Nicolai Wessel

Urolog og kirurg

Arbeidssted: Majorstuen

Erfaring og Utdannelse

Nicolai Wessel er spesialist i kirurgi og urologi, med spesiell kompetanse innen laparoskopiske, urologiske prosedyrer og prostatakreft. Han er tidligere overlege ved Aker Sykehus og er blant Europas mest erfarne kirurger og urologer innen robotassistert kirurgi. Nicolai startet med robotkirurgi i 2007, etter fem år med laparoskopisk nyre- og prostatakirurgi og har utført over 1.400 robotassisterte prostatakreftoperasjoner.

Forskning

Nicolai har deltatt i forskning publisert i de anerkjente Scandinavian Journal of Urology, European Urology (utgitt av European Association of Urology), Urology, Nutrition and Cancer, Neurourology and Urodynamics, og The Journal of Urology (utgitt av American Urological Association).