Nina Østby Sæther

Psykologspesialist

Arbeidssted: C-Medical Majorstuen

Nina Østby Sæther er en erfaren psykologspesialist med bred erfaring blant annet fra DPS, familievernkontor og BUP. Nina har i flere år vært leder for et sped-og småbarnsteam ved BUP, med spesielt fokus på sårbare gravide, fødende og barselkvinner, samt vært engasjert som seniorrådgiver ved sped-og småbarnsseksjonen ved RBUP.

Hun tilbyr psykoterapi og/eller foreldreveiledning til mødre (og fedre) som strever i overgangen til foreldrerollen. Typiske utfordringer kan være svangerskaps/barseldepresjon, fødselsangst/traumer, vansker med tilknytning/samspill med barnet m.m. Tilnærmingen skreddersys ut fra behov, hovedsakelig forankret i kunnskapsbaserte intervensjonsmetoder som ISTDP og EMDR, samt COS (trygghetssirkelen).