Karkirurg 

Hos C-Medical trenger du ingen henvisning for å bestille time hos vår karkirurg.

Våre karkirurger tilbyr individuelt tilpasset karkirurgisk utredning, eksempelvis utredning og oppfølging av aneurismerer og carotisstenose, behandling av åreknuter og «sprengte blodkar».

 

  Hva er karkirurgi?

  Karkirurgi omfatter diagnostikk, behandling og forebygging av sykdommer i blodårene utenom hjertet. Dette kan for eksempel være aneurismerer (avgrenset utposning på en pulsåre), carotisstenose (forsnevring av halspulsårene), åreknuter eller «sprengte blodkar».

  Åreknuter

  Risikofaktorer for utvikling av åreknuter er for eksempel arv (genetisk), graviditet, overvekt, alder eller yrker som medfører ekstra belastninger (stående og sittende) på beina.

  Åreknuter oppstår i de overfladiske venene grunnet svikt i klaffene. Synlige åreknuter på forsiden og på innsiden av leggen/låret tyder på at årsaken kommer fra lysken (70%).

  Åreknuter foran og/eller bak på leggen tyder på årsaken kommer fra knehasen (20%). I tillegg finnes det flere årsaker til utvikling av åreknuter (10%). Noen få har flere årsaker eller en kombinasjon av årsaker. Det vanligste er å ha åreknuter i bare 1 bein, men 1/3-del av alle med årknuter har det i begge beina.

  En god undersøkelse med ultralyd vil avdekke årsakene, og du vil få tilpasset en moderne og effektiv behandling.

  Generelt om aneurismerer

  Aorta er hovedpulsåren som forsyner kroppen med blod. Den er omtrent like tykk som en hageslange og går fra hjertet ned gjennom brystet og magen før den forgrener seg i mindre pulsårer. Vi vet ikke nøyaktig hva som gjør at aortaveggen svekkes, men risikoen øker dersom du er:

  • Mann. De har fire til seks ganger høyere risiko for å få abdominalt aortaaneurisme enn kvinner.
  • Eldre. Aneurismene er uvanlige før du er 50 år. Risikoen øker med alderen. Opptil 10 av 100 menn i alderen 65 til 79 har abdominalt aortaaneurisme.
  • Røyker. Risikoen for å ha abdominalt aortaaneurisme øker jo lenger du har røkt.
  • Har ett eller flere nære (førstegradsslektninger) med aortaaneurisme.
  • Har høyt blodtrykk.

  De fleste abdominale aortaaneurismer vil bli større over tid. De fleste vokser sakte, men noen kan øke raskt i størrelse. Dersom et aneurisme er lite når det oppdages, er det muligheter for at det aldri vokser seg stort nok til å forårsake problemer. Store aneurismer kan imidlertid være farlige, siden arterieveggen blir satt på strekk. Dersom veggen i aorta blir svært svak, kan den briste og forårsake alvorlig indre blødning.

  Karkirurg Einar Brevik ved C-Medical Moelv

  Halspulsåre/carotis

  Arotisarteriene er viktige halspulsårer som forsyner oksygenrikt blod til størsteparten av hjernen. Når halskarene forsnevres på grunn av fettavleiringer i karveggen (åreforkalkning), kalles det carotisstenose. Dette vil øke risikoen for hjerneslag.

  Eksempler på risikofaktorer er:

  • Alderdom
  • Røyking
  • Annen hjertesykdom
  • Høyt blodtrykk
  • Høyt kolesterol
  • Diabetes

  Vi kan tilby undersøkelse av halspulsårene ved hjelp av ultralyd som viser hvor blodet strømmer gjennom halspulsårene, og om årene er trange. Ved trange halskar vil det være økt risiko for slag eller drypp hos pasienter. Vår karkirurg vil kunne undersøke deg grundig med ultralyd. Carotis stenoser som ikke har gitt slag eller drypp behandles som oftest med livsstilsendring før å redusere risikofaktorer, i tillegg til medikamenter. Det er sjeldent behov for operasjon.