Inga remisskrav

Kort väntetid

Donationsbehandling

Livets största mirakel

Behandling med donerade spermier eller ägg är ett alternativ för par och ensamstående som behöver hjälp med assisterad befruktning.

Orsakerna till varför en donationsbehandling kan vara aktuell är många, tex av sociala skäl, avsaknad av spermier eller ägg, nedsatt buffert av ägg, utebliven graviditet samt ärftlighet för specifika sjukdomar som kan undvikas genom donation av könsceller.

Spermiedonationsbehandling

Behandling med donerade spermier används när mannen har avsaknad av spermieproduktion och det kan även vara aktuellt när mannen bär på anlag som innebär risk att föra vidare svåra ärftliga sjukdomar. Spermiedonationsbehandling erbjuds även samkönade par samt ensamstående kvinnor.

Vi har inga väntetider för behandling av donerade könsceller; spermier finns att tillgå.

Äggdonationsbehandling

Behandling med donerade ägg kan utföras när kvinnan har nedsatt äggstocksfunktion. Det kan även vara indicerat när risken är stor att föra vidare ärftliga sjukdomar samt när IVF-behandlingar inte ger resultat. Äggdonationsbehandling innebär att kvinnan tar emot obefruktade ägg från en donator som sedan befruktas med mannens spermier, alternativt donerade spermier och återförs till kvinnan.

Dubbeldonation

Vid behandling med dubbeldonation används både donerade ägg och donerade spermier. Dubbeldonation erbjuds par och ensamstående.

Inför behandling med donerade spermier eller ägg

Innan behandlingen kan påbörjas görs en utredning i syfte att avgöra om de sociala, psykologiska och medicinska förutsättningarna är uppfyllda. Inom ramen för utredningen behöver även ett lagstiftat samtal med en psykolog eller beteendevetare genomföras.

Sökandet efter en lämplig donator påbörjas där matchningen görs baserat på svenska rekommendationer för detta. Yttre karaktäristika utgör grunden i matchningen där ögonfärg, hårfärg, längd och etnicitet beaktas. I Sverige får endast öppen donator användas, vilket innebär att barnet vid mogen ålder har rätt att få reda på sitt genetiska ursprung.

Hur går behandlingen med donerade spermier eller ägg till?

Vid donator-IVF används donerade spermier och/eller ägg, även dubbeldonation erbjuds.

Vid donator-IVF används donerade spermier och/eller ägg. Vi arbetar främst med frysta ägg och spermier. Befruktningen genomförs med IVF/ISCI på IVF-laboratoriet. Vid IVF, även kallat provrörsbefruktning, får spermien befrukta ett ägg utanför kvinnans kropp. Vid ISCI injiceras en spermie direkt in i ägget.

Rörliga spermier och ägg förs samman i en odlingsskål på laboratoriet så att befruktning kan ske. Återförandet av ett embryo sker efter 2-6 dagar och återinförs när kvinnans livmoderslemhinna har ett optimalt utseende och hög mottaglighet för ett embryo. Behandlingen som förberedelse för detta består av tabletter i form av östrogen i kombination med vagitorier som innehåller progesteron. Om fler än ett embryo bildas fryses de övriga ned och kan sedan nyttjas vid framtida behandlingar.

Insemination med donerade spermier

Insemination med donerade spermier utförs på våra fertilitetskliniker i Uppsala och Stockholm och behandlingen erbjuds par såväl som ensamstående. Donerade spermier hanteras enligt gällande lagstiftning vilket innebär att endast känd donator får användas. Detta innebär att barnet i mogen ålder har rätt att ta reda på sitt genetiska ursprung. Spermier väljs där en matchning görs främst baserat på yttre karaktäristika.

Hur går inseminationen till?
Inseminationen görs efter positivt ägglossningstest i naturlig cykel alternativt i samband med en stimulerad cykel där dag för ägglossning regleras med hormoner. Spermaprovet prepareras för att isolera de bästa spermierna som sedan sprutas in i kvinnans livmoder med en tunn kateter. Vanligtvis är inseminationen smärtfri och enkel att utföra.

Antalet behandlingar som behövs är individuellt. Om upprepade inseminationer inte resulterar i en graviditet kan det blir aktuellt med en IVF-behandling.

Inga väntetider
Vi har inga väntetider för behandling med donerade könsceller; spermier finns att tillgå. Vi samarbetar med Seattle Sperm Bank och European Sperm Bank, donerade spermier kan hämtas från dem. Vi har även en egen spermie- och äggbank, CMedical Sperm and Egg bank. I den lokala spermiebanken finns donerade könsceller från Sverige.

