Ledende innen urologi og biopsi av prostata

KOELIS-biopsi

C-Medical utfører stort sett bare KOELIS-biopsier hvor vi med «high tech»-utstyr fusjonerer MR-bilder og ultralydbilder. På denne måten får man svært presise og målrettede biopsier av forandringer som oppdages under MR-undersøkelser.

Avansert biopsi av prostata

Ved hjelp av en spesiell billedfusjonsteknikk kan vevsforandringene sett på MR fremstilles ved ultralydundersøkelse som benyttes under prøvetakingen. Biopsier tatt med denne teknikken kalles ofte Fusion-biopsier og tas målrettet mot suspekte områder.

Prøvetaking

For å minimalisere infeksjonsfaren tar vi prøvene gjennom perineum (transperinealt) og ikke endetarmen. Dette er ikke nødvendigvis vondt, men pasienten får lokalbedøvelse.

For å unngå infeksjon er det avgjørende å gi effektiv, forebyggende antibiotikabehandling.

Prøvene som tas sendes til spesialhistologisk analyse ved annet laboratorium. 

Prøvene undersøkes i mikroskop for å se om de inneholder kreftceller – kreftsvulst – og blir i tilfellet kreft gradert etter et systen som kalles Gleason.

Hvor kan jeg få utført KOELIS-biopsier?

Følgende C-Medical-klinikker tilbyr KOELIS-biopsi. Velg klinikk for å lese mer og bestille time. Du kan benytte deg av din helseforsikring her hos oss.