Del av Kompetansesenter for kvinnehelse:

Vulvaklinikken

En egen klinikk under kompetansesenteret som fokuserer på sykdommer og plager i vulva, det vil si ytre del av kvinnelig underliv.

N

Multidisiplinært team

Med gynekolog, hudlege, sexolog, psykolog og bekkenbunnsfysioterapeut

N

Kort ventetid, og ingen henvisning nødvendig

Hos oss er det kort ventetid for å få time, og du trenger ikke henvisning i fra lege for å bestille time.

Vulvaklinikken

Kompliserte sykdommer som vulvasykdommer trenger en tverrfaglig tilnærming. Vulvaklinikken består derfor av et multidisiplinært team med gynekolog, hudlege, sexolog, psykolog og bekkenbunnsfysioterapeut. Avhengig av vulvovaginal lidelse og diagnose, vil man få tilbud om videre konsultasjon med andre spesialister i vår vulvaklinikk. Pasienten blir møtt av de samme behandlerne og slipper å ‘begynne på nytt’ hver gang.

Vulvaklinikken er en egen klinikk under kompetansesenteret som fokuserer på sykdommer og plager i vulva, det vil si ytre del av kvinnelig underliv. Sykdommene kan være varierte og komplekse, men deles i hovedsak inn i 3 hovedgrupper som omfatter vulvodynier (smertetilstander), infeksjoner og ulike hudsykdommer.

Sykdommene inkluderer blant annet:

  • Irritasjon og infeksjon
  • Seksuelt overførbare sykdommer
  • Vaginal tørrhet
  • Vaginisme
  • Kroniske smertetilstander, det vil si vulvodyni

Vulvodyni og vaginisme kan være svært smertefullt, men varighet og smertetilstand kan variere fra kvinne til kvinne. Vulvodyni antas å ramme 10-15 prosent av kvinner, mens 0,5-1 prosent kan ha vaginisme. Mange oppsøker dessverre ikke lege eller forblir udiagnostisert.

Vulvasykdommer kan gi symptomer som smerter ved samleie eller kløe og svie i hud i vulva. Noen kan oppleve endret og økt utflod. Ved vulvodyni kan symtomer være brennende smerter i vulva. Samleie kan ofte være umulig grunnet smerter. Lichen sclerosus er en hudsykdom som oftes rammer kvinner omkring overgangsalder.

Her vil symptomer kunne være kløe og svie, samt smerter ved samleie. Noen kan opplevde en stramhet i hud og sammenvoksninger i huden. Flere av de vulvovaginale sykdommene er kroniske og vil hos enkelte gi utfordringer innenfor seksualitet og parforhold. Mange kan oppleve kroniske smerter som psykisk belastende.

Kompliserte sykdommer som vulvasykdommer trenger en tverrfaglig tilnærming. Vulvaklinikken består derfor av et multidisiplinært team med gynekolog, hudlege, sexolog, psykolog og bekkenbunnsfysioterapeut. Avhengig av vulvovaginal lidelse og diagnose, vil man få tilbud om videre konsultasjon med andre spesialister ved vår vulvaklinikk. 

Bestill time!

Dr. Bjørntvedt er spesialist i gynekologi, fødselshjelp og kvinnesykdommer. Ida har erfaring som gynekolog ved vulvaklinikk ved OUS og driver i dag vulvaklinikken ved C-Medical. Hun har også en subspesialiseringen innen reproduksjonsmedisin / infertilitet og har jobbet ved Rikshospitalet som overlege sammen med resten av temaet ved C-Medical Fertilitet. Hun arbeidet tidligere ved Sørlandet sykehus Kristiansand, hvor hun bygget opp og drev vulvapoliklinikken.

Ida jobber i dag både offentlig og ved C-Medical med kvinner med eggstokksvikt før 40 år (POI), tidlig overgangsalder og andre hormonforstyrrelser.

Les mer om vulvasykdommer her eller bestill time hos Vulvaklinikken.

Vulvaklinikken

Kompliserte sykdommer som vulvasykdommer trenger en tverrfaglig tilnærming.

Urogynekologisk poliklinikk

Utredning og behandling av skader i skjeden og bekkenbunn som kan føre til urinlekkasje eller vaginale fremfall.

Fertilitetspoliklinikk

C-Medical Fertilitet

Fertilitetspoliklinikken tar i mot pasienter til fertilitetsutredning. Både par og enslige er velkomne! Vi tilbyr assistert befruktning med blant annet IVF når vi i november 2022 åpner C-Medical Fertilitet på Majorstuen.

Generell gynekologi

Vi tar selvfølgelig i mot alt av generelle gynekologiske problemstillinger, som celleforandringer, prevensjonsveiledning, utredninger av blødningsforstyrrelser, og rutinesjekk, med mer.

Ta kontakt 

Poliklinikk for endometriose og adenomyose

Endometriose og adenomyose er sykdommer som kan forårsake voldsomme smerter og store plager.

Poliklinikk for hormonforstyrrelser

Endokrin gynekologi

Spesialist i gynekologi og obstetrikk med særlig kompetanse innen gynekologisk endokrinologi som PCOS, overgangsalder, og overvekt

Robotkirurgi

C-Medical er den første private klinikken i Norge som tilbyr robotkirurgi ved kreft.

Poliklinikk for svangerskap

NIPT og tidlig ultralyd

Vi tilbyr oppfølging hos din egen fødselslege gjennom hele svangerskapet, samt fosterdiagnostikk som tidlig ultralyd og NIPT hos fostermedisiner. Den beste oppfølging gjennom hele svangerskapet!