Helhetlig tilbud for kvinnehelse:

Kompetansesenter for kvinnehelse

Kirurgi – poliklinikk – tverrfaglig samarbeid

N

Ekspertise innen endometriose

PCOS og overgangsalder, urinlekkasje og vaginale fremfall, vulvasmerter, uønsket barnløshet og gynekologisk kreft.

N

Våre tverrfaglige team, består blant annet av

Psykolog, smertelege, sexolog, ernæringsfysiolog, urolog, uroterapeut og fysioterapeut.

N

Ingen lange ventetider.

Du får den hjelpen du trenger samlet på ett sted.

Vi tar kvinnehelse på alvor

Kompetansesenteret dekker alt innen gynekologi, inkludert gynekologisk kirurgi som kikkhullskirurgi og vaginal kirurgi. C-Medical er de eneste i Norge som tilbyr robotkirurgi.

Kvinner kan ha levd med kroniske sykdommer i en årrekke, og noen blir traumatiserte i prosessen. Ofte er det ikke nok med kirurgi alene. På kompetansesenteret møter du engasjerte gynekologer som jobber med den kvinnesykdommen som de kan best i unike tverrfaglige team.

Sammen jobber vi får å gjøre pasienten friskere raskere og hjelper dem med varig mestring.

Nedenfor kan du lese mer om hvilke behandlinger vi tilbyr. Du kan også laste ned vår pdf-brosjyre.

Våre fagområder

Vulvaklinikken

Kompliserte sykdommer som vulvasykdommer trenger en tverrfaglig tilnærming.

Urogynekologisk poliklinikk

Utredning og behandling av skader i skjeden og bekkenbunn som kan føre til urinlekkasje eller vaginale fremfall.

Fertilitetspoliklinikk

Kompetansesenteret har også en egen fertilitetspoliklinikk. Vi tilbyr fullstendig utredning av både par og enslige kvinner. 

Generell gynekologi

Vi tar selvfølgelig i mot alt av generelle gynekologiske problemstillinger.

Endometriose-poliklinikk

Endometriose og adenomyose er sykdommer som kan forårsake voldsomme smerter og store plager.

Poliklinikk for endokrin gynekologi

Spesialist i gynekologi og obstetrikk med særlig kompetanse innen gynekologisk endokrinologi som PCOS, overgangsalder, og overvekt

Robotkirurgi og gynekologisk kreft som livmorkreft

C-Medical er den første private klinikken i Norge som tilbyr robotkirurgi ved kreft.

Tverrfaglig team

Kompetansesenteret vårt tilbyr også sexolog, psykolog, smertelege, hudlege, urolog, uroterapeut og ernæringfysiolog.

Vulvaklinikken

Kompliserte sykdommer som vulvasykdommer trenger en tverrfaglig tilnærming. Vulvaklinikken består derfor av et multidisiplinært team med gynekolog, hudlege, sexolog, psykolog og bekkenbunnsfysioterapeut. Avhengig av vulvovaginal lidelse og diagnose, vil man få tilbud om videre konsultasjon med andre spesialister i vår vulvaklinikk. Pasienten blir møtt av de samme behandlerne og slipper å ‘begynne på nytt’ hver gang.

Vulvaklinikken er en egen klinikk under kompetansesenteret som fokuserer på sykdommer og plager i vulva, det vil si ytre del av kvinnelig underliv. Sykdommene kan være varierte og komplekse, men deles i hovedsak inn i 3 hovedgrupper som omfatter vulvodynier (smertetilstander), infeksjoner og ulike hudsykdommer.

Sykdommene inkluderer blant annet:

 • Irritasjon og infeksjon
 • Seksuelt overførbare sykdommer
 • Vaginal tørrhet
 • Vaginisme
 • Kroniske smertetilstander, det vil si vulvodyni

Vulvodyni og vaginisme kan være svært smertefullt, men varighet og smertetilstand kan variere fra kvinne til kvinne. Vulvodyni antas å ramme 10-15 prosent av kvinner, mens 0,5-1 prosent kan ha vaginisme. Mange oppsøker dessverre ikke lege eller forblir udiagnostisert.

