Kort ventetid på konisering ved celleforandringer

Celleforandringer i livmorhals

Du trenger ingen henvisning, eller du kan benytte deg av din helseforsikring, for å raskt få hjelp av våre ledende spesialister innen gynekologi. Vi utreder og behandler alle typer celleforandringer i livmorhalsen.

Er celleforandringer i livmorhalsen et tegn på kreft?

Over 25000 kvinner får hvert år konstatert unormale celler ved undersøkelse av livmorhalsen. Av disse behandles cirka 3000 kvinner for celleforandringer. Samtidig får cirka 300 kvinner livmorhalskreft i året.

Screening med celleprøve hvert tredje år (eller HPV-test hvert femte år) redder liv. Hvis du har fått påvist og/eller er behandlet for celleforandringer, følges du opp tettere.

Celleforandringer i livmorhalsen

Utviklingen av livmorhalskreft tar flere år. Celleforandringer er forstadier til kreft og kalles dysplasier. Det finnes flere stadier i økende alvorlighetsgrad: CIN 1, CIN 2 og CIN 3 (inkluderer også endringer i sylinderepitelet)

Hvorvidt celleforandringene skal behandles, avhenger av hvor alvorlige de er.

Lette celleforandringer i livmorhalsen (CIN1) går ofte tilbake av seg selv. De behandles kun hvis de vedvarer. Ved CIN 1 anbefales det å ta en ny celleprøve om 6-12 måneder.

CIN 2 behandles individuelt. Her henvises man først til gynekolog som utfører kolposkopi. Det er en vanlig undersøkelse der gynekologen studerer livmorhalsen ved hjelp av et mikroskop. Samtidig tas det også en vevsprøve (biopsi) fra både livmorhalskanalen og livmorhalstuppen for å nærmere studere funnene fra celleprøven.

Standardbehandlingen er et lite kirurgisk inngrep (konisering) for noen med CIN 2. Konisering og fjerning av livmortapp er alltid standard ved høygradige celleforandringer, det vil si CIN 3

Konisering

En liten del av det ytterste laget på livmorhalsen fjernes. Inngrepet forhindrer celleforandringene å utvikle seg til livmorhalskreft. Dette gjøres i gynekologistol på operasjonsstuen, oftest i lokalbedøvelse. Inngrepet blir utført i narkose hvis du er veldig engstelig. Inngrepet tar ca. 15 minutter.

Hvordan utføres konisering?

FØR

Koniseringen blir gjort med strømførende instrumenter (diatermi). Derfor er det viktig at du fjerner alt metall, som smykker, ringer, klokker, piercing etc. før inngrepet.

UNDER

Konisering er en skånsom behandling. En kjegleformet bit ytterst på livmortappen blir fjernet med en liten elektrisk varmeslynge. Siden det vanligvis ikke er nødvendig å sy vil det være en viss blødningsrisiko.

ETTER

Noen får menstruasjonslignende smerter etter konisering. Det går ca. 3 uker før såret på livmorhalsen gror. I denne perioden må du regne med delvis blodtilblandet utflod. Før såret er grodd eller så lenge du blør, fraråder vi samleie, tampongbruk og store fysiske anstrengelser. Sykemelding kan være aktuelt i én dag.

Som regel har dette inngrepet liten betydning for seinere svangerskap.

Biten som er skåret bort blir sendt til undersøkelse. Både du og henvisende lege får informasjon om prøvesvar.

Etter konisering skal du ta celleprøve, inklusive virusprøve hos fastlegen din etter 6 måneder og etter 12 måneder. Dersom celleprøvene er normale skal du ta ny celleprøve hvert 3. år hos fastlegen din i minimum 10 år.

Hvis det er tvil om celleforandringene er fullstendig fjernet, blir du kalt inn til kontroll seks måneder etter koniseringen.

Vær oppmerksom!

Ta kontakt hvis du skulle begynne å blø kraftig samme dag. Blødningsfaren er størst de første dagene etter koniseringen. Du må også ta kontakt med oss ved økende smerter og/eller feber.

 

Disse klinikkene tilbyr konisering

Følgende C-Medical-klinikker tilbyr utredning og/eller behandling ved celleforandringer. Velg klinikk for å lese mer og bestille time.

Bekkestua Gynekologi & Hud

Bekkestua Gynekologi & Hud

Møt engasjerte og dyktige gynekologer som kan hjelpe deg med alle kvinnehelseplager. Du trenger ingen henvisning fra lege for å bestille time. Hos oss behandler vi også alle aspekter som har med hud å gjøre. Vi tilbyr alt fra medisinske, kirurgiske til kosmetiske behandlinger. Vi samarbeider tett med «Kompetansesenter for kvinnehelse» på C-Medical Majorstuen

Les mer

Ski

Ski

Møt engasjerte og dyktige gynekologer som kan hjelpe deg med alle kvinnehelseplager. Du trenger ingen henvisning fra lege for å bestille time. Dersom du blir henvist til oss fra din lege, vil du bli kontaktet direkte av oss for å avtale time hos en av våre spesialister. Vi samarbeider tett med «Kompetansesenter for kvinnehelse» på C-Medical Majorstuen

Les mer

Majorstuen

Majorstuen

Kort ventetid til ledende spesialister innen: Fertilitet, gynekologi, urologi, ortopedi, revmatologi, karkirurgi og et unikt tverrfaglig team. Kompetansesenter for kvinnehelse & C-Medical Fertilitet er en del av C-Medical Majorstuen, Norges mest komplette kvinnehelsetilbud.

Les mer

Moelv

Moelv

Ved C-Medical Moelv er det både helprivate spesialister og avtalespesialister (næringsdrivende med offentlig refusjonsavtale). Vi tilbyr korte ventetider til ledende spesialister innen gynekologi, urologi, ortopedi og karkirurgi.

Les mer

Moss / Colosseum Faust

Moss / Colosseum Faust

Vi tilbyr kort ventetid til ledende spesialister innen ortopedi, høre-nese-hals, generell- og gastrokirurgi, anestesi og smertebehandling, gynekologi, karkirurgi, plastikkirurg, gastroenterologi og allmennlege.

Les mer