Ida Kristin Monstad

Klinikkleder og operasjonssykepleier.

Arbeidssted: Moss

Erfaring og Utdannelse
Ida Kristin Monstad var ferdig utdannet sykepleier fra Fredriksborg Amts Sygepleieskole, Hillerød, Danmark i 2000. Hun jobbet ved Nyfødtintensiv avdelingen ved Sykehuset Østfold Fredrikstad frem til 2004 hvor hun da var ferdig med videreutdanning i operasjonssykepleie. Etter dette jobbet både ved operasjonsavdelingen ved sykehuset i Moss, tidligere Fredrikstad og Kalnes. Fra 2010 og frem til 2019 hadde hun fagansvar for kar-/thorax- og gastroseksjonen Fredrikstad/Kalnes. Hun har gjennom sitt arbeid som sykepleier og operasjonssykepleier deltatt på mange relevante kurs og kongresser. Ida startet som klinikkleder og operasjonssykepleier ved Colosseum Faust desember 2019.