Birgir Gudbrandsson

Revmatolog, PhD

Arbeidssted: Majorstuen

Erfaring og Utdannelse

Fra 2017 til nå overlege ved Revmatologisk avdeling, OUS Rikshospitalet.  Fra 2015 konsulterende revmatolog ved Oslo Ortopedsenter, nå C-Medical.  Fra 2012-2017 lektor i revmatologi ved Universitetet i Oslo. Doktorgrad ved UiO 2017 (vaskulitt).  Fra 2003-2007 lege i spesialisering indremedisin (endokrinologi, hjertemedisin, hematologi/onkologi, nyre, lunge, gastro, geritari og revmatologi) ved Universitetssykehuset i Reykjavik/Landspitalinn.  Embetseksamen i Medisin i 2003, Island.