Madeleine Engen

Spesialist i gynekologi & Medgründer og medeier av C-Medical Kvinnehelse

Arbeidssted: Majorstuen

mErfaring og Utdannelse

Dr. Engen er spesialist i gynekologi med særlig interesse og kompetanse innen urogynekologi (urinlekkasje og vaginale fremfall). Hun har forskningserfaring innen urinlekkasje og har holdt foredrag på internasjonale kongresser. Dr. Engen har hatt faglig ansvar for urogynekologi ved Bærum Sykehus. Ved siden av å utføre diverse vaginal kirurgi på C-Medical har dr. Engen urogynekologisk poliklinikk der hun samarbeider med urolog, uroterapeut og fysioterapeut med bekkenbunn kompetanse.

Dr. Engen er fagansvarlig for gynekologi og medgrunder av C-Medical Kvinnehelse.