Trygghet gjennom hele svangerskapet

Gynekolog og fødselslege

Dr. Thorbjørn Brook Steen har spesialisert seg i å veilede kvinner med fødselsangst og vanskelige tanker rundt graviditet og fødsel. I tillegg har han god, generell kompetanse i gynekologi og fødselshjelp.

N

Kort ventetid

Hos oss er det kort ventetid for å få time til noen av de beste spesialistene innen gynekologi. Du trenger ikke henvisning i fra lege for å kunne booke time.

N

Spesialisering innen fostermedisin

Her møter du erfarne og dedikerte gynekologer med spesialisering innen fostermedisin.

N

Sterkt gynekologisk fagmiljø

C-Medical tilbyr et komplett tilbud innen gynekologi gjennom vårt kompetansesenter for kvinnehelse. Hos oss er du i det beste hender!

Vår dyktige gynekolog og fødselslege hjelper deg med rutineundersøkelser eller mer sammensatte problemstillinger.

Har du spørsmål eller tanker som:

“Jeg har fødselsangst”

“Jeg er redd for å føde”

“Hvem kan jeg snakke med hvis jeg er redd for å føde?”

Da har du kommet på rett sted.

Verdens helseorganisasjon (WHO) anslår at andelen gravide med en tilstand eller risikofaktor som krever spesiell omsorg utover det vanlige tilbudet er om lag 25 % (Ref.: WHO Antenatal Care Randomized trial. Geneva, World Health Organization,2002).

Vår fødselslege har kompetanse til å følge opp de gravide som har behov utover standarden og som ofte blir henvist videre av sin jordmor/fastlege til poliklinikk/fødeavdeling.

Hos oss trenger du ingen henvisning for å komme til privat gynekolog og fødselslege.

Madeleine Engen

Thorbjørn Brook Steen

Thorbjørn Brook Steen er en anerkjent fødselslege med en lang og bred erfaring som nå jobber hos C Medical! I snart 20 år har han jobbet med kvinnehelse og ble ferdig spesialist i kvinnesykdommer og fødselshjelp i 2010.

Bestill time

Madeleine Engen

Ashi Ahmad

Ashi Ahmad er spesialist i gynekologi og fødselshjelp, og har doktorgrad i epidemiologi og fødselshjelp. Hun er spesielt interessert i tidlig ultralyd i graviditet, NIPT og oppfølging av gravide. Hun har mange års erfaring som overlege ved Kvinneklinikken ved Akershus universitetssykehus og fostermedisinsk avdeling ved Rikshospitalet.

Bestill time

Trygghet gjennom hele svangerskapet

Gynekologisk helsesjekk

Timen inneholder utredning av generelle gynekologiske problemstillinger som smerter, blødninger og andre plager. Her kan vi tilby veiledning og råd, om du så bare ønsker en sjekk av at alt er normalt. Det vil bli en fysisk sjekk med ultralyd av eggstokker, egglederne, livmoren, livmorhalsen, skjeden og rundt skjedeåpningen. Er det behov vil det bli tatt ekstra prøver som for eksempel celleprøve/SOI.

Du kan få prevensjonsveiledning og vi utfører innsett/uttak av spiraler og p-stav. Eventuelle prøver og innsett/uttak av prevensjonsmidler er inkludert i prisen. Vi har ulike typer spiraler/p-stav/p-sprøyte til salg på klinikken, de er ikke inkludert i prisen

Oppfølgning risikosvangerskap/svangerskapskontroll

Fødselslegen tilbyr svangerskapskontroller for deg som er i et risikosvangerskap. Har du høyt blodtrykk, høy KMI, svangerskapsdiabetes, tvillinger, muskelknuter, tidligere keisersnitt, opplevd traumatisk fødsler, m.m. kan du booke denne timen. Fødselslegen skreddersyr kontrollene ut fra de behov du måtte ha.

Timene vil inneholde ultralyd i tillegg til veiledning.

Samtale fødselsangst

Noen gravide opplever så alvorlig fødselsangst at det vil lamme tankene helt. Denne angsten kan være så sterk at den overskygger alt, til og med gleden over barnet som skal komme. Da bør du snakke med en erfaren fødselslege. Timene vil for det meste brukes til samtaleterapi for å kartlegge hva angsten består av og konkrete råd og hjelp til å takle de vanskelige tankene. I samtalene vil det ikke bare fokuseres på hvordan barnet skal ut, men også hvordan du skal føle deg tryggest når det skjer. Det vil bli utarbeidet en anbefalt fødselsplan som vil fungere som en henvisning til fødeavdelingen din. Ved behov vil det også brukes ultralyd for å trygge den gravide og hennes vanskelige tanker.

På disse samtalene er det fint hvis partner også blir med.

Gjennomgang av tidligere traumatiske fødsler

Opp til 30 % opplever fødselen traumatisk. Så mange som 3-6 % kan faktisk oppleve en tidligere fødsel så vanskelig at det kan gi dem en posttraumatisk stresslidelse (PTSD). Ved en trygg gjennomgang av fødselen, kan det legges konkrete planer for eventuell videre oppfølgning i tillegg til planer for neste svangerskap og fødsel. Her er det ønskelig at du før timen søker å få så mye informasjon fra fødeavdelingen som mulig. Ta derfor med utskriften av journalen din slik at du får kvalifiserte gode svar.

Helhetlig oppfølgning etter abort eller dødfødsel

Mange kvinner og deres partnere kjenner på en stor sorg og et tap når graviditeten ender med en abort. På sykehusene kan det ofte være lite ekstra rom for samtaler og støtte etter en slik hendelse. Dersom du ønsker en oppfølgning både medisinsk og mentalt er dette timen for deg. Ut fra ultralydfunn og samtale vil fødselslegen sammen med deg/dere finne ut av deres behov. Dersom det er behov og ønskelig vil det bli satt opp oppfølgningstimer som også kan innebære kontroller i neste svangerskap.

Kvinner og deres partnere som har opplevd å miste barnet senere i graviditeten som ved dødfødsel vil ofte ha behov for ekstra støtte. Slik støtte vil du også kunne få gjennom Landsforeningen uventet barnedød og fødeavdelingen din, men det kan være fint å følges opp av en erfaren fødselslege i tillegg.

2D ultralyd uke 20-40

Ved denne konsultasjonen gjøres en vurdering av fosterets vekst og utvikling.

2D ultralyd uke 20-40 med livmorhalsmåling

Ved denne konsultasjonen gjøres en vurdering av fosterets vekst og utvikling. I tillegg vil fødselslege foreta en livmorhalsmåling. En livmorhalsmåling gjøres i hovedsak der den gravide kjenner på en uro for å føde for tidlig.