Trygghet gjennom hele svangerskapet

NIPT-test og tidlig ultralyd

Bestill NIPT-test og tidlig ultralyd i dag

Fra svangerskapsuke 10 kan du ta NIPT-test og tidlig ultralyd.
Hos C-Medical Majorstuen tilbyr vi:
N

Spesialister innen fostermedisin

Møt erfarne og dedikerte gynekologer med spesialisering innen fostermedisin.
N

Kort ventetid

Få time i dag, du trenger ingen henvisning.
N

Sterkt gynekologisk fagmiljø

C-Medical tilbyr et komplett tilbud innen gynekologi gjennom vårt kompetansesenter for kvinnehelse. Hos oss er du i det beste hender!

Dette er NIPT – Non-Invasive Prenatal Test

NIPT er en forkortelse for Non-Invasive Prenatal Test. Ved hjelp av en blodprøve i fra armen til mor, kombinert med en ultralydundersøkelse, kan man undersøke om fosteret har trisomi 13, 18 eller 21, også kjent som kromosomavvik. Da vi kun trenger en blodprøve fra mor, er det derfor ingen økt risiko for abort som for eksempel ved morkakeprøve eller fostervannsprøve. NIPT kan tidligst gjennomføres i svangerskapsuke 10.

I mai 2020 vedtok Stortinget endringer i bioteknologiloven som tillater kvinner å få utført NIPT i Norge. C-Medical ved dr. Ashi Ahmad har fått virksomhetsgodkjenning for å tilby fosterdiagnostikk til gravide kvinner.

Ashi Ahmad er spesialist i gynekologi og fødselshjelp og har doktorgrad i epidemiologi og fødselshjelp. 

Hva er trisomier?

Trisomier oppstår når det er tre kromosomer i ett av kromosomparene, mot normalt to kromosomer. Downs syndrom (trisomi 21) er en av de minst alvorlige trisomiene. Pataus syndrom (trisomi 13) og Edwards syndrom (trisomi 18) er mer alvorlige syndromer, og fører ofte med seg flere alvorlige funksjonshemninger og misdannelser i for eksempel hjerne og hjerte. Ved Pataus og Edwards er det også høy risiko for spontanabort eller dødfødsel. Av de som fødes levende med Pataus eller Edwards vil de fleste dø før fylte ett år.

 

  • Pataus syndrom (trisomi 13) forekommer i ca. 1 av 22.700 levende fødsler.
  • Edwards syndrom (trisomi 18) forekommer i ca. 1 av 7.500 levende fødsler.
  • Down syndrom (trisomi 21) forekommer i ca. 1 av 830 levende fødsler.

Slik foregår NIPT

1

NIPT-skolen

Før testen tas må du ha gått igjennom NIPT-skolen.

2

Prøven

NIPT-konsultasjonen tar 30-60 minutter og består blant annet av  en ultralydundersøkelse og en blodprøve i fra armen til mor.

3

Prøvesvar

Du vil motta svar på NIPT elektronisk. Dette tar som regel 10 dager.

Dersom det forekommer avvikende funn ved NIPT, vil du få veiledning og samtale med lege.

4

Tett oppfølging

Prøvesvarene kan ha store konsekvenser. Uansett hva resultatet måtte være – hos oss er du i de beste hender.

Visste du at…

Få gynekologer har lisens for å gjøre en tidlig ultralyd. Hvis gynekolog og ultralydjordmor med lisens finner noe galt med fosteret, må de henvise videre til en fostermedisiner. Hos oss kommer du dirkete til siste ledd.

Sterilisering menn

Møt vår fostermedisiner:

Ashi Ahmad

Spesialist i gynekologi og fødselshjelp

Bestill time

Ashi Ahmad er spesialist i gynekologi og fødselshjelp, og har doktorgrad i epidemiologi og fødselshjelp. Hun er spesielt interessert i tidlig ultralyd i graviditet, NIPT og oppfølging av gravide. Hun har mange års erfaring som overlege ved Kvinneklinikken ved Akershus universitetssykehus og fostermedisinsk avdeling ved Rikshospitalet.

Ofte stilte spørsmål om NIPT

Hva er NIPT?

NIPT er en test som kan avdekke om fosteret har kromosomavvik, da trisomi 13 (Patau syndrom), trisomi 18 (Edwards syndrom) eller trisomi 21 (Downs syndrom).

Når kan jeg ta en NIPT?

Du kan tidligst gjennomføre NIPT fra svangerskapsuke 10 + 0, og den kan tas fram til uke 40. De fleste er i svangerskapsuke 11 – 13. Hos C-Medical trenger du ikke henvisning i fra lege for å kunne booke time.

Er det noen som ikke kan ta NIPT?

Dersom du venter flerlinger kan du ikke ta NIPT. Ellers kan alle som ønsker be om å få utføre NIPT, og da tidligst i svangerskapsuke 10. Hos C-Medical trenger du ikke henvisning i fra lege for å kunne booke time.

Bør jeg ta NIPT?

Det er ditt valg om du ønsker NIPT eller ikke. Selv om de aller fleste barn som fødes er friske, vet vi at risikoen for komplikasjoner i svangerskapet og sykdommer øker i takt med mors alder. For gravide som er 35 år eller over ved termin, er det opprettet et offentlig NIPT-tilbud.

Hva ser dere etter og hvilke svar kan jeg få?

Vi undersøker om fosteret er bærer av trisomi 13 (Patau syndrom), trisomi 18 (Edwards syndrom) eller trisomi 21 (Downs syndrom), også kalt kromosomavvik.

Hva er det jeg kan forvente meg når jeg kommer inn for en NIPT?

Før testen tas vil du få grundig informasjon og veiledning, både om selve undersøkelsen og hva du kan forvente etter at prøvesvarene foreligger. Selve undersøkelsen ta omtrent 30 – 60 minutter. Du vil motta svar på NIPT elektronisk. Dette tar som regel 10 dager. Om det er avvikende funn på NIPT, vil du få veiledning og samtale med lege, og eventuelt henvisning til fostermedisinsk avdeling ved sykehuset.

Hvor lang tid tar det før jeg får svar?

Dette tar som regel 10 dager. Om det er avvikende funn på NIPT, vil du få veiledning og samtale med lege, og eventuelt henvisning til fostermedisinsk avdeling ved sykehuset.

Kan jeg stole helt på prøvesvaret?

NIPT har en sikkerhet på over 99 %, og har en svært lav andel falske positive svar.

Er NIPT bedre enn ultralyd?

NIPT har en høyere treffsikkerhet enn ultralyd når det gjelder de genetiske tilstander som vi analyserer for. Med høyere treffsikkerhet blir det færre falske positive og falske negative svar. Dette er hovedgrunnen til at flere ønsker å ta i bruk NIPT.

Hvor tilbys NIPT?

C-Medical tilbyr fosterdiagnostikk i Oslo.
Klikk nedenfor for å lese mer og bestille time.

Vi tar kvinnehelse på alvor!

Hos oss møter du engasjerte gynekologer som jobber med den kvinnesykdommen de kan best!

Kompetansesenteret dekker alt innen gynekologisk kirurgi som kikkhullskirurgi og vaginal kirurgi. C-Medical er de eneste i Norge som tilbyr robotkirurgi.

Vi utreder alle tilstander innen gynekologi

Vi tilbyr alle gynekologiske operasjoner

Kompetansesenter for kvinnehelse

NIPT-test og tidlig ultralyd, og svangerskapasoppfølging

Tverrfaglig team