Linda Foldøy

Avtalespesialist

Arbeidssted: Stavanger

Erfaring og Utdannelse
Linda Foldøy er klinikkadministrator . Med henvisning fra din fastlege eller fra sykehus vil du kun betale egenandel for undersøkelsen og/eller behandlingen. For noen spesialundersøkelser er det et tillegg. Se våre prislister for en oversikt.