Ortopedi – skulder

Frozen shoulder

Frozen shoulder er en betennelse i leddhinnen i skulderleddet. Det er en smertefull tilstand hvor man opplever smerter og nedsatt funksjon i skulder og ofte arm. Både kvinner og menn kan få frozen shoulder, men de som rammes hyppigst er kvinner i aldersgruppen 40-60 år.

Hva forårsaker frozen shoulder?

Skulderen blir stiv når kapselen rundt leddet blir stram og forkortet. Dette forhindrer skulderen fra å bevege seg fritt, og gir den smerte og stivhet som du plages med. Årsakene er ikke fullt kartlagt. To prosent av befolkningen får frozen shoulder, men det er økt hyppighet hos diabetikere, pasienter med lavt eller høyt stoffskifte, Parkinsons sykdom og hjertesykdom. Frozen shoulder kan oppstå etter en skade eller etter operasjon. Diagnosen stilles ved vanlig undersøkelse. MR tas kun for å utelukke andre årsaker til stiv og smertefull skulder, slik som rotator cuff ruptur. De som røyker har mindre sannsynlighet for å få frozen shoulder, og er sannsynligvis den eneste potensielt positive effekten av sigarettrøyking.

Tilstanden blir som regel bra av seg selv, men det kan ta 1-3 år, og ikke alle blir helt bra. I første fase, de første 3-4 månedene, er behandlingen kortisoninjeksjoner i leddet og smertestillende medisin. Operasjon er ikke indisert i denne fasen. I fase 2 reduseres smertene, men stivheten er fortsatt til stede. Denne fasen kan vare fra 6 til 12 måneder. I fase 3, eller tiningsfasen, normaliserer skulderen seg. Dette kan imidlertid ta 2-3 år.

I de siste to fasene er operasjon et alternativ hvis ikke injeksjoner fører frem. Vanligvis er 2-3 runder med ultralydveiledet kortisoninjeksjon indisert før en eventuell operasjon.

Operasjonen

Kapselløsning gjøres i narkose med artroskopi (kikkhullsoperasjon) av skulderleddet og man oppnår full bevegelse med en gang etter operasjonen. Hensikten med operasjonen er å bedre bevegeligheten gjennom å løsne kontrollert på den stive skulderkapselen og tøye skulderen til full bevegelighet.

Generelle råd

Dette er en dagkirurgisk operasjon og du trenger ingen fatle. Du må begynne med bevegelsesøvelser umiddelbart, og disse øvelsene er viktige for at bevegeligheten vi har oppnådd under operasjonen skal bli permanent, ellers gror kapselen stiv igjen. Det kan være en ekstremt smertefull periode på 4-6 uker med daglige full bevegelses-øvelser for skulderleddet via fysioterapeut. Det er derfor fint om du gjør avtale med fysioterapeut før du kommer til operasjon. Du kan gå tilbake til arbeid så fort du føler deg i stand til det, og bilkjøring er vanligvis mulig etter 2-3 uker. Det bør bli omkring 75 % bedring av symptomene etter 6 uker.

Komplikasjoner

Komplikasjoner er sjeldne, men infeksjon, skade på nerver rundt skulderen og residiv av frostskulderen, som man da kan gjøre lite med, annet enn å vente på den naturlige gangen (1-3år)

Majorstuen

Majorstuen

Kort ventetid til ledende spesialister innen: Fertilitet, gynekologi, urologi, ortopedi, revmatologi, karkirurgi og et unikt tverrfaglig team. Kompetansesenter for kvinnehelse & C-Medical Fertilitet er en del av C-Medical Majorstuen, Norges mest komplette kvinnehelsetilbud.

Les mer

Stavanger

Stavanger

Vi tilbyr undersøkelser og behandlinger av urinveier for menn, kvinner og barn. Du trenger ingen henvisning fra lege for å bestille time. Dersom du blir henvist til oss fra din lege, vil du bli kontaktet direkte av oss for å avtale time hos en av våre spesialister.

Les mer

Moelv

Moelv

Ved C-Medical Moelv er det både helprivate spesialister og avtalespesialister (næringsdrivende med offentlig refusjonsavtale). Vi tilbyr korte ventetider til ledende spesialister innen gynekologi, urologi, ortopedi og karkirurgi.

Les mer