Madeleine Engen

Gynekolog

Arbeidssted: Majorstuen

Erfaring og Utdannelse

Dr. Engen er spesialist i gynekologi med særlig interesse for urogynekologi. Hun har forskningserfaring innen urinlekkasje, og har faglig ansvar for urogynekologi ved Bærum Sykehus.