Slik kan du bli kvitt urinlekkasje: Mange kvinner som sliter

Urinlekkasje rammer mange kvinner, men det er likevel et tabu- og skambelagt tema som få prater om. Inkontinens kan gå utover kvinnen sitt liv og samfunnet mer enn det vi er klar over. Kvinnene føler seg hemmet sosialt, på jobb og i familiesituasjoner. Det kan gå utover samliv og føre til begrenset livskvalitet. Dette trenger vi ikke godta, da det finnes god behandling.

Mange kvinner rammes av urinlekkasje

«Mange kvinner føler seg hemmet av urinlekkasje. Det å gå tur i skogen kan bli et ork hvis man opplever at det stadig skvetter. Selskapeligheter kan oppleves vanskelig, i tilfelle de ikke rekker doen i tide. Eller hva hvis man ler eller nyser, og det kommer urin på stolen under middagen? Noen gruer seg til treningsstudio hvor mørke flekker kan synes på klærne eller de er redde for sjenerende lukt. Inkontinens kan føre til isolasjon, angst og depresjon», forteller vår urogynekolog dr. Madeleine Engen.

Hun er tydelig på at dette er et stort problem for svært mange kvinner i samfunnet: «Det er store mørketall, men studier viser at ca 25-30 % av kvinner rammes av urinlekkasje i løpet av livet. Det er et tabubelagt tema som få prater om. Man kan anta at kanskje enda flere kvinner sliter mer enn det vi er klar over.»

Dr. Engen er spesialist i gynekologi med særlig interesse og kompetanse innen urogynekologi (urinlekkasje og vaginale fremfall). Hun har forskningserfaring innen urinlekkasje og har tidligere holdt foredrag på internasjonale kongresser. Nå er hun leder for C-Medicals kompetansesenter for kvinnehelse, hvor hun har et spesielt fokus på urinlekkasje hos kvinner.

Dr. Madeleine Engen

Urinlekkasje hos kvinner er et samfunnsproblem

«C-Medical ønsker å sette søkelys på urinlekkasje og inkonsistens hos kvinner. Ikke bare kan det føre til økt livskvalitet da kvinnene får den behandlingen de trenger, men det er også nødvendig med forebyggende tiltak. Mange unge kvinner vet ikke hvordan de kan forhindre urinlekkasje.»

Kompetansesenteret for kvinnehelse tilbyr derfor egen poliklinikk med eksperter på urinlekkasje som jobber i tverrfaglige team. Kvinnene skal ha et trygt sted hvor de kan få hjelp og behandling for urinlekkasje. Leger og gynekologer vil også kunne henvise kvinner videre til kompetansesenteret. Årsaken til inkontinens kan nemlig være komplisert og sammensatt. Det er helt essensielt at kvinner får rett behandling – ellers risikerer de at all innsatsen ikke fører noen steder.

I tillegg til behandling for urinlekkasje og inkontinens, trenger mange av kvinnene støtte til økt mestring i hverdagen. Urinlekkasjen kan blant annet medføre redusert livskvalitet, depresjon, angst og problemer i samlivet. Ofte trenger kvinnene en helhetlig tilnærming og hjelp av flere eksperter. Du møter både psykologer og sexologer ved C-Medicals kompetansesenter som kan bistå ved behov.

Hva er årsaken til urinlekkasje hos kvinner?

Det kan være mange årsaker til urinlekkasje hos kvinner, og det er vanlig å skille mellom tre hovedkategorier: stressinkontinens, trang/urgeinkontinens og en blanding form av disse to. Stressinkontinens forårsakes av skader i strukturen som skal holde urinrøret på plass. Skadene oppstår ofte på grunn av tung fysisk belastning over lengre tid, svangerskap og fødsler eller alder (østrogenmangel ved overgangsalder). Det er ofte en genetisk disposisjon. 

Ved stressinkontinens kan urinlekkasje forekomme ved aktiviteter som jogging, aerobic eller dans. Mange opplever også lekkasje om de nyser, hoster eller ler. Urgeinkontinens skyldes dysfunksjonell nerveregulering av muskulaturen i blæren. Blæren trekker seg sammen i hytt og pine. Årsaken til urgeinkontinens er enda ikke helt kartlagt, men er ofte sammensatt. Risiko øker med blant annet alder, bruk av visse medikamenter, nevrologiske sykdommer og livsstil. Mange kvinner rammes av en blandingsinkontinens, hvor de er plaget med både urge- og stressinkontinens.

Dr. Engen understreker at inkontinens også er et problem for unge kvinner: «Urininkontinens kan ramme kvinner i alle aldre, også unge og spreke kvinner. Hvis du for eksempel driver med sport som gir gjentatte kraftige støt til underlivet, for eksempel håndball og tennis, så kan det føre til skade i strukturen. Disse skadene kan deretter føre til urinlekkasjer. Turnere som hopper mye på trampoline er spesielt utsatt. Disse kvinnene burde få forebyggende veiledning i bekkenbunnstrening.»

Slik kan behandles urinlekkasje hos kvinner

«Det er svært viktig å komme til noen som er kompetent og kan skille mellom de ulike formene for urinlekkasje. Dersom kvinnen sliter med både urge- og stressinkontinens, må man finne ut hvilken form som dominerer. Ellers kan det hende at behandlingen gjør ting vondt verre», forklarer dr. Engen. 

C-Medical behandler alltid trinnvis, det vil si at vi tilstreber å starte med den mest skånsomme behandlingsformen for pasienten. Man starter med blæretrening ved trang/urgeinkontinens (treningsprogram der man utsetter vannlatning med økende tidsintervaller), videre medikamenter, tibialis stimulering eller til slutt botox i blæren. 

Man anbefaler bestandig å starte med bekkenbunnstrening (under veiledning av fysioterapeut med kompetanse på området) ved stressinkontinens. Hvis skaden er for stor, kommer man ikke i mål med trening. I så fall går man videre til ulike former for kirurgi. Hvilken operasjon som anbefales, vil avhenge av pasienten og grad av lekkasje.

Her kan du få hjelp for urinlekkasje

Du kan få hjelp for urinlekkasje ved C-Medicals kompetansesenter for kvinnehelse. Din helseforsikring kan brukes hos oss, og du kan også benytte deg av fritt behandlingsvalg. Hvis du ikke har fått henvisning av din lege, kan du bestille privat utredning av urinlekkasje og inkontinens. Sammen finner vi beste behandling for deg.

Ta kontakt og bestill time ved kompetansesenteret for kvinnehelse ved å trykke her. Velkommen skal du være til en veiledende konsultasjon.

urinlekkasje kvinner