Hans Gunnar Botnen

Gastrokirurg

Arbeidssted: Majorstuen

Erfaring og Utdannelse

Hans Gunnar Botnen er utdannet ved Universitetet i Oslo og er spesialist i generell kirurgi og gastroenterologisk kirurgi. Han har gjennom hele karrieren hatt hovedfokus på kikkhullskirurgi og robotkirurgi. Tidligere har han jobbet ved Rikshopitalet og er nå overlege ved Drammen sykehus. Hos C-Medical jobber han med hovedfokus på utredning og operasjoner av brokk, og alle operasjoner utføres med nyeste teknologi innen robotassistert kirurgi.