C-Medical tar kvinnehelse på alvor med nytt kompetansesenter med tverrfaglig tilnærming

“Vi er stolte av det unike tverrfaglige teamet bestående av gynekologer, sexolog, psykolog, smertelege, hudlege, ernæringsfysiolog og fysioterapeut. Sammen jobber vi for å gjøre pasientene bedre raskere  og hjelper de med varig mestring. Kvinnene er ikke sjelden traumatisert av egen sykdom og ofte trengs en helhetlig tilnærming for å bli bedre eller tilstrekkelig frisk”, sier leder for kompetansesenteret, dr. Madeleine Engen.

Senteret dekker alt innen gynekologi, inkludert gynekologisk kirurgi som kikkhullskirurgi og vaginal kirurgi.C-Medical er de eneste i Norge som tilbyr robotkirurgi. Gynekologene har særskilt kompetanse innen lidelser som endometriose/adenomyose, gynekologisk kreft, celleforandringer på livmorhals, vulvodyni, PCOS og overgangsalder, urinlekkasje og vaginale fremfall, samt ufrivillig barnløshet. 

«Vi ønsker at kvinnehelse skal tas på alvor. Kompetansesenteret setter søkelys på en rekke kroniske kvinnehelse lidelser som mangler et helhetlig behandlingstilbud. Kvinnene har ofte levd med sykdommene i flere år og det er ikke bestandig kirurgi alene er nok”, forklarer dr. Engen. 

Tverrfaglig tilnærming hvor man lærer om smertemestring eller får veiledning i bekkenbunnsøvelser kan være nødvendig for å forebygge tilbakefall og forverring. Kostholdsendringer som gir mindre inflammasjon ved endometriose eller reduserer insulinresistens ved PCOS kan være positivt for mange pasienter! Flere opplever sykdommen som en belastning på forholdet og vil ha glede av å prate med en sexolog. 

Kompetansesenter med et unikt tverrfaglig team

Forutenom gynekologer som har særlig kompetanse innen sine felt, består teamet på kompetansesenteret av sexolog, psykolog, smertelege, hudlege, ernæringsfysiolog og fysioterapeut. “Vi håper at allmennleger og gynekologer som står fast i vanskelige kasus henviser til vårt engasjerte kvinnehelse team”, oppfordrer dr. Engen.

Endometriose og adenomyose

Endometriose og adenomyose er sykdommer som kan forårsake voldsomme smerter og store plager. Endometriose er vev som ligner på det som finnes inne i livmoren som setter seg i bukhulen og andre steder i kroppen. Det kan forårsake betennelse som lager arrvev og sammenvoksninger som kan føre til smerter og/eller ufrivillig barnløshet. Adenomyose er en sykdom hvor vev fra livmorslimhinnen vokser inn i muskelveggen i livmoren.

“Endometriose er en kvinnesykdom som mange kvinner opplever at det ikke er nok kunnskap om. 10 prosent av kvinner antas å ha endometriose, men det er vanskelig å estimere da diagnosen for endometriose bekreftes ved kikkhullskirurgi. Noen vil ikke ha plager, mens andre lever med store smerter over tid”, sier dr. Kristine Aas-Eng.

Dr. Aas-Eng er spesialist i fødselshjelp og kvinnesykdommer med spesialkompetanse innen endometriose. Hun behandler kvinner for generelle gynekologiske tilstander og er spesielt engasjert i problemstillinger med endometriose og adenomyose.  

Kristine er i ferd med å fullføre sitt doktorgradsstudium ved Universitetet i Oslo innen livskvalitet, diagnostikk og kirurgisk behandling av avansert endometriose i samarbeid med Endometrioseforeningen. Hun deltar aktivt i det internasjonale forskningsmiljøet og holder inviterte foredrag.

“Det å ivareta kvinners helse helhetlig er svært viktig og ikke kun fra legevitenskapens side. Endometriose er en sammensatt sykdom og vi vet at opplevelse av smerte påvirkes av blant annet psykosoiale forhold og tidligere smerteerfaring. Kvinner som henvender seg til C-medical vil få gleden av et tverrfaglig tilbud”, forklarer dr. Aas-Eng.

Hun legger til: “På C-Medical har vi muligheten til å ivareta kvinners helse på en unik måte. Det vil være med på å gi kvinner et komplimenterende tilbud i tillegg til det som finnes i det offentlige.”

