Trond Jørgensen

Urolog

Arbeidssted: C-Medical Majorstuen

Erfaring og utdannelse

Trond Jørgensen er spesialist i kirurgi og urologi. Han har lang forskningsbakgrunn med flere publiserte internasjonale artikler, og en doktorgrad innen prostatakreft. Tidligere var han overlege ved Oslo Universitetssykehus, urologisk avdeling. De siste 16 årene har han praktisert som privat urolog. Han har lang erfaring med urologisk kirurgi – inkludert laserkirurgi av prostata – og gjennomfører årlig flere hundre steriliseringer og fimoseoperasjoner.

Forskning

Trond Jørgensen har skrevet eller deltatt i flere internasjonale, publiserte forskningsartikler. Hans forskning er publisert i anerkjente journaler, som blant annet American Association for Cancer Research, European Urology og British Journal of Cancer. Hans doktoravhandling ‘Prognostic Factors in Metastatic Prostate Cancer’ støttet seg på den store studien i The Scandinavian Prostatic Cancer Group (SPCG-2).