Mee Kristine Aas-Eng

Spesialist i fødselshjelp og kvinnesykdommer

Arbeidssted: Majorstuen

Bakgrunn

Mee Kristine Aas-Eng er spesialist i fødselshjelp og kvinnesykdommer med spesialkompetanse innen kikkhullskirurgi (laparoskopi). Hun er spesielt engasjert i problemstillinger rundt endometriose og adenomyose. I tillegg betydelig erfaring i utredning og kirurgisk behandling av andre gynekologiske problemstillinger som ufrivillig barnløshet, blødningsforstyrrelser, muskelknuter i livmoren og cyster på eggstokkene. Kristine er ansatt som overlege ved seksjon for kikkhullskirurg ved gynekologisk avdeling, Oslo universitetssykehus, Ullevål.

Forskning

Kristine er i ferd med å fullføre sitt doktogradsstudium ved Universitetet i Oslo innen livskvalitet, diagnostikk og kirurgisk behandling av avansert endometriose. Hun deltar aktivt i det internasjonale forskningmiljøet ved å publiserer i anerkjente tidssskrifter og holde inviterte foredrag. Kristine er bidragsyter i gruppe for nasjonal veileder for endometriose og adenomyose.