Bjørn Brennhovd

Urolog og kirurg

Arbeidssted: Majorstuen

Erfaring og Utdannelse

Bjørn Brennhovd startet innføring av robotassistert kirurgi i Norge i 2004, etter mange års erfaring som teamleder for alle urologiske kreftoperasjoner ved Radiumhospitalet. Han har siden da utført 100–150 inngrep årlig, og drevet utstrakt opplæring i Norge. Bjørn er medisinsk ansvarlig ved urologisk avd. på Radiumhospitalet siden 2005 og har hatt ansvar for all urologisk robotkirurgi i OUS siden 2014. 

Forskning

Nasjonal hovedutprøver i stor, skandinavisk multisenterstudie om behandling av høyrisiko prostatakreft. Alle resultater fra egen virksomhet er registrert i database og resultater er publisert med forskjellige vinklinger i internasjonale tidsskrifter. Deltager i nasjonal gruppe som utarbeider Nasjonale retningslinjer for behandling av prostatakreft i regi av Helsedirektoratet.