Del av Kompetansesenter for kvinnehelse:

Psykolog

Du trenger ikke å ha en psykisk lidelse eller diagnose for å gå til psykolog. Mange ønsker å ha en nøytral samtalepartner over kortere eller lengre tid for å sortere tanker og følelser, eller motta støtte gjennom en utfordrende periode med f.eks. endometriose-, vulvodyni- eller fertilitetsbehandling.

N

Kort ventetid, og ingen henvisning nødvendig

Du kan komme til C-Medical som privat pasient, benytte deg av din helseforsikring eller fritt behandlingsvalg.

N

Unikt tverrfaglig ekspertteam

Ved behov samarbeider ledende gynekolog med smertelege, uroterapeut, urolog, fysioterapeut, ernæringsfysiolog, psykolog og sexolog.

Hva er psykologi

Hos psykolog kan du få hjelp til å håndtere smerter, bearbeide vanskelige erfaringer, utforske identitet og seksualitet, og du kan bli utredet og behandlet for psykiske lidelser. Om det dukker opp andre plager som trenger videre oppfølging, kan en psykolog henvise deg til videre utredning og behandling.

Hjelp av psykolog

Vanlige kvinnelidelser som vulvodyni, vaginisme og endometriose påvirker ofte livskvalitet og psykisk helse. I tillegg har det innvirkninger på seksualitet, dating, parforhold og fertilitet. Mange med langvarige smerter sliter med depresjon og angst, og de psykiske plagene kan forverre smertene.

Flere kan ha god nytte av å bearbeide traumatiske hendelser eller tidligere behandling i helsevesenet. Mange kvinner som kommer til oss, har opplevd å bli mistrodd og feildiagnostisert over lang tid, og dette kan gi en ekstra belastning på veien mot bedring.

Møt våre psykologer:

Kontakt vår psykolog eller psykologspesialist,  og start reisen mot å føle deg bedre.

Madeleine Engen

Linn Myrtveit Stensrud

Psykolog smerte

Linn Myrtveit Stensrud er utdannet fra Universitet i Oslo og har undervist samme sted på bachelor- og profesjonsstudiet i psykologi. Hun tar en doktorgrad på vulvodyni, med fokus på hvordan det påvirker parforhold og behandles i helsevesenet, finansiert av Norske Kvinners Sanitetsforening. Linn har snakket om vulvodyni og parforhold på en rekke podcaster, og forelest om det for Vulvodyniforeningen, Sanitetskvinnene, ulike grupper helsepersonell, samt medisin- og psykologistudenter.

Bestill time

Nina Østby Sæther

Psykologspesialist

Nina Østby Sæther er en erfaren psykologspesialist med bred erfaring blant annet fra DPS, familievernkontor og BUP. Nina har i flere år vært leder for et sped-og småbarnsteam ved BUP, med spesielt fokus på sårbare gravide, fødende og barselkvinner, samt vært engasjert som seniorrådgiver ved sped-og småbarnsseksjonen ved RBUP.

Bestill time