Vulvasykdommer kan gi symptomer som smerter ved samleie eller kløe og svie i hud i vulva. Noen kan oppleve endret og økt utflod. Ved vulvodyni kan symtomer være brennende smerter i vulva. Samleie kan ofte være umulig grunnet smerter. Lichen sclerosus er en hudsykdom som oftes rammer kvinner omkring overgangsalder.

Her vil symptomer kunne være kløe og svie, samt smerter ved samleie. Noen kan opplevde en stramhet i hud og sammenvoksninger i huden. Flere av de vulvovaginale sykdommene er kroniske og vil hos enkelte gi utfordringer innenfor seksualitet og parforhold. Mange kan oppleve kroniske smerter som psykisk belastende.

Kompliserte sykdommer som vulvasykdommer trenger en tverrfaglig tilnærming. Vulvaklinikken består derfor av et multidisiplinært team med gynekolog, hudlege, sexolog, psykolog og bekkenbunnsfysioterapeut. Avhengig av vulvovaginal lidelse og diagnose, vil man få tilbud om videre konsultasjon med andre spesialister ved vår vulvaklinikk. 

Bestill time!

Dr. Bjørntvedt.  er gynekolog ved C-Medicals Vulvaklinikkk, hvor hun jobber tett med hudlege, sexolog, psykolog, smertelege og fysioterapeut med bekkenbunnkompetanse. Dr. Bjørntvedt er spesialist i gynekologi med særlig interesse og kompetanse innen vulvasykdommer. Hun arbeidet tidligere ved Sørlandet sykehus Kristiansand, hvor hun bygget opp og drev vulvapoliklinikken.

Les mer om vulvasykdommer her eller bestill time hos Vulvaklinikken.

Endometriose-poliklinikk

Endometriose og adenomyose er sykdommer som kan forårsake voldsomme smerter og store plager. Endometriose er vev som ligner på det som finnes inne i livmoren som setter seg i bukhulen og andre steder i kroppen. Det kan forårsake betennelse som lager arrvev og sammenvoksninger som kan føre til smerter og/eller ufrivillig barnløshet. Adenomyose er en sykdom hvor vev fra livmorslimhinnen vokser inn i muskelveggen i livmoren.

Endometriose er en kvinnesykdom som mange kvinner opplever at det ikke er nok kunnskap om. 10 prosent av kvinner antas å ha endometriose, men det er vanskelig å estimere da diagnosen for endometriose bekreftes ved kikkhullskirurgi. Noen vil ikke ha plager, mens andre lever med store smerter over tid.

Det er svært viktig å ivareta kvinners helse helhetlig, ikke kun fra legevitenskapens side. Endometriose er en sammensatt sykdom. Vi vet at opplevelse av smerte påvirkes av blant annet psykosoiale forhold og tidligere smerteerfaring. Kvinner som henvender seg til C-Medical vil få gleden av et helhetlig og tverrfaglig tilbud. 

Bestill time!

Dr. Aas-Eng  er spesialist innen fødselshjelp og kvinnesykdommer med spesialkompetanse innen endometriose. Hun behandler kvinner for generelle gynekologiske tilstander og er spesielt engasjert i problemstillinger med endometriose og adenomyose.

Du møter dr. Aas-Eng ved endometriose-poliklinikken. Hun samarbeider ved behov med smertelege, gastrokirurg, sexolog, psykolog og fysioterapeut.

Dr. Aas-Eng er i ferd med å fullføre sitt doktorgradsstudium ved Universitetet i Oslo innen livskvalitet, diagnostikk og kirurgisk behandling av avansert endometriose i samarbeid med Endometrioseforeningen. Hun deltar aktivt i det internasjonale forskningsmiljøet og holder inviterte foredrag.

Klikk her for å bestille time hos Kristine Aas-Eng her eller les mer om endometriose her.

Urogynekologisk poliklinikk

Urogynekologi innebærer utredning og behandling av skader i skjeden og bekkenbunn som kan føre til urinlekkasje eller vaginale fremfall. Barnefødsler, tungt fysisk arbeid eller alder i seg selv kan føre til at veggene i skjeden får et svakere feste og buler inn i skjeden og livmortappen.Noen ganger kan hele livmoren også synke ned.

