Ortopedi – hånd

Håndleddsartroskopi

Ønsker du utredning og hjelp for smerter i håndledd? C-Medical har kort ventetid for håndleddsartroskopi. Du kan benytte deg av din helseforsikring. Ingen henvisning er nødvendig.

Hva er håndleddsartroskopi?

Artroskopi (kikkhullsoperasjon) av håndleddet er brukt for å stille en riktig diagnose hvis du har uforklarlige smerter i håndleddet, og samtidig for å behandle/operere en eventuell skade.

Operasjon ved smerter i håndledd

Håndleddsartroskopi gjøres i narkose og lokalbedøvelse. Kirurgen setter inn en optikk/et lite kamera (skop) gjennom små hull i huden, samt små instrumenter gjennom andre hull. Bildet ses på en skjerm, og kirurgen arbeider ut i fra denne.

Hvilke tilstander kan behandles med håndleddsartroskopi?

Tilstander som ofte behandles med håndleddsartroskopi er:

  • Synovitis
  • Skade på ligamenter
  • Fjerning av løse benfragmenter
  • Ganglioncyster
  • Rift i håndleddsmenisken

Skader og smerter i håndledd

Synovitis

Synovitis (leddhinnebetennelse): Irritert leddhinne som kan barberes (shaves) bort, bruskslitasje og bruskfragmenter kan også fjernes.

Brudd

Små benfragmenter kan ligge igjen i leddet etter brudd og kan fjernes. Ujevnhet i leddflaten kan jevnes/glattes til.

Ganglioncyster

Stilken/ventilen til en ganglioncyste kan gå ut fra leddet og kan fjernes. Ganglionet forsvinner etter hvert.

Håndleddsmenisk/TFCC

Håndleddsmenisken kan skades for eksempel ved et fall på hånda. Vedvarende smerter fra håndledd fra lillefingersiden tyder på det. Meniskskaden kan behandles ved håndleddsartroskopi med delfjerning eller sutur. (TFCC: Triangular Fibro Cartilage Complex).

Skader på leddbånd

Mange leddbånd forbinder de små knoklene i hånden. Instabilitet grunnet skadede leddbånd kan diagnostiseres og behandles. Mest vanlig er SL-leddbåndsrift (Scaphoid-Lunatum).

Generelle råd ved uforklarlige smerter i håndledd

Etterbehandlingen avhenger av hva som er funnet under operasjonen og hvilken prosedyre som er utført. Du får råd om rehabilitering for ditt tilfelle av legen.

Komplikasjoner

Som ved all annen kirurgi er det risiko for komplikasjoner. Disse er ikke hyppige, men infeksjon, manglende bedring, nerveskade, og at tilstanden kan komme tilbake er de mest aktuelle.

Hvor kan jeg få utført håndleddsartroskopi?

Følgende C-Medical-klinikker tilbyr operasjon av håndledd.

Majorstuen

Majorstuen

Kort ventetid til ledende spesialister innen: Fertilitet, gynekologi, urologi, ortopedi, revmatologi, karkirurgi og et unikt tverrfaglig team. Kompetansesenter for kvinnehelse & C-Medical Fertilitet er en del av C-Medical Majorstuen, Norges mest komplette kvinnehelsetilbud.

Les mer

Moelv

Moelv

Ved C-Medical Moelv er det både helprivate spesialister og avtalespesialister (næringsdrivende med offentlig refusjonsavtale). Vi tilbyr korte ventetider til ledende spesialister innen gynekologi, urologi, ortopedi og karkirurgi.

Les mer