Kort ventetid for utredning av prostatakreft

Prostatabiopsi

Prostatabiopsi er nødvendig for pålitelig utredning av prostatakreft. Våre spesialister er ledende innen urologi. Du kan bruke både din helseforsikring hos oss.

Behandling og utredning av prostatakreft

En pålitelig diagnose av prostatakreft kan kun stilles gjennom en analyse av vevsprøve av prostata. I forkant av en prostatabiopsi gjennomføres alltid en prostatautredning, selv om man er henvist til biopsi av fastlege.

En liten vevsprøve fra prostata fjernes for analyse. En prostatautredning består av PSA-blodprøve, konsultasjonssamtale, undersøkelse og ultralyd av prostata og MR-undersøkelse.

Når skal jeg ta en PSA-blodprøve?

Vi anbefaler alle menn i 50-årsalderen å ta en PSA-test. Menn under 50 år som tilhører en risikogruppe anbefales også jevnlig sjekk. Med risikogrupper menes menn som har ett eller flere tilfeller av prostatakreft i familien. Risikogrupper inkluderer også menn som har kvinnelige slektninger med tilfeller av brystkreft eller eggstokkreft i ung alder.

 

I forkant av en prostatabiopsi

En PSA-test er en blodprøve som måler hvor mye prostata spesifikt antigen prostatakjertelen skiller ut. Dersom det vises forhøyede PSA-verdier (utenfor ditt referanseområde) i blodprøven, gir det oss en indikasjon på at det kan være sykdom i prostatakjertelen.

Alle eventuelle symptomer eller risikofaktorer kartlegges under en konsultasjonssamtale. Det gir urologen et bedre grunnlag for å utføre biopsi av prostata. Etter konsultasjonssamtalen vil urologen gjennomføre en rektal palpasjon (føre en finger inn i rektum) av prostatakjertelen. Prostatas konsistens og størrelse er to viktige faktorer for å utelukke sykdom i kjertelen.

Deretter gjennomføres en ultralydundersøkelse ved å føre en ultralydprobe inn i rektum. Under ultralydundersøkelsen vil urologen måle størrelse på kjertelen, se kjertelens plassering i forhold til blæren og se etter suspekte områder for å fastslå hvilke områder av prostata som kan være berørt av kreft og dermed må tas vevsprøver av.

Det gjennomføres en prostatabiopsi dersom du har forhøyede PSA-verdier, prostatas konsistens/størrelse har endret seg eller det er funnet suspekte endringer på ultralydundersøkelsen, og/eller ved funn på MR.

 Til deg som skal ta biopsi av prostata

Du får utdelt antibiotika som du tar i forkant av undersøkelsen. Dersom du har fått en reaksjon på antibiotika tidligere, tidligere har hatt blodforgiftning, eller går påblodfortynnende medisiner MÅ vi ha beskjed om dette i forkant av biopsien.

Hva må jeg vite etter en prostatabiopsi?

Du får antibiotika med hjem som skal tas et par timer etter undersøkelsen og dagen derpå. Hvis du får feber eller frostanfall MÅ du ta kontakt med nærmeste sykehus og si at du har tatt prostatabiopsi.

I etterkant av operasjon er det normalt å ha blod i urin, avføring og sæd. Dette kan vare opptil et par uker etter undersøkelsen og er ikke farlig. Svar på prøvene kommer etter 7-10 dager og urologen tar da kontakt med deg.

Hvor kan jeg få utført en prostatabiopsi?

Du trenger ikke henvisning for å bestille time, og din helseforsikring kan brukes hos oss.

Følgende C-Medical-klinikker tilbyr prostatabiopsi. Velg klinikk for å lese mer og bestille time.