Madeleine Engen

Spesialist i gynekologi, co-founder av kvinnehelsekonseptet ved C-Medical, leder for Kompetansesenter for kvinnehelse og fagansvarlig for gynekologi

Arbeidssted: Majorstuen

Erfaring og Utdannelse

Dr. Engen er spesialist i gynekologi med særlig interesse og kompetanse innen urogynekologi (urinlekkasje og vaginale fremfall). Hun har forskningserfaring innen urinlekkasje og har holdt foredrag på internasjonale kongresser. Dr. Engen har hatt faglig ansvar for urogynekologi ved Bærum Sykehus. Ved siden av å utføre diverse vaginal kirurgi på C-Medical har dr. Engen urogynekologisk poliklinikk der hun samarbeider med urolog, uroterapeut og fysioterapeut med bekkenbunn kompetanse. Dr. Engen er fagansavarlig for gynekologi og leder Kompetansenter for kvinnehelse.