Fidel Helgi Sanchez

Ortopedisk kirurg, MD

Arbeidssted: Majorstuen

Erfaring og utdannelse

Erfaring fra Oslo Universitetssykehus, Ullevål.
Har jobbet tidligere ved Volvat Medisinske Senter.