Anita Paulsen

Sexolog

Arbeidssted: C-Medical Majorstuen

Erfaring og utdannelse
  • Sykepleier med 20 års erfaring fra kvinneklinikk og onkologi
  • Erfaring med vulvalidelser og sexologisk rådgivning siden 2008
  • Mastergrad i klinisk helsevitenskap og tar nå en doktorgrad
  • Tilknyttet universitetet i Agder og er ansatt i Overgrepsmottaket i Agder