Linda Foldøy

Linda Foldøy

Avtalespesialist Arbeidssted: Stavanger Erfaring og Utdannelse Linda Foldøy er klinikkadministrator . Med henvisning fra din fastlege eller fra sykehus vil du kun betale egenandel for undersøkelsen og/eller behandlingen. For noen spesialundersøkelser er det et...
Tore Bru

Tore Bru

Spesialist i generell kirurgi og urologi Arbeidssted: Stavanger Erfaring og Utdannelse Spesialist i generell kirurgi og urologi. Utdannet lege ved Universitetet i Göteborg i 1997. Har jobbet ved kirurgiske avdelinger på Stavanger Universitetssykehus, ved Haukeland...

Endometriose

Endometriose Endometriose er forbundet med menstruasjonssyklusen, og rammer som regel kvinner i fertil alder. Symptomene på endometriose er ofte svært forskjellige fra en kvinne til en annen. Altfor mange kvinner går unødvendig lenge med ubehandlet endometriose! Få...