Del av Kompetansesenter for kvinnehelse:

Fertilitetspoliklinikk

En egen klinikk under kompetansesenteret som fokuserer på fertilitet

N

Både par og enslige kvinner

Fullstendig utredning av både par og enslige kvinner. Det er mange årsaker til infertilitet.

N

Kort ventetid, og ingen henvisning nødvendig

Hos oss er det kort ventetid for å få time, og du trenger ikke henvisning i fra lege for å bestille time.

Fertilitetspoliklinikk

Kompetansesenteret for kvinnehelse har også en egen fertilitetspoliklinikk. Vi tilbyr fullstendig utredning av både par og enslige kvinner. Det er mange årsaker til infertilitet. Derfor er det viktig med en grundig utredning før behandling.

Det er naturlig å starte en utredning etter ett år med jevnlig samleie, uten å lykkes med å bli gravid. Vi antar at friske og unge par blir gravide i løpet av 12 måneder. Fertilitet for kvinner og menn kan undersøkes separat eller sammen. 

Bestill time!

Bestill time hos Dr. Chammas i dag for å lindre plager og forhindre at sykdommen eskalerer. Du kan lese mer om hormonforstyrrelser her og PCOS her.

Jackson Tok

Utredning og prelaboratorisk assistert befruktning utføres av Dr. Tok. Dr. Tok har gynekologisk subspesialitet innen utredning og behandling av ufrivillig kvinnelig og mannlig barnløshet. Han har god erfaring med medisinsk og kirurgisk behandling for infertilitet. Du kan bestille time ved fertilitetspoliklinikken her, eller du kan lese mer om utredning og behandling av ufrivillig barnløshet her.

C-Medical Fertilitet åpner sensommeren 2022

I tillegg til assistert befruktning vil vi, for par og single, tilby behandling for sperm og eggdonor i tillegg til sperm og eggnedfrysning. Etableringen av fertilitetsklinikk vil gjøre C-Medicals tilbud til menn og kvinner komplett!

Jackson Tok

Vulvaklinikken

Kompliserte sykdommer som vulvasykdommer trenger en tverrfaglig tilnærming.

Urogynekologisk poliklinikk

Utredning og behandling av skader i skjeden og bekkenbunn som kan føre til urinlekkasje eller vaginale fremfall.

Fertilitetspoliklinikk

Snart kommer C-Medical Fertilitet

Kompetansesenteret har også en egen fertilitetspoliklinikk. Vi tilbyr fullstendig utredning av både par og enslige kvinner.

Generell gynekologi

Vi tar selvfølgelig i mot alt av generelle gynekologiske problemstillinger, som celleforandringer, prevensjonsveiledning, utredninger av blødningsforstyrrelser, og rutinesjekk, med mer.

Ta kontakt 

Poliklinikk for endometriose og adenomyose

Endometriose og adenomyose er sykdommer som kan forårsake voldsomme smerter og store plager.

Poliklinikk for hormonforstyrrelser

Endokrin gynekologi

Spesialist i gynekologi og obstetrikk med særlig kompetanse innen gynekologisk endokrinologi som PCOS, overgangsalder, og overvekt

Robotkirurgi

C-Medical er den første private klinikken i Norge som tilbyr robotkirurgi ved kreft.

Poliklinikk for svangerskap

NIPT og tidlig ultralyd

Vi tilbyr oppfølging hos din egen fødselslege gjennom hele svangerskapet, samt fosterdiagnostikk som tidlig ultralyd og NIPT hos fostermedisiner. Den beste oppfølging gjennom hele svangerskapet!

Kommer sensommeren 2022: C-Medical Fertilitet