Bente Dalen

Spesialist i gynekologi & obstetrikk

Arbeidssted: C-Medical Majorstuen & Bekkestua Gynekologi & Hud

Erfaring og utdannelse

Bente Dalen er utdannet lege ved Poznan University of Medical Sciences i 2003. Hun har sin spesialistutdanning fra Akershus Universitetssykehus hvor hun ble spesialist i fødselshjelp og kvinnesykdommer i 2015. Hun har etter det arbeidet som overlege ved Ahus og Bærum sykehus, og hun har de siste årene hatt faglig hovedansvar for behandling av kvinner med urinlekkasje ved Bærum sykehus.

Med lang og bred klinisk erfaring kan Bente utrede og behandle alle gynekologiske problemstillinger og har særskilt god kompetanse innen urogynekologi. Hun utfører kirurgiske inngrep som vaginale operasjoner for fremfall, inkontinensoperasjoner, kikkhullsoperasjoner ved sykdom i livmor og eggstokker, samt mindre inngrep som konisering.