Karkirurg på Moelv

 

Vi tilbyr undersøkelse og ultralydundersøkelse av hovedpulsåren i magen

N

Du trenger ingen henvisning

N

Bruk din helseforsikring hos oss

Generell info

Aorta er hovedpulsåren som forsyner kroppen med blod. Den er omtrent like tykk som en hageslange og går fra hjertet ned gjennom brystet og magen før den forgrener seg i mindre pulsårer. Vi vet ikke nøyaktig hva som gjør at aortaveggen svekkes, men risikoen øker dersom du er:

  • Mann. De har fire til seks ganger høyere risiko for å få abdominalt aortaaneurisme enn kvinner.
  • Eldre. Aneurismene er uvanlige før du er 50 år. Risikoen øker med alderen. Opptil 10 av 100 menn i alderen 65 til 79 har abdominalt aortaaneurisme.
  • Røyker. Risikoen for å ha abdominalt aortaaneurisme øker jo lenger du har røkt.
  • Har ett eller flere nære (førstegradsslektninger) med aortaaneurisme.
  • Har høyt blodtrykk.

De fleste abdominale aortaaneurismer vil bli større over tid. De fleste vokser sakte, men noen kan øke raskt i størrelse. Dersom et aneurisme er lite når det oppdages, er det muligheter for at det aldri vokser seg stort nok til å forårsake problemer. Store aneurismer kan imidlertid være farlige, siden arterieveggen blir satt på strekk. Dersom veggen i aorta blir svært svak, kan den briste og forårsake alvorlig indre blødning.

Symptomer og utredning

De fleste gir ingen symptomer, men kan være en bekymring hos pasienter. Det kan være at du kjenner noen som har fått dette påvist, eller som har blitt operert på grunn av en utposning på hovedpulsåren. Diagnosen blir oftest stilt tilfeldig ved at pasienten har fått bildeundersøkelse av annen årsak, eller at pasienten er blitt gjort oppmerksom på en pulserende oppfylling i magen ved undersøkelse for andre årsaker. Dersom du har vedvarende bekymring rundt dette, eller du ønsker en grundig undersøkelse og samtale med kirurg anbefaler vi at du tar kontakt for å finne tid til dette. Karkirugen tar seg god tid til å gjøre grundig ultralyd og informerer deg om videre oppfølging eller behandling dersom dette er nødvendig. Hvis det oppdages utposning vil denne måles, og behandling / oppfølging bestemmes ut ifra dette.

Ved symptom fra utposningen kan dette presentere seg ved sterke smerter i magen, lysken eller ryggen. Dette kan være et tegn på at aneurismen vokser raskt.

Behandling

Karkirurgen vil sammen med pasienten anbefale videre observasjon hvis det er lav risiko for at utposningen brister, er lite av størrelse eller ikke gir noen symptomer. Hvis anuerisme er stort, gir symptomer eller vokser raskt vil du bli henvist til operasjon. 

Bestill time

Ønsker du å bestille time til karkirurg på Moelv?

Ring oss på +47 90 61 15 60 (Mandag – fredag: 08:30-15:00).

Utenom våre telefontider kan du sende e-post til moelv@cmedical.no.

Hvor finner du oss?

C-Medical Moelv

C-Medical Moelv holder til i moderne lokaler i Møllergate 18 på Moelv.

Telefon:
+47 90 61 15 60

Åpningstider telefon:
Mandag – fredag: 08:30-15:00

E-post:
moelv@cmedical.no