Erfaring og utdannelse

Hans Gunnar Botnen er utdannet ved Universitetet i Oslo og er spesialist i generell kirurgi og gastroenterologisk kirurgi. Han har gjennom hele karrieren hatt hovedfokus på kikkehullskirurgi og robotkirurgi. Tidligere har han jobbet ved Rikshopitalet og er nå overlege ved Drammen sykehus. Hos C-Medical jobber han med hovedfokus på utredning og operasjoner av brokk, og alle operasjoner utføres med nyeste teknologi innen robot assistert kirurgi.

Urologi

Gastrokirurgi er kirurgi i mageområdet. Hos oss utreder og behandlinger gastrokirurgen brokk.

Urologen

Gastrokirurgen utreder og behandler brokk hos C-Medical.

Timebestilling