Linda Sørby

Fysioterapeut

Arbeidssted: Majorstuen

Erfaring og Utdannelse

Linda har jobbet som fysioterapeut siden 1998, utdannet i Oslo. Hun har spesialkompetanse innen urologiske, gynekologiske og anorectale problemstillinger, og har hovedsakelig jobbet med dette de siste 11 årene. Hun behandler pasienter med ulike former for inkontinens, seksuell dysfunksjon og underlivssmerter, og ser både kvinner, menn og barn med slike diagnoser. Hun er opptatt av tverrfaglig samarbeide, og har tidligere jobbet på gastrokirurgisk avdeling på Sykehuset Østfold.

Forskning

Linda er og en erfaren foredragsholder av bekkenbunnsproblematikk. Hun har bl.a. holdt foredrag om underlivssmerter på Litteraturhuset i Oslo, om underlivskreft på Sykehuset Østfold, «En dag med Linda Sørby» i Bergen, og forelest om ulik tematikk for fysioterapeuter, blærekreftforeningen, jordmorforbundet mm. Hun har skrevet kronikker om bl.a. underlivssmerter og prostatakreft