Del av Kompetansesenter for kvinnehelse:

Urogynekologisk poliklinikk

Urogynekologi innebærer utredning og behandling av skader i skjeden og bekkenbunn som kan føre til urinlekkasje eller vaginale fremfall.

N

Multidisiplinært team

Med gynekolog, urolog, uroterapeut og fysioterapeut med bekkenbunnskompetanse

N

Kort ventetid, og ingen henvisning nødvendig

Hos oss er det kort ventetid for å få time, og du trenger ikke henvisning i fra lege for å bestille time.

Urogynekologisk poliklinikk

Urogynekologi innebærer utredning og behandling av skader i skjeden og bekkenbunn som kan føre til urinlekkasje eller vaginale fremfall. Barnefødsler, tungt fysisk arbeid eller alder i seg selv kan føre til at veggene i skjeden får et svakere feste og buler inn i skjeden og livmortappen.Noen ganger kan hele livmoren også synke ned.

30 % av alle kvinner rammes av urinlekkasje i løpet av livet. Dette går ut over livsutfoldelse og livskvalitet. Du trenger ikke å leve med plagene. Det finnes flere gode behandlingsalternativer.

Urogynekologi innebærer utredning og behandling av skader i skjeden og bekkenbunn som kan føre til urinlekkasje eller vaginale fremfall. Barnefødsler, tungt fysisk arbeid eller alder i seg selv kan føre til at veggene i skjeden får et svakere feste og buler inn i skjeden og livmortappen.Noen ganger kan hele livmoren også synke ned.

30 % av alle kvinner rammes av urinlekkasje i løpet av livet. Dette går ut over livsutfoldelse og livskvalitet. Du trenger ikke å leve med plagene. Det finnes flere gode behandlingsalternativer.

Dr. Engen. er spesialist i gynekologi med særlig interesse og kompetanse innen urogynekologi (urinlekkasje og vaginale fremfall). Hun har forskningserfaring innen urinlekkasje og har tidligere holdt foredrag på internasjonale kongresser. Dr. Engen har hatt faglig ansvar for urogynekologi ved Bærum Sykehus.

Ved siden av å utføre diverse vaginal kirurgi på C-Medical, møter du dr. Engen ved C-Medicals urogynekologisk poliklinikk. Der samarbeider hun med urolog, uroterapeut og fysioterapeut med bekkenbunnskompetanse. Dr. Engen er også medgründer og medeier av C-Medical Kvinnehelse.

Les mer om urinlekkasje og vaginale fremfall eller bestill time hos dr. Engen her.

Vulvaklinikken

Kompliserte sykdommer som vulvasykdommer trenger en tverrfaglig tilnærming.

Urogynekologisk poliklinikk

Utredning og behandling av skader i skjeden og bekkenbunn som kan føre til urinlekkasje eller vaginale fremfall.

Fertilitetspoliklinikk

C-Medical Fertilitet

Fertilitetspoliklinikken tar i mot pasienter til fertilitetsutredning. Både par og enslige er velkomne! Vi tilbyr assistert befruktning med blant annet IVF når vi i november 2022 åpner C-Medical Fertilitet på Majorstuen.

Generell gynekologi

Vi tar selvfølgelig i mot alt av generelle gynekologiske problemstillinger, som celleforandringer, prevensjonsveiledning, utredninger av blødningsforstyrrelser, og rutinesjekk, med mer.

Ta kontakt 

Poliklinikk for endometriose og adenomyose

Endometriose og adenomyose er sykdommer som kan forårsake voldsomme smerter og store plager.

Poliklinikk for hormonforstyrrelser

Endokrin gynekologi

Spesialist i gynekologi og obstetrikk med særlig kompetanse innen gynekologisk endokrinologi som PCOS, overgangsalder, og overvekt

Robotkirurgi

C-Medical er den første private klinikken i Norge som tilbyr robotkirurgi ved kreft.

Poliklinikk for svangerskap

NIPT og tidlig ultralyd

Vi tilbyr oppfølging hos din egen fødselslege gjennom hele svangerskapet, samt fosterdiagnostikk som tidlig ultralyd og NIPT hos fostermedisiner. Den beste oppfølging gjennom hele svangerskapet!