Vulvaklinikk

Vulvaklinikken er en egen klinikk under kompetansesenteret som fokuserer på sykdommer og plager i vulva, det vil si ytre del av kvinnelig underliv. Sykdommene kan være varierte og komplekse. De inkluderer blant annet:

  • Irritasjon og infeksjon
  • Seksuelt overførbare sykdommer
  • Vaginal tørrhet
  • Vaginisme
  • Kroniske smertetilstander, det vil si vulvodyni

«Vulvodyni og vaginisme kan være svært smertefullt, men varighet og smertetilstand kan variere fra kvinne til kvinne. Vulvodyni antas å ramme 10-15 prosent av kvinner, mens 0,5-1 prosent kan ha vaginisme. Mange oppsøker dessverre ikke lege eller forblir udiagnostisert», sier dr. Ida Waagsbø Bjørntvedt fra Vulvaklinikken.

Dr. Bjørntvedt er spesialist i gynekologi med særlig interesse for vulvasykdommer. Hun arbeidet tidligere ved Sørlandet sykehus Kristiansand, hvor hun  bygget opp  vulvapoliklinikken ved Sørlandet sykehus.

“Kompliserte sykdommer som vulvasykdommer trenger en tverrfaglig tilnærming. Vulvaklinikken består derfor av et multidisiplinært team med gynekolog, hudlege, sexolog, psykolog og bekkenbunnsfysioterapeut. Pasienten blir møtt av de samme behandlerne og slipper å ‘begynne på nytt’ hver gang”, forklarer dr. Bjørntvedt. 

Ida Waagsbø Bjørntvedt

Hun legger til: “Det kan være svært krevende å leve med kronisk smerte, og derfor får pasientene tilbud om psykolog for å få verktøy til å håndtere hverdagen. Du får også tilbud om sexolog, enten alene eller med partner. Her slipper du lange ventetider og får all den hjelpen du trenger på ett sted.”

Gynekologisk endokrinologi: PCOS, overvekt og overgangsalder

Gynekologisk endokrinologi innbefatter hormonforstyrrelser som for eksempel polycystisk ovariesyndrom (PCOS). PCOS er den vanligste endokrine forstyrrelsen blant kvinner i fertil alder og antas å ramme så mange som 10 prosent. Det er til en viss grad arvelig.

“PCOS kjennetegnes ved at kjønnshormonene er i ubalanse. Dette kan før til at eggcellene ikke modnes og at eggløsning uteblir. Det resulterer i sjeldne eller manglende  menstruasjoner. Noen kvinner opplever økt akne og hårvekst i ansiktet og på lår/mage, og at håret på hodet tynnes ut. Når man ikke har eggløsning kan det være en utfordring å bli gravid”, forklarer dr.Chammas.

Hun forklarer at PCOS er en samling av forskjellige symptomer og tegn. Det finnes ikke én test, et tegn eller symptom som gir diagnosen. Det er heller en samling av symptomer og tegn inkludert resultat av ultralyd og blodprøver. Det har vært vanskelig å komme frem til hvordan man skal sette diagnosen, men det er nå etablert en praksis hvor man følger Rotterdam-kriteriene for å fastslå diagnose: 

  1. Sjelden eller ingen menstruasjon
  2. Mange små follikler i eggstokkene
  3. Akne og hirsutisme, det vil si hårvekst på steder hvor kvinner vanligvis ikke har veldig synlig hårvekst som hake og kinnskjegg

Dr. Chammas er spesialist i gynekologi og obstetrikk. Hun har særlig interesse for gynekologisk endokrinologi som overgangsalder, PCOS og overvekt. På C-Medical jobber hun tverrfaglig med både ernæringsfysiolog og psykolog. Hun kan skreddersy  en behandling som er tilpasset deg.

Mari Chammas

Dr. Chammas understreker hvor viktig det er å oppsøke hjelp for plager ved overgangsalder/menopause:

«Overgangsalder er noe alle kvinner går gjennom og kan gi svært store plager som  hetetokter, nattesvette, hjerteklapp, søvnmangel, hjernetåke, nedstemthet, tørr skjede og redusert sexlyst. Du trenger imidlertid ikke å godta og leve med disse plagene. Dersom du er i denne perioden anbefaler jeg at du kontakter lege for vurdering av hormonbehandling, da dette kan lindre plager og forebygge sykdom i fremtiden som hjerte- og karsykdommer, diabetes, depresjon, demens, overvekt og benskjørhet.»