30 % av alle kvinner rammes av urinlekkasje i løpet av livet. Dette går ut over livsutfoldelse og livskvalitet. Du trenger ikke å leve med plagene. Det finnes flere gode behandlingsalternativer.

Urogynekologi innebærer utredning og behandling av skader i skjeden og bekkenbunn som kan føre til urinlekkasje eller vaginale fremfall. Barnefødsler, tungt fysisk arbeid eller alder i seg selv kan føre til at veggene i skjeden får et svakere feste og buler inn i skjeden og livmortappen.Noen ganger kan hele livmoren også synke ned.

30 % av alle kvinner rammes av urinlekkasje i løpet av livet. Dette går ut over livsutfoldelse og livskvalitet. Du trenger ikke å leve med plagene. Det finnes flere gode behandlingsalternativer.

Dr. Engen. er spesialist i gynekologi med særlig interesse og kompetanse innen urogynekologi (urinlekkasje og vaginale fremfall). Hun har forskningserfaring innen urinlekkasje og har tidligere holdt foredrag på internasjonale kongresser. Dr. Engen har hatt faglig ansvar for urogynekologi ved Bærum Sykehus.

Ved siden av å utføre diverse vaginal kirurgi på C-Medical, møter du dr. Engen ved C-Medicals urogynekologisk poliklinikk. Der samarbeider hun med urolog, uroterapeut og fysioterapeut med bekkenbunnskompetanse. Dr. Engen er leder for gynekologi- og IVF-ekspansjonen til C-Medical.

Les mer om urinlekkasje og vaginale fremfall eller bestill time hos dr. Engen her.

Poliklinikk for endokrin gynekologi

(PCOS, overvekt, overgangsalder)

Mari Chammas er spesialist i gynekologi og obstetrikk med særlig interesse og kompetanse innen gynekologisk endokrinologi som PCOS, overgangsalder, og overvekt. Dr. Chammas jobber tverrfaglig med fertilitestslege, ernæringsfysiolog og psykolog ved C-Medicals endokrine gynekologiske poliklinikk. Hun skreddersyr et opplegg som tilpasset nettopp deg.

Hormonforstyrrelser/PCOS

Polycystisk ovariesyndrom (PCOS) kjennetegnes ved at kjønnshormonene er i ubalanse. Dette kan føre til at eggcellene ikke får modnet og at eggløsning uteblir. Det kan igjen føre til at man mister eller får sjeldne menstruasjoner, samt opplever unormale blødninger fra livmor. Kvinner med PCOS kan oftere oppleve ufrivillig barnløshet og trenger hyppigere IVF behandling. Dersom tilstanden varer over tid, kan det øke risikoen for celleforandringer i slimhinnen i livmor og dermed forårsake endometriekreft.

Mange av kvinnene med dysfunksjon i eggstokkene opplever også insulinresistens. De har økt risiko for å utvikle diabetes mellitus type 2, samt høyt kolesterol og blodtrykk. Risikoen for hjerte- og karsykdommer øker også.  PCOS er ikke en spesifikk endokrin sykdom, men et syndrom med forskjellige symptomer og tegn. Det finnes ikke en spesiell test som gir diagnosen. Ikke overraskende, har det vært utfordrende og kontroversielt å etablere diagnostiske kriterier.

I dag har man landet på at pasienten må oppfylle 2 av 3 kriterier for å få diagnosen:

 • Uregelmessige og sjeldne menstruasjoner
 • Polycystiske eggstokker
 • Hyperandrogenisme (økt behåring, akne og mannlig hårtap)

Overgangsalder/menopause

Overgangsalder er noe alle kvinner går gjennom. Perioden starter som oftest med uregelmessige blødninger, og etterhvert hetetokter og nattesvette. Denne perioden kalles perimenopause. Du er postmenopausal når du ikke har hatt menstruasjon på ett år. Det at man ikke selv produserer østrogen kan gi mange forskjellige plager.

I tillegg til hetetokter er mange plaget med utmattelse og dårlig nattesøvn. De kan bli triste og ustabile i humøret eller oppleve glemskhet. På sikt øker risikoen for beinskjørhet, hjerte- og karsykdommer, høyt kolesterol, høyt blodtrykk, depresjon og demens.

