Iselin Åker

Sykepleier/Uroterapeut & Kreftkoordinator og operasjonskoordinator for gynekologi

Arbeidssted: Majorstuen

Erfaring og Utdannelse

Iselin Åker er utdannet sykepleier og 2020 spesialserte hun seg innen uroterapi. Som uroterapeut vil Iselin jobbe med hele prosessen fra kartlegging av symptom til oppfølging av igangsatte behandlingsopplegg. Hun vil utrede kvinner som lekker urin, eller har utfordringer med å tømme blæren.