Avtalespesialister for HSØ

Avtalespesialister er en del av det offentlige helsevesenet og har driftsavtale med Helse Sør-Øst. Ved henvisning til avtalespesialist vil kostnadene være det samme som ved offentlig sykehus.

  • Som pasient betaler du egenandel (NOK 375,- i 2022). Tillegg for materiell/forbruksutstyr kan forekomme.
  • Det er nødvendig med henvisning for time.
  • Avtalespesialist Ola Christiansen er spesialist i urologi og generell kirurgi.

Egenandel ved telefonkonsultasjon ved oppsatt time er som ved oppmøtetime.

For henvisning til dr. Ola Christiansen, Moelv Spesialistsenter, vennligst ta kontakt med din fastlege.

Ved ytterligere spørsmål, ta kontakt på telefon: 62 34 73 90

 

Generell kirurgi

Avbestilling av time må gjøres senest 24 timer i forveien. Oppsatte timer som ikke avbestilles eller manglende oppmøte blir belastet med egenandel.