Ledende eksperter innen urologi og robotkirurgi

Utredning av prostatakreft

Bestill konsultasjon og utredning av prostatakreft hos C-Medical for rask tilgang til ledende, private urologer. Du kan bruke din helseforsikring hos oss.

C-Medical tar opp kampen mot prostatakreft

Det diagnostiseres omtrent 5000 nye tilfeller av prostatakreft hvert eneste år. I Norge lever omtrent 55000 menn med diagnosen prostatakreft . I underkant av 1000 menn dør av prostatakreft i Norge hvert eneste år.

Det er 12,5% sannsynlighet for at en mann får diagnosen prostatakreft frem til han er 75 år, med andre ord vil mer enn 1 av 10 menn få diagnosen før eller siden i sitt voksne liv. Risikoen øker med alder, men menn ned i 40-årsalder får diagnosen hvert eneste år.

C-Medical tilbyr deg rask tilgang til ledende eksperter og robotkirurger innen prostatakreft og urologi.

Årsaken til prostatakreft

Årsaken til prostatakreft er ikke kjent. Det antas at arv spiller en rolle i opptil 10 % av tilfellene. Det er større risiko for å få sykdommen hvis flere familiemedlemmer (bror, far, farfar) har eller har hatt sykdommen. Dette gjelder særlig hvis slektningene har blitt syke i forholdsvis ung alder (før 65–70 år). Videre vet man at vestlig levesett har noe betydning. Kroppsfett er den enkeltfaktoren som har vist klarest sammenheng med økt risiko for avansert prostatakreft.

Nøkkeltall – prostatakreft 2019 (tall fra Kreftregisteret)

Nye tilfeller: 
4877 menn

Rater – antall tilfeller per 100.000:
177,5 menn

5 års relativ overlevelse:
Menn: 95,5%

Kreftoverlevere:
54.336 personer per 31.12.2019

Dødsfall:
952 menn

Akkumulert risiko for å utvikle prostatakreftfrem til 75-årsalder (2015-2019):
Menn: 12,5%

Prostatakreft – utredning

Grunnet mye oppmerksomhet rundt prostatakreft de senere år, oppdages de fleste prostatakrefttilfellene i dag i et tidlig stadium. Derfor har de fleste menn ikke nevneverdige symptomer som kan lede en frem til diagnosen.

Menn går til fastlegen med spørsmål om de kanskje kan ha prostatakreft eller ønsker om å sjekke at de ikke har det. Legen rekvirerer da ofte en blodprøve som analyserer om pasienten har forhøyet PSA-verdi (Prostatata Spesifikt Antigen) i blodet. I tillegg skal legen gjøre en undersøkelse av prostata ved å kjenne på prostata gjennom endetarmen, det vil si rektal prostataeksaminasjon (DRE). Pasienten skal henvises til urolog ved forhøyet PSA-verdier og/eller unormalt funn ved DRE. Det er urologer som utreder prostatakreft.

Flere og flere menn går direkte til privat urolog med spørsmål om blant annet prostatakreft.

Ved C-Medical gjør våre urologer daglig slike utredninger av prostatakreft ved å gjøre undersøkelser som beskrevet nedenfor:

Undersøkelse og diagnose av prostatakreft

PSA-konsentrasjonen i blodet skal måles ved mistanke om kreft i prostata eller utføres som ren rutinekontroll. Den øker som regel ved kreft, men kan også øke ved godartede prostataplager. PSA produseres både i normale og ondartede prostataceller. Derfor er ikke PSA-verdien alene en sikker pekepinn på prostatakreft. I enkelte tilfeller kan man ha lav PSA-verdi og likevel ha kreftceller i prostatakjertelen.

Klinisk undersøkelse: Rektal prostataeksaminasjon (DRE). Urologen kjenner blant annet etter uregelmessigheter i prostatakjertelen, asymmetri eller om kjertelen føles knudrete.

Transrektal ultralydundersøkelse: Denne utføres med en ultralydprobe som føres inn i endetarmen. Dette gir et bilde av prostatakjertelen og omliggende vev. Det brukes ultralyd for å se etter uregelmessigheter i prostatavevet og uregelmessigheter i prostatas avgrensning til omkringliggende vev som kan gi mistanke om kreft. Urologen gjør også ultralyd for å måle volumet (størrelsen) på prostatakjertelen.

MR prostata: Påvises det for høy PSA, forandringer i prostata ved DRE og/eller ved transrektal ultralyd er neste steg i utredningen å ta en MR av prostata.

Magnetisk resonans (MR) er en undersøkelse som gjøres for å få mer detaljerte bilder av prostata og omkringliggende vev. Teknikken bygger på en kombinasjon av en sterk magnet, radiobølger og databehandling. Røntgenstråler anvendes ikke. MR-undersøkelsen gir mange bilder (snittbilder) tatt etter hverandre gjennom de organer som ønskes undersøkt.

Tolkning av de mange snittbildene av prostata er en krevende prosess som krever spisskompetanse. Dette gjøres av dedikerte radiologer ved røntgeninstitutt.

MR-bildene kan vise suspekte områder i prostata som kan være kreft. Bildene kan også vise eventuell spredning til skjelett og lymfeknuter. Vi må da gå videre med målrettede biopsier av de suspekte områdene.

Prostatabiopsier: Biopsi utføres ved at en tynn, hul nål føres inn i prostatakjertelen via endetarmen eller mellomkjøttet (perineum). Normalt tas 6–12 vevsprøver systematisk fra ulike områder av prostata. Undersøkelsen veiledes av ultralyd eller MR.

Ved C-Medical gjør vi stort sett bare KOELIS-biopsier hvor vi med «high tech utstyr» fusjonerer MR-bildene og ultralydbildene, og på den måten får svært presise og målrettede biopsier av de forandringer belyst ved MR-undersøkelsen. For å minimalisere infeksjonsfaren tar vi prøvene gjennom perineum (transperinealt) og ikke endetarmen. Les mer om-KOELIS biopsi her.

Skjelettscintigrafi: Dette er bilder tatt ved bruk av radioaktive isotoper (kontrast) som gis i blodårene før undersøkelsen for å påvise eventuell spredning til skjelettet. Det avhenger av risikogruppe og PSA-verdi hvorvidt denne undersøkelsen er nødvendig.

PET/CT: Bildeundersøkelse kan brukes ved utredning av prostatakreft, og det er ofte nødvendig for å påvise residiv (tilbakefall) av behandlet prostatakreft. Undersøkelsen gjøres kun ved enkelte sykehus i Norge. Det er en krevende spesial-CT-undersøkelse med spesiell kontrast.

Møt en av våre urologer

Trond Jørgensen er en av våre spesialister i kirurgi og urologi. Han har lang forskningsbakgrunn med flere publiserte internasjonale artikler og en doktorgrad innen prostatakreft. Tidligere var han overlege ved Oslo Universitetssykehus, urologisk avdeling. De siste 12 årene har han praktisert som privat urolog. Han har lang erfaring med urologisk kirurgi, inkludert laserkirurgi av prostata. Han gjennomfører flere hundre steriliseringer og fimoseoperasjoner hvert år. Les mer om Trond Jørgensen på vår klinikk på Majorstuen.

Vi har også flere ledende spesialister på våre andre klinikker. Du får rask tilgang til ledende medisinske spesialister ved å velge C-Medical. Du kan være trygg på at du er i de beste hender!

Hvor kan jeg utredes for prostatakreft?

Følgende C-Medical-klinikker tilbyr utredning av prostatakreft.