Tore Bru

Spesialist i generell kirurgi og urologi

Arbeidssted: Stavanger

Erfaring og Utdannelse
  • Spesialist i generell kirurgi og urologi.
  • Utdannet lege ved Universitetet i Göteborg i 1997.
  • Har jobbet ved kirurgiske avdelinger på Stavanger Universitetssykehus, ved Haukeland universitetssykehus i Bergen, på Stord sykehus, Haugesund sykehus, og igjen som overlege ved urologisk seksjon på Stavanger Universitetssykehus.
  • Har jobbet med klinisk forskning.
  • Holder foredrag for foreninger og andre samarbeidspartnere.