Thomas Fredrik Thaulow

Spesialist i gynekologi og obstetrikk

Arbeidssted: C-Medical Majorstuen

Erfaring og utdannelse

Thomas Fredrik Thaulow er spesialist i obstetrikk og gynekologi. Han har jobbet som overlege på AHUS før han i 2013 kom til Oslo universitetssykehus Ullevål, hvor han i flere år var seksjonsleder og medisinskfaglig ansvarlig ved gynekologisk seksjon.

Thomas er en av landets ledende spesialister innen endoskopiske operasjoner og er en av de få i fagmiljøet som er mest kompetent til å utføre svært kompliserte operasjoner med laparoskopi og hysteroskopi. Thomas er en del av «endometriose-teamet» ved Ullevål sykehus hvor han utreder og behandler de mest kompliserte tilfellene fra hele landet.

Thomas jobber med utredning og behandling av endometriose / adenomyose, muskelknuter og polypper i livmoren, fjerning av livmoren og cyster på eggstokkene. Han har også bred erfaring innen generelle gynekologiske problemstillinger som blødningsforstyrrelser, celleforandringer på livmorhalsen og lignende.