska ha doktorerat. Det är något som särskiljer oss från många andra enheter i Sverige, säger Maria Frånlund, Chief Medical Officer på CMedical.

Utöver sin fleråriga forskning på njurcancer besitter John Åkerlund hög kompetens inom njurstensbehandling och utför även mer avancerad stenkirurgi (perkutana operationer). Han utreder vattenkastningsbesvär och smärttillstånd från urinvägarna, opererar män med avflödeshinder (prostataförstoring) och utreder alla vanliga åkommor med bland annat ultraljud och cystoskopi.

Läs mer om forskningen här.

Våra kliniker

CMedical är en av Nordens ledande vårdaktörer inom urologi, fertilitet och gynekologi. Hos oss möter du erfarna kirurger, gynekologer, urologer och fertilitetsläkare med högsta kompetens som arbetar tillsammans med tvärprofessionella team. På våra kliniker runt om i Sverige och Norge möts du av värme och expertis. Allt för att skräddarsy en lösning, som passar just dig.

Betalning

Ni kan söka er till oss oavsett var ni bor. Vi tar även emot patienter boende i andra länder. På några av våra kliniker är behandling och utredning regionsfinansierad såväl som privatfinansierad* och med korta väntetider. Du kan också få en behandling eller utredning täckt av din sjukvårdsförsäkring.

*Se vad som gäller för din klinik här.

Delbetalning

Med samarbetspartners har vi tagit fram förmånliga finansieringsmöjligheter för dig som vill betala privat. Kontakta din klinik för mer information.

Att bestämma sig för en fertilitetsbehandling är ett stort steg i livet, inte minst ekonomiskt. För att göra det möjligt för fler ofrivilligt barnlösa par att kunna förverkliga sin dröm erbjuder CMedical Fertilitet i samarbete med Human Finans fördelaktiga villkor för delbetalning av fertilitetsbehandlingar.

Sjukvårdsförsäkring

Har du en sjukvårdsförsäkring? Kontakta ditt försäkringsbolag så bokar de en snabb tid till dig.

Många har idag en sjukvårdsförsäkring via sin arbetsgivare eller sitt fackförbund. Om du har en sjukvårdsförsäkring ska du kontakta ditt försäkringsbolag och be dem boka en tid hos oss. Kontakta ditt försäkringsbolag för mer information.

Här är numret till några försäkringsbolag:

Skandia: 0771-55 55 00
Länförsäkringar: 0771-66 61 15
SEB: 020-11 11 633
Trygg-Hansa: 0771-11 16 70
Euroaccident: 0771-10 50 10
Bliwa: 0771-10 81 08
DKV Hälsa: 0770-45 67 80
Folksam: 0771-96 09 60
IF: 020-62 06 20

Privatbetalande

Vissa av våra kliniker tar emot privatbetalande patienter från Sverige och utlandet. Med samarbetspartners har vi tagit fram förmånliga finansieringsmöjligheter för dig som vill betala privat.
Kontakta din klinik för mer information.

Vanliga frågor

Det ska vara enkelt att vara patient hos oss. Om du inte hittar svar på det du undrar över kontakta gärna någon av våra kliniker.

Krävs en remiss?

Vi har inga remisskrav när det gäller våra gynekolog- och fertilitetsmottagningar. För våra urologmottagningar kan detta variera, kontakta din klinik för mer information.

För att kunna göra en fertilitetsutredning regionsfinansierat krävs det att du uppfyller regionens krav för detta.

Kötider

Vi har korta kötider till våra specialistläkare. Kontakta din klinik för att boka en tid.

Vårdgaranti

Vårdgarantin anger hur länge du som längst ska behöva vänta på att få kontakt med vården. Den anger också hur länge du som längst ska behöva vänta på att få den vård som du behöver.

Läs mer om vårdgaranti på 1177.

Om oss

CMedical är en av Nordens ledande leverantörer av specialistsjukvård och har ett flertal kliniker i Sverige och Norge. Vi erbjuder korta väntetider till några av de bästa specialisterna inom bland annat gynekologi, fertilitet och urologi.

Hantering av persondata