Uroterapi

Vi tilbyr kort ventetid til ledende eksperter innen uroterapi. Ingen henvisning er nødvendig. Ta kontakt for å bestille konsultasjon hos en av våre dyktige uroterapeuter. Du kan bruke din helseforsikring hos oss. 

Hva er uroterapi?

En uroterapeut er en sykepleier som har spesialisert seg innen urologi og uroterapi. Pasientgruppen kan være både menn og kvinner som har ulike utfordringer med vannlating eller med å fungere seksuelt.

Urodynamisk undersøkelse

Pasientene blir som regel henvist direkte fra fastlege, urolog eller gynekolog. Vannlatingsproblemer, ulike former for lekkasje og seksuell dysfunksjon er utfordringer som ofte er tabubelagt og vanskelig å snakke om. Det går ofte ut over aktiv deltagelse i sosiale sammenhenger og livskvalitet. Målet med uroterapi er å opprettholde/vedlikeholde normal blærefunksjon og på denne måten øke pasientenes livskvalitet. Utredning, veiledning og undervisning er sentrale oppgaver for en uroterapeut.

Uroterapeuten, urologen og gynekologen utgjør et sterkt faglig tverrfaglig team som jobber kunnskapsbasert og prøver å ivareta pasientene med den nyeste teknologien og forskningen innenfor urologiske og gynekologiske problemstillinger.

Uroterapeuten vår tilbyr utredning innenfor tjenestene:

 • Urininkontinens
 • Stresslekkasje/anstrengelseslekkasje (stresstest)
 • Urge inkontinens/hastverklekkasje
 • Etterdrypp
 • Urinveisinfeksjoner
 • Smertefull blære (Ilaruil)
 • Kronisk betennelse i blæren
 • Seksuell dysfunksjon/vakumpumpeterapi
 • Oppfølging etter prostatakreft
 • Cystometri
 • Urodynamisk utredning
 • Uroflowmetri
 • Kateteropplæring (RIK)

Urodynamiske undersøkelser er et samlebegrep på en rekke undersøkelser som registrerer trykk- og strømningsforhold i urinveiene.

Om behandlingen

Når uroterapeuten skal begynne å kartlegge funksjonene i de nedre urinveier benyttes miksjonslister, uroflowmetri og resturinbestemmelse.

Miksjonslister gir uroterapeuten en indikasjon på døgnvolum, antall miksjoner, største enkeltvolum, minste enkeltvolum og gjennomsnittlig volum, nattvolum, antall nattlige miksjoner. Miksjonslister bidrar til at informasjonen som gis er mest mulig objektiv. Du vil få tilsendt en tilpasset miksjonsliste på epost i forkant av timen din. Miksjonslisten skal fylles ut i to døgn.

Uroflowmetri måler urinstrømhastigheten ved hjelp av et flowmeter, og uroterapeuten får informasjon om hva maksimal flow (Qmax) er (styrke på urinstråle), urinvolum og evt resturin. Formen på kurven kan gi uroterapeuten mistanke/indikasjon om spesifikke tilstander, som for eksempel obstruksjon ved forstørret prostata, innsnevring av urinrør eller redusert detrusorkraft.

Resturinbestemmelse sammen med flowmetri er en god screening på de nedre urinveiers funksjon hos pasienter med symptomer. En normal blære tømmer seg helt uten resturin. Resturin er den mengden urin som er igjen i blæren etter at du har vært på toalettet med spontan vannlatning. Uroterapeuten kan se om du har resturin ved å scanne blæren din ved en blærescanner, bruke et ultralydapparat eller sette et kateter. Resturin er en faktor for hyppige urinveisinfeksjoner.

Ved en cystometriundersøkelse registreres blæretrykket kontinuerlig under fylling av blæren. I tillegg registreres abdominaltrykket, differansen mellom trykket i blæren og trykket utenfor (abdominal) utgjør detrusortrykket. I blærens fyllningsfase gir cystometri uroterapeuten informasjon om blærens sensoriske funksjon, compliance og spontane detrusorkontraksjoner. Dersom pasienten kjenner tidlig trang til å tømme blæren ved fylling, kan dette tyde på at pasienten har urgency inkontinens. Det vil si en plutselig, uimotståelig vannlatningstrang. Pasienter med denne type symptomer er ofte avhengig av å ha et toalett i nærheten til enhver tid, og hastverk med å rekke frem til toalettet når trangen plutselig oppstår. I tillegg kan cystometrien vise en detrusoroveraktivitet og evt den lekkasjen som oppstår i forbindelse med dette. Complaince gir uttrykk for blærens ettergivelighet og uttrykkes som forholdet mellom endring i blærens volum og endring i detrusortrykk.

Benign prostataobstruksjon/benign prostatahyperplasi er en godartet forstørret prostata som kan resultere i obstruksjon ved vannlatning. Ofte har pasienter med forstørret prostata problemer med vannlating og resturin. I noen tilfeller vil en forstørret prostata føre til vannlatingsstopp. Det må da settes et kateter for å tømme urinblæren. Uroterapeuten vil kunne gi deg opplæring i selvkatetrisering (RIK). Pasienter med prostatasymptomer må følges opp av urolog for å utelukke at det ikke er alvorlig sykdom som er årsaken.

Inkontinens er enhver ufrivillig avgang av urin, urinlekkasje. Stressinkontinens, urgency inkontinens, blandingsinkontinens og kontinuerlig inkontinens er de vanligste formene for urinlekkasje.

Ved stressinkontinens fremtrer urinlekkasjen ved hoste, nys, latter, fysisk aktivitet osv fordi det foreligger en svakhet i muskulaturen som bidrar for avklemming av urethra når økt buktrykk oppstår. Dette er en kjent problematikk hos kvinner etter fødsel og kan gjerne komme flere år etter fødsel. Dette kan også oppstå hos menn som er operert for prostatakreft. Utredning av stresslekkasje gjøres av uroterapeut ved en stresstest. Deretter henvises pasienten til fysioterapeut eller gynekolog for behandling. Behandling kan være bekkenbunnstrening hos fysioterapeut (kvinner og menn) eller operasjon (TVT, behandling med Bulkamid (kvinner) utført av en gynekolog).

Urgency inkontinens er urinlekkasje som oppstår samtidig med en plutselig uimotståelig vannlatningstrang. Urgency inkontinens påvises ved en cystometriundersøkelse hos uroterapeut. Deretter henvises pasienten til gynekolog eller urolog for behandling, ofte medikamentell behandling i starten.

Blandingsinkontinens er når stressinkontinens og urgency inkontinens forekommer samtidig.

Hvor kan jeg bestille time hos uroterapeut?

Følgende C-Medical-klinikker tilbyr uroterapi. Velg klinikk for å lese mer og bestille time.

Majorstuen

Majorstuen

Kort ventetid til ledende spesialister innen: Fertilitet, gynekologi, urologi, ortopedi, revmatologi, karkirurgi og et unikt tverrfaglig team. Kompetansesenter for kvinnehelse & C-Medical Fertilitet er en del av C-Medical Majorstuen, Norges mest komplette kvinnehelsetilbud.

Les mer

Stavanger

Stavanger

Vi tilbyr undersøkelser og behandlinger av urinveier for menn, kvinner og barn. Du trenger ingen henvisning fra lege for å bestille time. Dersom du blir henvist til oss fra din lege, vil du bli kontaktet direkte av oss for å avtale time hos en av våre spesialister.

Les mer