Del av Kompetansesenter for kvinnehelse:

Hvorfor oppsøke psykolog

Det kan være mange ulike årsaker til at du kjenner behov for å oppsøke en psykolog. Typiske grunner kan være at du gjennomgår en livskrise, kjenner på angst og uro eller depresjon og nedstemthet. Det kan også være at du strever med å få til gode forhold til andre, og at du kjenner deg ensom eller sliter med lav selvfølelse.

Gjennom terapi kan man få hjelp til å sortere vanskelige tanker og følelser, bearbeide traumatiske opplevelser, forstå seg selv bedre og finne måter å fungere bedre i relasjon til andre.

Hjelp i overgangen til foreldrerollen

Det er vanlig å kjenne på mye spenning, glede og håp i forbindelse med svangerskap, fødsel og barseltid. Samtidig er overgangen til foreldrerollen en sårbar periode. Mange kommer i kontakt med vanskelige følelser og bekymring/uro. I denne perioden er det ikke uvanlig å kjenne på angst eller nedstemthet, eller oppleve at vonde minner fra tidligere blir reaktivert.

 

  • Er du gravid og kjenner deg stresset og bekymret?
  • Gruer du deg til fødsel?
  • Er du i barselpermisjon og føler på ensomhet og utilstrekkelighet?
  • Lurer du på om du er en dårlig mor?
  • Synes du det er vanskelig å forstå hva barnet ditt signaliserer?

Møt vår psykologspesialist

Nina Østby Sæther

Psykologspesialist

Nina Østby Sæther er en psykologspesialist med bred erfaring blant annet fra DPS, familievernkontor og BUP (Barne- og ungdomspsykiatri). Nina har i flere år vært leder for et sped-og småbarnsteam ved BUP, med spesielt fokus på sårbare gravide, fødende og barselkvinner. I tillegg har hun vært engasjert som seniorrådgiver ved sped-og småbarnsseksjonen ved RBUP (Regionsenter for barn og unges psykiske helse).

Nina tilbyr psykoterapi og/eller foreldreveiledning til mødre, og fedre, som strever i overgangen til foreldrerollen. Typiske utfordringer kan være svangerskaps/barseldepresjon, fødselsangst/traumer, vansker med tilknytning/samspill med barnet med mer. Tilnærmingen skreddersys ut fra behov, hovedsakelig forankret i kunnskapsbaserte intervensjonsmetoder som ISTDP (Intensiv dynamisk korttidsterapi) og EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessiong), samt COS (trygghetssirkelen).

Nina er en del av kompetansesenter for kvinnehelse, og samarbeider tett med våre gynekologer og fødselsleger.

Hos oss er det ikke behov for henvisning.