Trygghet gjennom hele svangerskapet

NIPT – Non-Invasive Prenatal Test

C-Medical er stolte av å kunne tilby deg NIPT. Hos oss får du veiledning og den beste oppfølging gjennom hele svangerskapet.

N

Spesialister innen fostermedisin

Her møter du erfarne og dedikerte gynekologer med spesialisering innen fostermedisin.

N

Kort ventetid

Hos oss er det kort ventetid for å få time til noen av de beste spesialistene innen gynekologi. Du trenger ikke henvisning i fra lege for å kunne booke time.

N

Sterkt gynekologisk fagmiljø

C-Medical tilbyr et komplett tilbud innen gynekologi gjennom vårt kompetansesenter for kvinnehelse. Hos oss er du i det beste hender!

Priser

På Majorstuen har vi følgende priser:

 • Konsultasjon hos fostermedisiner + NIPT inkl. enkel ultralyd (fosterstørrelse og hjerteaksjon):
  kr. 7 500,-
 • Konsultasjon hos fostermedisiner + NIPT inkl. tidlig ultralyd med systematisk organgjennomgang av fostret:
  kr. 8 500,-
 • Konsultasjon hos fostermedisiner inkl. tidlig ultralyd med systematisk organgjennomgang av fostre:
  kr. 1 900,-
Ashi Ahmad

Dette er NIPT – Non-Invasive Prenatal Test

NIPT er en forkortelse for Non-Invasive Prenatal Test. Ved hjelp av en blodprøve i fra armen til mor, kombinert med en ultralydundersøkelse, kan man undersøke om fosteret har trisomi 13, 18 eller 21, også kjent som kromosomavvik. Da vi kun trenger en blodprøve fra mor, er det derfor ingen økt risiko for abort som for eksempel ved morkakeprøve eller fostervannsprøve. NIPT kan tidligst gjennomføres i svangerskapsuke 10.

I mai 2020 vedtok Stortinget endringer i bioteknologiloven som tillater kvinner å få utført NIPT i Norge. C-Medical ved dr. Ashi Ahmad har fått virksomhetsgodkjenning for å tilby fosterdiagnostikk til gravide kvinner.

Ashi Ahmad er spesialist i gynekologi og fødselshjelp og har doktorgrad i epidemiologi og fødselshjelp. 

Slik foregår NIPT

1

NIPT-skolen

Før testen tas må du ha gått igjennom NIPT-skolen.

2

Prøven

NIPT-konsultasjonen tar 30-60 minutter og består blant annet av  en ultralydundersøkelse og en blodprøve i fra armen til mor.

3

Prøvesvar

Du vil motta svar på NIPT elektronisk. Dette tar som regel 10 dager.

Dersom det forekommer avvikende funn ved NIPT, vil du få veiledning og samtale med lege.

4

Tett oppfølging

Prøvesvarene kan ha store konsekvenser. Uansett hva resultatet måtte være – hos oss er du i de beste hender.

Sterilisering menn

Dette kan en NIPT fortelle deg

NIPT, Non-Invasive Prenatal Test, er en test som analyserer fosterets DNA for å avdekke eventuelle kromosomavvik.
Ved hjelp av en blodprøve i fra armen til mor, kombinert med en ultralydundersøkelse, kan man undersøke fosterets genetiske informasjon fra DNA-fragmenter som frigjøres fra morkaken og ut i mors blodbane, kalt cellefri DNA (cff-DNA). I Norge er det kun lov å se om fosteret har kromosomavvik trisomi 13, 18 eller 21. NIPT kan tidligst gjennomføres i svangerskapsuke 10.

Les mer om hvordan NIPT foregår

1. NIPT-skolen

Før testen tas må du ha gått igjennom NIPT-skolen, www.niptskolen.no. Dette er et krav fra Helsedirektoratet. Du logger deg enkelt inn med BankID, og etter gjennomført NIPT-skole mottar du et «NIPT-sertifikat».

2. Selve konsultasjonen

Du vil få grundig informasjon og veiledning, både om selve undersøkelsen og hva du kan forvente etter at prøvesvarene foreligger. Prøven starter med en ultralydundersøkelse. Her bekreftes at fostret lever, aldersbestemmelse av fostret måles samt avklaring av antall fostre. NIPT kan ikke tilbys ved flerlingesvarngerskap. Etter dette tas en blodprøve i fra armen til mor.

Selve NIPT-konsultasjonen tar 30 – 60 minutter.

3. Prøvesvar

Du vil motta svar på NIPT elektronisk. Dette tar som regel 10 dager.

Om NIPT ikke viser tegn til avvik, trenger du ikke videre undersøkelser, da svaret har meget høy pålitelighet. Dersom det forekommer avvikende funn ved NIPT, vil du få veiledning og samtale med lege. Deretter får du henvisning til fostermedisinsk avdeling ved sykehuset for videre undersøkelse med morkake- eller fostervannsprøve.

Enkelte ganger kan det komme svar som sier at det for lite foster-DNA i prøven (fetal fraction). Da vil du få tilbud om ny prøve – uten ekstra omkostninger.

4. Hos oss får du tett oppfølging.

Selve prøven, altså en blodprøve i fra armen og ultralydundersøkelse, er enkel i seg selv. Men prøvesvarene kan ha store konsekvenser. Derfor er det viktig for oss å skape så trygge og gode rammer for deg både før, under og etter NIPT. Uansett hva resultatet måtte være – hos oss er du i de beste hender.

Hva er trisomier?