Du trenger ikke å godta og leve med disse plagene. Dersom du er i denne perioden, anbefaler dr. Chammas at du kontakter lege for
å vurdere hormonbehandling. Hormonbehandling kan lindre plager og forebygge sykdom.

Bestill time!

Bestill time hos Dr. Chammas i dag for å lindre plager og forhindre at sykdommen eskalerer. Du kan lese mer om hormonforstyrrelser her og PCOS her.

Mari Chammas

Bestill time hos Dr. Chammas i dag for å lindre plager og forhindre at sykdommen eskalerer. Du kan lese mer om hormonforstyrrelser her og PCOS her.

Fertilitetspoliklinikk

Kompetansesenteret for kvinnehelse har også en egen fertilitetspoliklinikk. Vi tilbyr fullstendig utredning av både par og enslige kvinner. Det er mange årsaker til infertilitet. Derfor er det viktig med en grundig utredning før behandling.

Det er naturlig å starte en utredning etter ett år med jevnlig samleie, uten å lykkes med å bli gravid. Vi antar at friske og unge par blir gravide i løpet av 12 måneder. Fertilitet for kvinner og menn kan undersøkes separat eller ammen. 

Bestill time!

Bestill time hos Dr. Chammas i dag for å lindre plager og forhindre at sykdommen eskalerer. Du kan lese mer om hormonforstyrrelser her og PCOS her.

Jackson Tok

Utredning og prelaboratorisk assistert befruktning utføres av Dr. Tok. Dr. Tok har gynekologisk subspesialitet innen utredning og behandling av ufrivillig kvinnelig og mannlig barnløshet. Han har god erfaring med medisinsk og kirurgisk behandling for infertilitet. Du kan bestille time ved fertilitetspoliklinikken her, eller du kan lese mer om utredning og behandling av ufrivillig barnløshet her.

Robotkirurgi og gynekologisk kreft som livmorkreft

C-Medical er den første private klinikken i Norge som tilbyr robotkirurgi ved kreft i livmoren, samt innen generell gynekologi og gynekologisk kreft. Robotkirurgi er den nye gullstandarden ved avansert minimal invasiv kirurgi for gynekologiske lidelser. Metoden tillater en mer skånsom og presis kirurgi.

Inngrepene utføres av et meget erfarent og sammensveiset team med spesialkompetanse innen robotassistert kirurgi, ledet av en av Norges mest erfarne gynekolog innen avansert robotkirurg, dr. Ane Gerda Z Eriksson. Dr. Eriksson har subspesialisering innen gynekologisk kreftbehandling fra Memorial Sloan Kettering Cancer Center i USA.

Robotkirurgi innen gynekologi er aktuelt ved fjerning av cyster på eggstokker, muskelknuter eller endometriose, og ved tilstander hvor livmoren skal fjernes som f.eks. blødningsforstyrrelser, smerter eller livmorkreft.

Ane Gerda Z Eriksson

Du kan ta kontakt med vår klinikk på Majorstuen for mer informasjon, eller du kan lese mer om robotassistert gynekologisk kirurgi her.

 

Generell gynekologi

Vi tar selvfølgelig i mot alt av generelle gynekologiske problemstillinger som prevensjonsveiledning, testing av kjønnssykdommer, utredning av menstruasjonsforstyrrelser, kontroll av cyster på eggstokker, etc. Ta kontakt!

Tverrfaglig team

I tillegg til gynekologer som har særlig kompetanse innen sine felt, består teamet på kompetansesenteret av sexolog, psykolog, smertelege, hudlege, urolog, uroterapeut og ernæringfysiolog. Vi håper at allmennleger og gynekologer som står fast i vanskelige kasus henviser til vårt engasjerte kvinnehelseteam.

