Utdannelse

Kjell Ingar Pettersen er kardiolog, det vil si offentlig godkjent spesialist i hjerte-sykdommer. Han har også en doktorgrad som omhandler vurdering av livskvalitet hos pasienter med hjertesykdommer.

Erfaring

Han har i tillegg til å være spesialist i hjertesykdommer bred klinisk erfaring, og har arbeidet innen allmennmedisin, sykehjemsmedisin, samfunnsmedisin og generell indremedisin. Innen kardiologi har han arbeidet med pasienter med kronisk hjertesykdom som har gjennomgått hjerteinfarkt eller hjertesvikt og pasienter med hjerterytmeforstyrrelser og sykdom i hjerteklaffer. Han har de senere år forsket på sykdom i hjerteklaffer og veiledet flere doktorgradskandidater innen dette feltet. Kjell Ingar har også lang erfaring med forebyggende behandling av personer med økt risiko for hjerte- karsykdom som høyt blodtrykk eller forstyrrelser i fettstoffer i blodet (høy kolesterol).

Urologi

Kardiologi omfatter sykdomstilstander i hjertet og hjertets blodårer.

Les mer om kardiologi her »

Urologen

Kardiologen utreder og behandler personer med økt risiko, symptomer eller funn på hjertesykdom

Les mer om kardiologi her »

Timebestilling

Ta kontakt med oss dersom du har spørsmål eller ønsker å bestille time