Tillgängligt i Stockholm och Uppsala
Behandlingen görs på våra kliniker i Stockholm och Uppsala.

Pris
Se pris under vald klinik.

Spermiebank

Våra fertilitetskliniker samarbetar med Seattle Sperm Bank och European Sperm Bank, donerade spermier kan hämtas från dem. Vi har även en egen spermiebank, CMedical Sperm and Egg bank. I den lokala spermiebanken finns donerade könsceller från Sverige. Alla våra donatorer är friska, utan ärftliga sjukdomar och är mellan 23-46 år.

Äggbank

Våra fertilitetskliniker samarbetar med Ovogenebank/Repromedica, Ginemed,Pedieos IVF samt nordiska Ovumia, donerade ägg kan matchas och erbjudas från dem. Vi har även en egen äggbank med frysta ägg, CMedical Sperm and Egg Bank. I den lokala äggbanken finns donerade könsceller från Sverige. Alla våra donatorer är friska, utan ärftliga sjukdomar och är mellan 23-35 år.

Priser
Vill du donera spermier eller ägg?

Behovet av donerade ägg och spermier är stort. Som spermie- eller äggdonator bidrar du till att skapa liv.

Läs mer om att vara donator på cmedicaldonation.se, CMedical Egg & Sperm Bank.

Våra kliniker

CMedical är en av Nordens ledande vårdaktörer inom urologi, fertilitet och gynekologi. Hos oss möter du erfarna kirurger, gynekologer, urologer och fertilitetsläkare med högsta kompetens som arbetar tillsammans med tvärprofessionella team. På våra kliniker runt om i Sverige och Norge möts du av värme och expertis. Allt för att skräddarsy en lösning, som passar just dig.

Betalning

Ni kan söka er till oss oavsett var ni bor. Vi tar även emot patienter boende i andra länder. På några av våra kliniker är behandling och utredning regionsfinansierad såväl som privatfinansierad* och med korta väntetider. Du kan också få en behandling eller utredning täckt av din sjukvårdsförsäkring.

*Se vad som gäller för din klinik här.

Delbetalning

Med samarbetspartners har vi tagit fram förmånliga finansieringsmöjligheter för dig som vill betala privat. Kontakta din klinik för mer information.

Att bestämma sig för en fertilitetsbehandling är ett stort steg i livet, inte minst ekonomiskt. För att göra det möjligt för fler ofrivilligt barnlösa par att kunna förverkliga sin dröm erbjuder CMedical Fertilitet i samarbete med Human Finans fördelaktiga villkor för delbetalning av fertilitetsbehandlingar.

Sjukvårdsförsäkring

Har du en sjukvårdsförsäkring? Kontakta ditt försäkringsbolag så bokar de en snabb tid till dig.

Många har idag en sjukvårdsförsäkring via sin arbetsgivare eller sitt fackförbund. Om du har en sjukvårdsförsäkring ska du kontakta ditt försäkringsbolag och be dem boka en tid hos oss. Kontakta ditt försäkringsbolag för mer information.

Här är numret till några försäkringsbolag:

Skandia: 0771-55 55 00
Länförsäkringar: 0771-66 61 15
SEB: 020-11 11 633
Trygg-Hansa: 0771-11 16 70
Euroaccident: 0771-10 50 10
Bliwa: 0771-10 81 08
DKV Hälsa: 0770-45 67 80
Folksam: 0771-96 09 60
IF: 020-62 06 20

Privatbetalande

Vissa av våra kliniker tar emot privatbetalande patienter från Sverige och utlandet. Med samarbetspartners har vi tagit fram förmånliga finansieringsmöjligheter för dig som vill betala privat.
Kontakta din klinik för mer information.

Vanliga frågor

Det ska vara enkelt att vara patient hos oss. Om du inte hittar svar på det du undrar över kontakta gärna någon av våra kliniker.

Krävs en remiss?

Vi har inga remisskrav när det gäller våra gynekolog- och fertilitetsmottagningar. För våra urologmottagningar kan detta variera, kontakta din klinik för mer information.

Kötider

Vi har korta kötider till våra specialistläkare. Kontakta din klinik för att boka en tid.

Vårdgaranti

Vårdgarantin anger hur länge du som längst ska behöva vänta på att få kontakt med vården. Den anger också hur länge du som längst ska behöva vänta på att få den vård som du behöver.

Läs mer om vårdgaranti på 1177.

Om oss

CMedical är en av Nordens ledande leverantörer av specialistsjukvård och har ett flertal kliniker i Sverige och Norge. Vi erbjuder korta väntetider till några av de bästa specialisterna inom bland annat gynekologi, fertilitet och urologi.

Hantering av persondata