Ledende spesialister innen urologi

Transrektal prostatabiopsi

C-Medical tilbyr kort ventetid til ledende spesialister innen urologi og prostatakreft. Du kan benytte deg av din helseforsikring for å få utført transrektal prostatabiopsi hos oss.

Transrektal prostatabiopsi for prostatakreftutredning

Hovedgrunnen til at man tar prostatabiopsi er ofte forhøyet PSA-verdi (blodprøve), eller at man finner unormale forhold i prostata bedømt ut fra klinisk undersøkelse, ultralyd eller MR. Vi undersøker for å se etter prostatakreft.

Transrektal prostatabiopsi tas ultralydveiledet via endetarmen. Vevsprøver av prostata kan gi infeksjon. Det er viktig med antibiotikaprofylakse for å forebygge dette. Antibiotika tas både før og etter prøvetaking. Du kan spise og drikke som normalt før undersøkelsen.

Generelle råd for transrektal prostatabiopsi

Etter prøvetakingen kan du se blod i urin, avføring og sæd. Dette kan vare opp til 3 uker etter undersøkelsen. Det anbefales å drikke rikelig i etterkant for å øke urinproduksjonen. Du kan være i normal aktivitet uten større anstrengelser som løping, sykling etc.

Prøvene som tas sendes til spesialhistologisk analyse ved annet laboratorium. 

Prøvene undersøkes i mikroskop for å se om de inneholder kreftceller – kreftsvulst – og blir i tilfellet kreft gradert etter et systen som kalles Gleason.

Hvor kan jeg få mer informasjon om prostatabiopsi?

Ta kontakt med vår klinikk på Majorstuen for mer informasjon om transrektal prostatabiopsi.