Kardiologi omfatter sykdomstilstander i hjertet og hjertets blodårer. Kardiologi kan inndeles i medfødte hjertesykdommer, koronarsykdommer, hjertesvikt, klaffesykdommer og elektrofysiologi.

HOS KARDIOLOGEN

En kardiolog, eller hjertespesialist, er en lege med spesialistutdannelse innen kardiologi. Kardiologen utreder og behandler personer med økt risiko for hjertesykdom, personer med symptomer eller funn på hjertesykdom, og personer med kjent hjertesykdom. Vanlige utredninger hos kardiologen inkluderer belastningstester på ergometersykkel, måling av blodtrykk, ultralyd av hjertet (ekkokardiografi), langtids-EKG (Holter-EKG), 24-timers registering av blodtrykk og ultralyd av halskar.

Hos C-Medical utføres hjerteundersøkelse hos kardiolog, eller hjertespesialist, Kjell Ingar Pettersen. Han har - i tillegg til offentlig godkjenning som hjertespesialist - doktorgrad innen hjertesykdommer og livskvalitet og har bred klinisk erfaring fra allmennmedisin, sykehjemsmedisin og generell indremedisin.

Kontakt oss

Du trenger ikke henvisning for å bestille time, og din helseforsikring kan brukes hos oss

Før og etter timen

En standard konsultasjon varer i 60 minutter og koster 2100,-