Sykepleier og Uroterapeut Iselin Åkre:

 • Spesial sykepleier med kompetanse innen urodynamisk utredning
 • Utreder kvinner som lekker urin eller som har utfordringer med å tømme blæren
 • Ialuril installasjon og tibialisstimulering

Dr Trond Jørgensen – Urolog

 • Spesialist innen urologi og kirurgi.
 • Utstrakt forskningserfaring og flere publiseringer

  Dr Silje Mikalsen –under spesialisering i Hud- og veneriske sykdommer

  • Jobber på hudavdelingen ved Rikshospitalet, tidligere ansatt ved hudavdelingen i Tromsø
  • Tidligere erfaring fra Olafiaklinikken (seksjon for seksuelt overførbare sykdommer)

  Dr Vidar Aasbø – Anestesi lege/ smertelege

  • Spesialist anestesiologi
  • Særlig erfaring innen smertemedisin
  • Tidligere seksjonsoverlege ved smerteseksjonen Sykehuset Østfold, Kalnes
  • Godkjent av den norske legeforening under kompetanseområdet smertemedisin

   Fysioterapeut Linda Sørby

   • Spesialkompetanse innen gynekologiske, urologiske og anorektale problemstillinger
   • Erfaren foredragsholder innen bekkenbunnsproblematikk
   • Skrevet flere kronikker om underlivssmerter

    Psykolog og sexolog Elisabeth Tverrli

    • Tilknyttet Institutt for klinisk sexologi og terapi
    • Utdannet emosjonsfokusert parterapeut og karakteranalytiker ved NKI
    • Tilknyttet Vulva.no

      Ernæringsfysiolog Hanna Frydenberg

      • Utdannet klinisk ernæringsfysiolog
      • Fokus på sammenheng mellom kosthold, livsstil, endokrinologi og kvinnehelse. 
      • Sertifisert yogalærer (spes. fertilitetsyoga)

       Sexolog Anita Paulsen

       • Sykepleier med 20 års erfaring fra kvinneklinikk og onkologi
       • Erfaring med vulvalidelser og sexologisk rådgivning siden 2008
       • Mastergrad i klinisk helsevitenskap og tar nå en doktorgrad
       • Tilknyttet universitetet i Agder og er ansatt i Overgrepsmottaket i Agder

       Psykolog Linn Myrtveit Stensrud

       • Psykolog utdanning fra Universitetet i Oslo
       • Ph.d. ved OsloMet med stipend fra Norske Kvinners Sanitetsforening
       • Forskningsfokus på kvinner med vulvodyni, deres partnere, parforhold og erfaring med helsevesenet

       Ta kontakt med kompetansesenteret

       C-Medical hjelper deg med alt av gynekologiske problemstillinger. Vi har gynekologer med særlig kompetanse innen endometriose, PCOS, overgangsalderplager, vulvasykdommer, ufrivillig barnløshet, urinlekkasje og fremfall. Vi gir deg en helhetlig behandling gjennom å arbeide i tverrfaglige team,  slik at du blir bedre raskere og lærer å mestre egen sykdom. 

       Private pasienter trenger ikke henvisning. Vi har avtaler med de fleste forsikringsselskaper. Du kan også benytte deg av fritt behandlingsvalg. Bestill konsultasjon her ved å velge klinikken C-Medical Majorstuen.

       En del av C-Medical Group

       Kompetansesenteret for Kvinnehelse er en del av C-Medical Group som er en av Skandinavias ledende leverandører av spesialisthelsetjenester.

       På våre fjorten klinikker i Norge og Sverige tilbyr vi korte ventetider til noen av de beste spesialistene innen blant annet urologi, gynekologi og ortopedi.

       Når du er i våre hender, kan du være trygg på at de er kompetente og jobber med ditt beste i fokus.

       Informasjon om laboratoriet

       Vi har dessverre midlertidig begrenset tjenestetilbud og åpningstid ved vårt laboratorium. Dette inkluderer blodprøver, sædanalyser og injeksjoner. Vi ber om at du tar kontakt på telefon 22600050 for informasjon om åpningstider.

       Vårt laboratorium ligger nå i Sørkedalsveien 10A, 6. etasje.

       Viktig informasjon vedrørende symptomer på luftveisinfeksjoner eller korona (COVID-19)

       Har du symptomer på luftveisinfeksjon eller mistanke om at du er smittet med korona-virus så ikke møt opp uten å ha gjort avtale om det i forkant. Ved symptomer på luftveisinfeksjoner gjør vi konsultasjonene i første omgang telefonisk. Mistenker du at du er smittet av korona-virus så skal du ringe kommunens egen korona-telefon eller bestille time til testing via kommunens nettside.