Trisomier oppstår når det er tre kromosomer i ett av kromosomparene, mot normalt to kromosomer. Downs syndrom (trisomi 21) er en av de minst alvorlige trisomiene. Pataus syndrom (trisomi 13) og Edwards syndrom (trisomi 18) er mer alvorlige syndromer, og fører ofte med seg flere alvorlige funksjonshemninger og misdannelser i for eksempel hjerne og hjerte. Ved Pataus og Edwards er det også høy risiko for spontanabort eller dødfødsel. Av de som fødes levende med Pataus eller Edwards vil de fleste dø før fylte ett år.

 

 • Pataus syndrom (trisomi 13) forekommer i ca. 1 av 22.700 levende fødsler.
 • Edwards syndrom (trisomi 18) forekommer i ca. 1 av 7.500 levende fødsler.
 • Down syndrom (trisomi 21) forekommer i ca. 1 av 830 levende fødsler.

Ofte stilte spørsmål om NIPT

Hva er NIPT?

NIPT er en test som kan avdekke om fosteret har kromosomavvik, da trisomi 13 (Patau syndrom), trisomi 18 (Edwards syndrom) eller trisomi 21 (Downs syndrom).

Når kan jeg ta en NIPT?

Du kan tidligst gjennomføre NIPT fra svangerskapsuke 10 + 0, og den kan tas fram til uke 40. De fleste er i svangerskapsuke 11 – 13. Hos C-Medical trenger du ikke henvisning i fra lege for å kunne booke time.

Er det noen som ikke kan ta NIPT?

Dersom du venter flerlinger kan du ikke ta NIPT. Ellers kan alle som ønsker be om å få utføre NIPT, og da tidligst i svangerskapsuke 10. Hos C-Medical trenger du ikke henvisning i fra lege for å kunne booke time.

Bør jeg ta NIPT?

Det er ditt valg om du ønsker NIPT eller ikke. Selv om de aller fleste barn som fødes er friske, vet vi at risikoen for komplikasjoner i svangerskapet og sykdommer øker i takt med mors alder. For gravide som er 35 år eller over ved termin, er det opprettet et offentlig NIPT-tilbud.

Hva ser dere etter og hvilke svar kan jeg få?

Vi undersøker om fosteret er bærer av trisomi 13 (Patau syndrom), trisomi 18 (Edwards syndrom) eller trisomi 21 (Downs syndrom), også kalt kromosomavvik.

Hva er det jeg kan forvente meg når jeg kommer inn for en NIPT?

Før testen tas vil du få grundig informasjon og veiledning, både om selve undersøkelsen og hva du kan forvente etter at prøvesvarene foreligger. Selve undersøkelsen ta omtrent 30 – 60 minutter. Du vil motta svar på NIPT elektronisk. Dette tar som regel 10 dager. Om det er avvikende funn på NIPT, vil du få veiledning og samtale med lege, og eventuelt henvisning til fostermedisinsk avdeling ved sykehuset.

Hvor lang tid tar det før jeg får svar?

Dette tar som regel 10 dager. Om det er avvikende funn på NIPT, vil du få veiledning og samtale med lege, og eventuelt henvisning til fostermedisinsk avdeling ved sykehuset.

Kan jeg stole helt på prøvesvaret?

NIPT har en sikkerhet på over 99 %, og har en svært lav andel falske positive svar.

Er NIPT bedre enn ultralyd?

NIPT har en høyere treffsikkerhet enn ultralyd når det gjelder de genetiske tilstander som vi analyserer for. Med høyere treffsikkerhet blir det færre falske positive og falske negative svar. Dette er hovedgrunnen til at flere ønsker å ta i bruk NIPT.

Sterilisering menn

Hva koster NIPT?

Prisen for NIPT er fra kr 7 500,-. Hvilken type NIPT du skal ta avhenger av hvilken uke du er i.

Tjenester og priser

Fra uke 10 + 0: Roche Harmony NIPT, tidlig ultralyd

Kr. 7 500, –

Her får du konsultasjon med fostermedisiner med informasjon og samtale om analysen, ultralydundersøkelse og blodprøve.
Ved ultralydundersøkelsen bekreftes
– Gestasjonslengde (svangerskapsuke)
– plassering av fostert
– Avdekke ev. flerlinger
Hvis blodprøven av ulike grunner ikke tas under denne konsultasjonen, betaler man kun for en tidlig ultralydundersøkelse.

Fra uke 11+0 – 13+6:Roche Harmony NIPT, utvidet ultralyd

Kr. 8 500, –

Her får du konsultasjon med fostermedisiner med informasjon og samtale om analysen, ultralydundersøkelse og blodprøve.
Ved ultralydundersøkelsen bekreftes
– Gestasjonslengde (svangerskapsuke)
– plassering av fostert
– Avdekke ev. flerlinger
Hvis blodprøven av ulike grunner ikke tas under denne konsultasjonen, betaler man kun for en utvidet ultralydundersøkelse.

Priser

På Majorstuen har vi følgende priser:

 • Konsultasjon hos fostermedisiner + NIPT inkl. enkel ultralyd (fosterstørrelse og hjerteaksjon):
  kr. 7 500,-
 • Konsultasjon hos fostermedisiner + NIPT inkl. tidlig ultralyd med systematisk organgjennomgang av fostret:
  kr. 8 500,-
 • Konsultasjon hos fostermedisiner inkl. tidlig ultralyd med systematisk organgjennomgang av fostre:
  kr. 1 900,-

Hvor tilbys NIPT?

C-Medical tilbyr fosterdiagnostikk i Oslo.
Klikk nedenfor for å lese mer og bestille time.