Aditi Singh

Spesialist i gynekologi og obstetrikk

Arbeidssted: C-Medical Ski

Erfaring og utdannelse

Dr. Aditi Singh har jobbet i feltet siden 2014 ved Østfold Sykehus.
Hun har særlig interesse for helhetlig kvinnehelse og forbedring av tilbudet for minoritetsgruppen.

  • Alt fra ung alder, prevensjon, fertilitet
  • Graviditet og oppfølging i svangerskapet og ikke minst tiden etter.
  • Blødningsforstyrrelser, overgangsalder plager, menopause, fremfall og urinlekkasje.