       Du kan møte til time som avtalt dersom du ikke har symptomer på luftveisinfeksjon, er i karantene eller har vært utenlands de siste 10 dagene. Dette gjelder også opphold i gule/grønne soner. I disse tilfellene må timen flyttes fram.

       For å begrense antall pasienter på senteret samtidig så har vi også innført telefonkonsultasjoner for andre problemstillinger der det er praktisk gjennomførbart.

       Generell informasjon

       Reseptbestilling

       Ved fornying av resept så kan det ta opptil 5 virkedager fra du bestiller resept til den blir sendt elektronisk til apoteket. Vær derfor ute i god tid.

        

       Vanskelig å nå oss på telefon?

       Dersom du ikke kommer gjennom til oss på telefon kan du eventuelt sende e-post til majorstuen@cmedical.no. Du kan også sende sms: kodeord COLOSSEUM etterfulgt av din tekst til 2097.

       Du kan booke time hos oss via nettsidene, trykk på linken for timebestilling og du vil kunne booke time direkte.

       Henvisning fra lege

       Hos C-Medical trenger du ikke henvisning fra lege for å kunne booke time. Dersom du blir henvist til oss fra din lege, vil du bli kontaktet direkte av oss for å avtale time hos en av våre spesialister. 

       Forsikring

       C-Medical har avtale med alle forsikringsselskapene som tilbyr helseforsikring. Dersom du har helseforsikring, må du selv ta kontakt med ditt forsikringsselskap for å avklare kostnadsdekning hos oss.

       Møt våre medarbeidere

       Tverrfaglig legeteam og erfarne helsesekretærer og sykepleiere​.

       Mari Chammas
       Mari Chammas

       Mari Chammas

       Mari Chammas er spesialist i gynekologi og obstetrikk. Hun har særlig interesse for gynekologisk endokrinologi som overgangsalder, PCOS og overvekt. Dr Chammas jobber tverrfaglig med både ernæringsfysiolog og psykolog, ogskreddersyr et opplegg tilpasset akkurat deg.

       Ida Waagsbø Bjørntvedt
       Ida Waagsbø Bjørntvedt

       Ida Waagsbø Bjørntvedt

       Dr Bjørntvedt er spesialist i gynekologi med særlig interesse for vulvasykdommer. Hun arbeidet tidligere ved Sørlandet sykehus Kristiansand hvor hun drev vulvapoliklinikken ved sykehuset.

       Her finner du oss

       Du er hjertlig velkommen til å kontakte oss, når du måtte ønske.

       Kontakt:

       Besøks- og postadresse:

       Sørkedalsveien 10 A og D
       0369 Oslo

       Telefon:

       Tlf: +47 22 60 00 50

       Åpningstider telefon:

       Mandag – torsdag: 08:30-11:30 og 12:00-15:30

       Fredag: 08:30-11:30

       Åpningstider laboratoriet:

       Vi har midlertidig begrenset åpningstid og tjenestetilbud ved vårt laboratorium, og ber om at du tar kontakt på telefon 22600050 for mer informasjon. Les mer her.

       Kontakt oss

       Du er velkommen til å kontakte oss via dette skjemaet. Vi oppfordrer deg til ikke å oppgi sensitiv informasjon.

       C-Medical Majorstuen

       C-Medical Majorstuen

       Velkommen til C-Medical Sarpsborg

       Adresse:

       Sørkedalsveien 10
       0369 Oslo

       Oppgang A (6. etasje):
       Urologi, gynekologi, uroterapi, ortopedi og operasjoner

       Oppgang D (5. etasje):
       Kardiologi, reumatologi, ortopedi, karkirurgi og blodprøver/sædprøver

       Telefon og fax:

       Tlf: 22 60 00 50
       Fax: 22 46 74 73

       Åpningstider:

       Mandag – torsdag: 08:00-16:00 (20:00 etter avtale)
       Fredag: 08:00-12:00

       Aktuelt fra C-Medical

       Her kan du lese om nyheter om C-Medical.