Urogynekologi: urinlekkasje, fremfall og fødselsskader

Urogynekologi innebærer utredning og behandling av skader  i skjeden og bekkenbunn som kan føre til urinlekkasje eller vaginale fremfall. Barnefødsler, tungt fysisk arbeid eller alder i seg selv kan føre til at veggene i skjeden får  et svakere feste og buler inn i skjeden, livmortappen, og noen ganger hele livmoren, kan også synke ned.

“30 % av alle kvinner rammes av urinlekkasje i løpet av livet. Dette går ut over livsutfoldelse og livskvalitet. Du trenger ikke godta å leve med plagene, det finnes flere gode behandlingsalternativer”, forteller Dr. Engen.

Madeleine Engen

Dr. Engen er spesialist i gynekologi med særlig interesse for urogynekologi. Dr Engen utfører flere vaginale operasjoner, inkludert fremfall-kirurgi, bulkamid injeksjoner og TVT-operasjoner. Hun samarbeider med urolog, uroterapeut og fysioterapeut med bekkenbunnkompetanse. Dr. Engen har hentet erfaring fra flere internasjonale besøk, og hun er leder for gynekologi og IVF-satsingen til C-Medical.

 

Fertilitetspoliklinikk

Kompetansesenteret for kvinnehelse vil også ha egen fertilitetspoliklinikk. Vi tilbyr en fullstendig utredning av både par og enslige kvinner. Det er mange årsaker til infertilitet. Det er derfor viktig med en grundig utredning før behandling.

«Det er naturlig å starte en utredning etter et år uten å lykkes med å bli gravid. Vi antar at friske og unge par blir gravide i løpet av 12 måneder», forklarer Dr. Jackon Tok. “Fertilitet for både kvinner og menn kan undersøkes separat, eller tilsammen. It takes two to tango, pleier jeg å si. Ingen skal gå gjennom subfertilitet / infertilitet alene. God støtte fra partnere, familiemedlemmer og venner er vesentlig!”

Utredning og prelaboratorisk assistert befruktning utføres av Dr. Tok. Dr. Tok har gynekologisk subspesialitet innen utredning og behandling av ufrivillig kvinnelig og mannlig barnløshet. Han har god erfaring med medisinsk og kirurgisk behandling for infertilitet.

Jackson Tok

“Infertilitet er et økende fenomen. På fertilitetsklinikken kan dere få gode råd og riktig veiledning av fertilitetsspesialist på videre forløp. Det kan spare dere for mye frustrasjon og dyrebar tid”, oppfordrer dr. Tok.

Robotkirurgi: C-Medical er de første i Norge som har dette tilbudet

C-Medical er den første private klinikken i Norge som tilbyr robotkirurgi, nå også innen generell gynekologi og gynekologisk kreft. Inngrepene utføres av et meget erfarent og sammensveiset team med spesialkompetanse innen robotassistert kirurgi, ledet av en av Norges mest erfarne gynekologer innen avansert robotkirurg, dr. Ane Gerda Z Eriksson. 

Robotkirurgi innen gynekologi er aktuelt ved fjerning av cyster på eggstokker, muskelknuter eller endometriose, og ved tilstander hvor livmoren skal fjernes som f eks blødningsforstyrrelser, smerter eller livmorkreft.

«Robotkirurgi er den nye gullstandarden ved avansert minimal invasiv kirurgi for gynekologiske lidelser. Metoden tillater en mer skånsom og presis kirurgi», forklarer dr. Eriksson. 

Ane Gerda Z Eriksson

«C-Medical kompetansesenter innen kvinnehelse skal tilby det siste innen medikamentell og kirurgisk behandling for gynekologiske lidelser, da er det naturlig å tilby robotassistert kirurgi. Det er veldig spennende å være med på denne reisen, og jeg håper mange kvinner kan dra nytte av dette tilbudet»

Ta kontakt med kompetansesenteret

C-Medical hjelper deg med alt av gynekologiske problemstillinger. Vi har gynekologer med særlig kompetanse innen endometriose, PCOS, overgangsalderplager, vulvasykdommer, ufrivillig barnløshet, urinlekkasje og fremfall. Vi gir deg en helhetlig behandling gjennom å arbeide i tverrfaglige team,  slik at du blir bedre raskere og lærer å mestre egen sykdom. 

Private pasienter trenger ikke henvisning. Vi har avtaler med de fleste forsikringsselskaper. Du kan også benytte deg av fritt behandlingsvalg.

Meld deg på våre nyhetsbrev for faglig oppdateringer og invitasjon til spennende seminarer. Vi ønsker også tett samarbeid med andre kollegaer. Ta gjerne kontakt for en veiledende samtale.